Faraon24 » Opinie » Usługi pożyczkowe nadal tańsze niż przed 31 marca 2020 roku. Tak będzie do 31 grudnia 2021 (co najmniej)

Usługi pożyczkowe nadal tańsze niż przed 31 marca 2020 roku. Tak będzie do 31 grudnia 2021 (co najmniej)

Tańsze pożyczki

Wskazany wzrost reprezentatywnego RRSO o 0,27 p.p. na przykładzie kredytów na raty miesięczne Alior Banku stanowi doskonałe zaprzeczenie celowości obniżania kosztów poza odsetkowych, które zostały ograniczone ustawą z 31 marca 2020 roku.

Mamy 2 kwietnia 2021 roku. Dnia 31 marca 2021 miały przestać obowiązywać zapisy ustawy z dnia z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych  oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Chodziło o ustalenie maksymalnego limitu poza odsetkowych kosztów kredytów.

Tekst ustawy:

https://orka.sejm.gov.pl/proc9.nsf/ustawy/299_u.htm

przepisy dotyczące kredytów czyli też chwilówek to:

Art. 8d. 1. Maksymalną wysokość poza odsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego w rozumieniu ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2019 r. poz. 1083) dla kredytów o okresie spłaty nie krótszym niż 30 dni oblicza się według wzoru:

MPKK ≤ (K × 15%) + (K × n/R × 6%)

w którym poszczególne symbole oznaczają:

MPKK – maksymalną wysokość poza odsetkowych kosztów kredytu,

K – całkowitą kwotę kredytu,

n – okres spłaty wyrażony w dniach,

R – liczbę dni w roku.

2. Maksymalną wysokość pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego dla kredytów o okresie spłaty krótszym niż 30 dni oblicza się według wzoru:

MPKK ≤ K x 5%

w którym poszczególne symbole oznaczają:

MPKK – maksymalną wysokość poza odsetkowych kosztów kredytu,

K – całkowitą kwotę kredytu.

3. Pozaodsetkowe koszty kredytu konsumenckiego nie mogą być wyższe od 45% całkowitej kwoty kredytu.

4. Pozaodsetkowe koszty kredytu konsumenckiego wynikające z umowy o kredyt konsumencki nie należą się w części przekraczającej:

1)       maksymalne poza odsetkowe koszty kredytu obliczone w sposób określony w ust. 1 lub 2, lub

2)       45% całkowitej kwoty kredytu.

Związek Banków Polskich (dalej ZBP) przesłał:

https://www.senat.gov.pl/download/gfx/senat/pl/senatinicjatywypliki/9020/4/303_pzbp.pdf

własne stanowisko (podpisane Krzysztof Pietraszkiewicz – prezes ZBP) mówi, że:

W rzeczywistości przedłużenie obowiązywania restrykcyjnego limitu stanowi istotne zaburzenie systemowe dla funkcjonowania kredytodawców, jak również jest niekorzystne dla konsumentów, gdyż w praktyce zmusi do korzystania z szarej strefy osoby, które mają trudności z wykazaniem zdolności kredytowej
Identyczną argumentację przedstawiał Polski Związek Firm Pożyczkowych broniąc wysokich kosztów pożyczek pozabankowych.
 
Wprowadzone regulacje – co trzeba podkreślić – dotyczą wszystkich kredytów konsumenckich – tańsze są kredyty gotówkowe, karty kredytowe, limity w kontach, pozabankowe pożyczki na raty, chwilówki, pozabankowe karty kredytowe.
Przepisy miały stracić moc 31 marca 2021 roku. Obowiązywały od 31 marca 2020 na 365 dni. Stanowisko ZBP – co ciekawe – obliczyło, że 365 dni wypada 8 marca 2021 roku:
„Ustawodawca zdecydował, że obniżony limit poza odsetkowych kosztów kredytu będzie obowiązywać do dnia 8 marca 2021 r (art. 36 ust. 3 stanowi, że „przepisy art. 7, art. 8d-8f, art. 9 oraz art. 31 tracą moc po upływie 365 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy”
Przez ostatni rok ta argumentacja, której rok wcześniej używał PZIP nie sprawdziła się ale nadal ZBP ją zastosował.
 
ZBP w jednej części argumentuje tak:
Mając na uwadze wskazaną w uzasadnieniu dobrą kondycję finansową Polaków, trudno jest wyjaśnić, dlaczego niezbędne okazało się przedłużenie oprawie rok obowiązywania restrykcyjnie obniżonego limitu kosztów
Przy czym przepisy na tle których argumentacja została popełniona obowiązują od ponad już 365 dni to dalej czytamy:
 Choć wprowadzone rozwiązanie jest najbardziej odczuwalne przez niebankowych kredytodawców, sektor bankowy pragnie zwrócić uwagę na szereg negatywnych konsekwencji dla całego rynku kredytów konsumenckich oraz dla samych konsumentów, gdyż wprowadziło istotne ograniczenie dostępności kredytów, a w konsekwencji może zmuszać do korzystania z finansowania z tzw. „szarej strefy”.
przytoczone w tekście analizy BIK i raporty KRD wskazują, że pierwszy argument jest trafiony a kolejny nie znalazł uzasadnienia na przestrzeni czasu kiedy przepisy obniżające koszty poza odsetkowe już obowiązywały.
 
Warto również podkreślić, że porównywarka chwilówek pokazuje RRSO dla okresu 1 roku czyli 365 dni. Obecnie nie ma instytucji udzielającej chwilówek, której to RRSO przekraczało by poziomy od 507 do 514% (rozbieżności w zależności od metodologii liczenia). Firm, które wycofały się z rynku również jest bardzo mało. Nadal króluje Vivus i ma ofertę, która wskazuje, że żadne skutki ograniczeń kosztów jej nie dotyczą czyli 61 dni z RRSO = 0,00% dla kwoty 3000 zł. Chwilówki darmowe Kuki od 3000 do 5000 zł dla nowego klienta też niewzruszone są regulacjami. Via SMS dzielnie dominuje porównywarkę stając się coraz częściej wybieraną płatną opcją dofinansowania własnego budżetu długiem.

 

Konkluzja

Przesyłane dokumenty argumentujące – czy to od ZBP czy to od PZIP – niezasadność obniżania kosztów dla członków związków nie spotykają się z uznaniem legislatorów. Argumentacja nie wnosi nic nowego a przytaczane analizy i raporty de facto własną ich argumentację kontrują. Przepisy art. 8d-8f ustawy z dnia z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych  oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw tracą moc z dniem 31 grudnia 2021 r.
0 0 Głosy
Łączna ocena
guest

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments