Porównanie szybkich chwilówek - darmowych i bez BIK

Lista aktualizuje się automatycznie po każdej zmianie wartości na suwakach

Znalazłem chwilówki: 42

1000
orientacyjna rata
0,01
prognozowany koszt
1000,01
zwracasz
500 - 5000 zł
kwota od - do
1 mies.
okres min - maks.
tak
szybko online?
tak
bez zaświadczeń?
tak
na dowód?
0%
min. RRSO
514%
maks. RRSO
8:00 - 20:00
godziny pracy
otrzymajszczegóły

Informacje dotyczące pośrednika: Fincapital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 18B, 02-676 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000653383, NIP: 7010642695, REGON: 366100525, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN. Fincapital Sp. z o.o. jest pośrednikiem między klientem a instytucją pożyczkową. Oznacza to, że wybierając ofertę pośrednika, klient zawiera umowę z reprezentowaną instytucją pożyczkową.

Informacje dotyczące pożyczkodawcy: Ducatos Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 18B, 02-676 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000655385, NIP: 7010645707, REGON: 366164896, o kapitale zakładowym w wysokości 200.000 PLN.

Przykład dla Pierwszej Promocyjnej Pożyczki w przypadku terminowej spłaty: Jednorazowa opłata rejestracyjna wynosi 0,01 zł. Pożyczka 3000 zł na 30 dni (Promocyjne Warunki Spłaty) RRSO wynosi 0,00%; całkowita kwota pożyczki: 3000 zł; oprocentowanie: 0,0%; całkowity koszt pożyczki: 0,00 zł, w tym: Prowizja 0,00 zł, Odsetki 0,00 zł; okres obowiązywania umowy: 30 dni; całkowita kwota do spłaty: 3000,00 zł.

Przykład dla Pierwszej Promocyjnej Pożyczki w przypadku braku terminowej spłaty: Jednorazowa opłata rejestracyjna wynosi 0,01 zł. Pożyczka 3000 zł na 30 dni (standardowe warunki) RRSO wynosi 513,81%; całkowita kwota pożyczki: 3000 zł; oprocentowanie zmienne: 7,2%; całkowity koszt pożyczki: 482,50 zł, w tym: Prowizja 464,75 zł, Odsetki 17,75 zł; okres obowiązywania umowy: 30 dni; całkowita kwota do spłaty: 3482,50 zł.

Reprezentatywny przykład Pożyczki: Jednorazowa opłata rejestracyjna wynosi 0,01 zł. Pożyczka 2100 zł na 30 dni (standardowe warunki) RRSO wynosi 513,66%; całkowita kwota pożyczki: 2100 zł; oprocentowanie zmienne: 7,2%; całkowity koszt pożyczki: 337,70 zł, w tym: Prowizja 325,27 zł, Odsetki 12,43 zł; okres obowiązywania umowy: 30 dni; całkowita kwota do spłaty: 2437,70 zł.

1000
orientacyjna rata
0,01
prognozowany koszt
1000,01
zwracasz
100 - 1200 zł
kwota od - do
1 mies.
okres min - maks.
tak, darmowa
szybko online?
tak, bez BIK
bez zaświadczeń?
tak
na dowód?
0%
min. RRSO
514%
maks. RRSO
0:00 - 24:00
godziny pracy
otrzymajszczegóły

Aventus Group Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 2B p. III, 15-888 Białystok, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000355948, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 1.500.000,00 zł. Osoba uprawniona do reprezentacji – Prezes Zarządu Anna Kowalewska. Wpisany do Rejestru Pośredników kredytowych z numerem RPK026240.
Spółka prowadzi działalność w zakresie pośrednictwa kredytowego w znaczeniu ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. 2011 Nr 126 poz. 715) na rzecz Podmiotów Współpracujących. Na podstawie odpłatnych umów pośrednictwa finansowego, Pośrednik posiada umocowanie do dokonywania faktycznych i prawnych czynności związanych z przygotowaniem, oferowaniem i zawieraniem umów pożyczek. Umowy pożyczek zawierane są przez Podmioty Współpracujące z Pośrednikiem.

Aventus Group Sp. z o.o. jest członkiem Polskiego Związku Instytucji Pożyczkowych oraz przestrzega Zasad Dobrych Praktyk przyjętych do stosowania przez przedsiębiorstwa działające na rynku finansowym w Polsce.

Podmioty Współpracujące z Pośrednikiem są instytucjami pożyczkowymi w rozumieniu ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. 2011 Nr 126 poz. 715). Pośrednik współpracuje z następującymi instytucjami pożyczkowymi:
1. LTU Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, ul. Cieszyńska 3A lok. 308-309, 15–101 Białystok, Wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000611492. Osoba uprawniona do reprezentacji – Prezes Zarządu Valentina Trofimova. Wpisany do Rejestru Instytucji Pożyczkowych z numerem RIP000405.
2. PIXO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Mikołaja Kopernika 21, 00-359 Warszawa. Wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000530323, NIP: 5272722744, REGON: 147469220. Osoba uprawniona do reprezentacji – Prezes zarządu Vytautas Stražnickas.
Podmioty Współpracujące z Pośrednikiem udzielają krótkoterminowych pożyczek gotówkowych na odległość na podstawie ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. 2011 Nr 126 poz. 715) na następujące okresy kredytowania: 30 dni na kwoty od 200 zł do 10 000 zł.

Pierwsza pożyczka wybrana na okres 30 dni na 1000 zł kosztuje 160,85 zł. Reprezentatywny przykład dla pierwszej pożyczki: RRSO (Rzeczywista roczna stopa oprocentowania) wynosi 513,92%, przy założeniach: całkowita kwota pożyczki 1000 zł, całkowita kwota do zapłaty 1160,85 zł, RSO (roczna stopa oprocentowania) stałe oprocentowanie wynosi 7,2%, całkowity koszt 160,85 zł, czas obowiązywania umowy 30 dni z zastrzeżeniem terminowej spłaty.
Reprezentatywny przykład dla pożyczki nieobjętej promocją: RRSO (Rzeczywista roczna stopa oprocentowania) wynosi 513,92%, przy założeniach: całkowita kwota pożyczki 1000 zł, całkowita kwota do zapłaty 1160,85 zł, RSO (roczna stopa oprocentowania) zmienne oprocentowanie wynosi 7,2% (art. 359 § 21 KC – odsetki maksymalne), całkowity koszt 1160,85 zł, w tym Prowizja 154,93 zł, odsetki kapitałowe 5,92 zł, czas obowiązywania umowy 30 dni.
Reprezentatywny przykład dla pożyczki refinansującej: RRSO (Rzeczywista roczna stopa oprocentowania) wynosi 392,75%, przy założeniach: całkowita kwota pożyczki 1154,93 zł, całkowita kwota do zapłaty 1316,69 zł (1154,93 zł + 154,93 zł + 6,83 zł), RSO (roczna stopa oprocentowania) zmienne oprocentowanie wynosi 7,2%, całkowity koszt 161,76 zł, czas obowiązywania umowy 30 dni.

Reprezentatywny przykład dla pierwszej pożyczki objętej promocją: Jednorazowa opłata rejestracyjna wynosi 0,01 zł. Koszt pierwszej pożyczki wybranej na okres 30 dni na 1200 zł wynosi 0 zł. Reprezentatywny przykład dla pierwszej pożyczki objętej promocją: RRSO (Rzeczywista roczna stopa oprocentowania) wynosi 0%, przy założeniach: całkowita kwota pożyczki 1200 zł, całkowita kwota do spłaty 0 zł, RSO (roczna stopa oprocentowania) stałe oprocentowanie wynosi 0%, całkowity koszt 0 zł, w tym Prowizja 0 zł, odsetki kapitałowe 0 zł, czas obowiązywania umowy 30 dni.

3000
orientacyjna rata
0%
prognozowany koszt
100%
zwracasz
1000 - 3000 zł
kwota od - do
1-12 mies.
okres min - maks.
tak, darmowa
szybko online?
tak
bez zaświadczeń?
tak
na dowód?
0%
min. RRSO
11%
maks. RRSO
8:00 - 19:00
godziny pracy
otrzymajszczegóły

Credit Agricole Bank Polska S.A., Adres: Wrocław; ul. Legnicka 48 bud. C-D

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 0%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 2 800 zł, całkowita kwota do zapłaty 2 800 zł, oprocentowanie stałe 0%, całkowity koszt kredytu 0 zł (w tym: prowizja 0 zł, odsetki 0 zł), 11 miesięcznych równych rat w wysokości 233,33 zł. oraz ostatnia rata wyrównawcza w wysokości 233,37 zł. Kalkulacja z 27.01.2021 r. na przykładzie reprezentatywnym.

1000
orientacyjna rata
0,01
prognozowany koszt
1000,01
zwracasz
100 - 3000 zł
kwota od - do
1-2 mies.
okres min - maks.
tak, darmowa
szybko online?
tak
bez zaświadczeń?
tak
na dowód?
0%
min. RRSO
514%
maks. RRSO
0:00 - 24:00
godziny pracy
otrzymajszczegóły

Vivus Finance spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-092) przy ul. Żwirki i Wigury 16c, telefon 660 600 700. NIP: 525-253-13-20, REGON: 146101268. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000418977. Kapitał zakładowy w wysokości 40 019 000 zł.

Pierwsza pożyczka: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) to 0% przy założeniach: całkowita kwota pożyczki 1000 zł; całkowita kwota do zapłaty 1000 zł; oprocentowanie stałe w skali roku 0%; całkowity koszt pożyczki 0 zł; umowa na 61 dni. Stan na 16.11.2020 r.

Kolejna pożyczka: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) to 513,8% przy założeniach: całkowita kwota pożyczki 1200 zł; całkowita kwota do zapłaty 1393 zł; oprocentowanie stałe w skali roku 7,2%; całkowity koszt pożyczki 193 zł (prowizja 185,90 zł, odsetki 7,10 zł); umowa na 30 dni. Stan na 25.06.2020 r.

1000
orientacyjna rata
0,01
prognozowany koszt
1000,01
zwracasz
100 - 1000 zł
kwota od - do
1 mies.
okres min - maks.
tak, darmowa
szybko online?
tak
bez zaświadczeń?
tak
na dowód?
0%
min. RRSO
514%
maks. RRSO
0:00 - 24:00
godziny pracy
otrzymajszczegóły

Informacje dotyczące Pośrednika kredytowego
Wandoo Finance sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, telefon: 22 380 01 02, e-mail: info@wandoo.pl, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000629774, NIP: 5252670955, REGON: 365046670, kapitał zakładowy w wysokości: 250.000,00 zł. .
Współpracujący Pożyczkodawcy. 
Pożyczkodawcami, na rzecz których Wandoo Finance sp. z o.o. świadczy usługi pośrednictwa kredytowego za pośrednictwem niniejszego Serwisu, są: (i) Finva sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Rondo Organizacji Narodów Zjednoczonych 1, 00-124 Warszawa oraz (ii) Oreon sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa. 


Reprezentatywny przykład dla pożyczki standardowej udzielanej za pośrednictwem Serwisu: 
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO): 514,35 %, przy założeniu, że: Stopa oprocentowania pożyczki: 7,2% (zmienna), Całkowita kwota pożyczki: 1800 zł, Całkowity koszt pożyczki: 289,62 zł, w tym: (i) Prowizja: 279 zł, (ii) Odsetki: 10,62 zł, Całkowita kwota do zapłaty: 2089,62 zł, Czas obowiązywania umowy: 30 dni. Stan na dzień: 01.01.2021 r.  
Reprezentatywny przykład dla pożyczki refinansującej udzielanej za pośrednictwem Serwisu: 
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO): 514,35 %, przy założeniu, że: Stopa oprocentowania pożyczki: 7,2% (zmienna), Całkowita kwota pożyczki: 2400 zł, Całkowity koszt pożyczki: 386,16 zł, w tym: (i) Prowizja: 372,00 zł, (ii) Odsetki: 14,16 zł, Całkowita kwota do zapłaty: 2786,16 zł, Czas obowiązywania umowy: 30 dni. Stan na dzień: 01.01.2021 r.  

1000
orientacyjna rata
0,01
prognozowany koszt
1000,01
zwracasz
100 - 1200 zł
kwota od - do
1 mies.
okres min - maks.
tak, darmowa
szybko online?
tak, bez BIK
bez zaświadczeń?
tak
na dowód?
0%
min. RRSO
514%
maks. RRSO
0:00 - 24:00
godziny pracy
otrzymajszczegóły


POŚREDNIK KREDYTOWY BĘDĄCY WŁAŚCICIELEM SERWISU WWW.POZYCZKAPLUS.PL

Aventus Group Sp. z o.o. ul. Kard. S. Wyszyńskiego 2B p.III, 15 – 888 Białystok, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000355948, NIP 9662029390, REGON 200358089, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 1.500.000,00 zł. Osoba uprawniona do reprezentacji – Prezes Zarządu Anna Kowalewska. Wpisany do Rejestru Pośredników kredytowych z numerem RPK026240. Spółka świadczy usługi pośrednictwa kredytowego w rozumieniu ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. 2011 Nr 126 poz. 715) na rzecz Podmiotów Współpracujących. Na podstawie odpłatnych umów pośrednictwa finansowego, Pośrednik posiada umocowanie do dokonywania faktycznych i prawnych czynności związanych z przygotowaniem, oferowaniem i zawieraniem umów pożyczek. Umowy pożyczek zawierane są przez Podmioty Współpracujące z Pośrednikiem. Aventus Group Sp. z o.o. jest członkiemKonferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz przestrzega Zasad Dobrych Praktyk przyjętych do stosowania przez przedsiębiorstwa działające na rynku finansowym w Polsce.
PODMIOTY WSPÓŁPRACUJĄCE Z POŚREDNIKIEM

Podmioty Współpracujące z Pośrednikiem są instytucjami pożyczkowymi w rozumieniu ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. 2011 Nr 126 poz. 715). Pośrednik współpracuje w ramach serwisu www.pozyczkaplus.pl z następującymi instytucjami pożyczkowymi: 1. ARENA Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, ul. Cieszyńska 3A lok. 307; 15-371 Białystok, Wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000617270. Osoba uprawniona do reprezentacji – Członek Zarządu Sabina Pakieła. Wpisany do Rejestru Instytucji Pożyczkowych z numerem RIP000407. 2. TUSUMI Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, ul. Sienkiewicza 1/1 lok. 307 15-092 Białystok, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000507929. Osoba uprawniona do reprezentacji – Prezes Zarządu Katarzyna Drezner. Wpisany do Rejestru Instytucji Pożyczkowych z numerem RIP000406. Podmioty Współpracujące z Pośrednikiem udzielają krótkoterminowych pożyczek gotówkowych na odległość na podstawie ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. 2011 Nr 126 poz. 715) na następujące okresy kredytowania: 30, 35, 40 i 45 dni na kwoty od 200 zł do 10 000 zł.
Reprezentatywne przykłady pożyczek zostały opracowane na dzień 02.11.2020r.

Maksymalna kwota pożyczki online to 10 000 zł. Warunkiem otrzymania pierwszej pożyczki jest uiszczenie opłaty rejestracyjnej w kwocie 0,01 zł albo weryfikacja przy użyciu aplikacji Kontomatik. Pierwsza pożyczka na 1200 zł wybrana na okres 30 dni jest darmowa.
Reprezentatywny przykład dla pierwszej pożyczki objętej promocją:

Jednorazowa opłata rejestracyjna wynosi 0,01 zł. Pierwsza pożyczka wybrana na okres 30 dni na 1200 zł jest darmowa. Reprezentatywny przykład dla pierwszej pożyczki objętej promocją: RRSO (Rzeczywista roczna stopa oprocentowania) wynosi 0%, przy założeniach: całkowita kwota pożyczki 1200 zł, całkowita kwota do spłaty 0 zł, RSO (roczna stopa oprocentowania) stałe oprocentowanie wynosi 0%, całkowity koszt 0 zł, w tym Prowizja 0 zł, odsetki kapitałowe 0 zł, czas obowiązywania umowy 30 dni.
Reprezentatywny przykład dla pierwszej pożyczki nieobjętej promocją:

Jednorazowa opłata rejestracyjna wynosi 0,01 zł. Pierwsza pożyczka wybrana na okres 30 dni na 1000 zł kosztuje zaledwie 160,85 zł. Reprezentatywny przykład dla pierwszej pożyczki: RRSO (Rzeczywista roczna stopa oprocentowania) wynosi 513,92%, przy założeniach: całkowita kwota pożyczki 1000 zł, całkowita kwota do zapłaty 1160,85 zł, RSO (roczna stopa oprocentowania) stałe oprocentowanie wynosi 7,2%, całkowity koszt 160,85 zł, czas obowiązywania umowy 30 dni.
Reprezentatywny przykład dla pożyczki nieobjętej promocją:

Reprezentatywny przykład dla pożyczki nieobjętej promocją: RRSO (Rzeczywista roczna stopa oprocentowania) wynosi 513,92%, przy założeniach: całkowita kwota pożyczki 1000 zł, całkowita kwota do zapłaty 1160,85 zł, RSO (roczna stopa oprocentowania) zmienne oprocentowanie wynosi 7,2% (art. 359 § 21 KC – odsetki maksymalne), całkowity koszt 160,85 zł, w tym Prowizja 154,93 zł, odsetki kapitałowe 5,92 zł, czas obowiązywania umowy 30 dni.
REPREZENTATYWNY PRZYKŁAD DLA POŻYCZKI REFINANSUJĄCEJ:

Reprezentatywny przykład dla pożyczki refinansującej: RRSO (Rzeczywista roczna stopa oprocentowania) wynosi 392,75%, przy założeniach: całkowita kwota pożyczki 1154,93 zł, całkowita kwota do zapłaty 1316,69 zł (1154,93 zł + 154,93 zł + 6,83 zł), RSO (roczna stopa oprocentowania) zmienne oprocentowanie wynosi 7,2%, całkowity koszt 161,76 zł, czas obowiązywania umowy 30 dni.
Refinansowanie pożyczki oraz opóźnienie w spłacie pożyczki:

Klienci w celu odroczenia terminu spłaty mogą skorzystać z pożyczki refinansującej, której udzieli Pożyczkodawca współpracujący Pośrednikiem w ramach portalu Pożyczka Plus. Refinansowanie zostanie dokonane na okres, na który została zaciągnięta pożyczka. Więcej informacji na temat refinansowania oraz wysokości opłat znajduje się w Umowie Ramowej Pożyczki oraz Tabeli Opłat i Prowizji. W przypadku opóźnienia w spłacie pożyczki, Pożyczkodawca zastrzega sobie prawo do podjęcia działań mających na celu zwrot pożyczki przez Pożyczkobiorcę. W szczególności Pożyczkodawca wezwie Pożyczkobiorcę do zapłaty telefonicznie, wysyłając wiadomość SMS, e-mail lub pisemne wezwanie do zapłaty. W razie konieczności dochodzenia zwrotu pożyczki na drodze postępowania sądowego koszty ponosi Pożyczkobiorca.

1000
orientacyjna rata
0,01
prognozowany koszt
1000,01
zwracasz
50 - 3000 zł
kwota od - do
1 mies.
okres min - maks.
tak, darmowa
szybko online?
tak
bez zaświadczeń?
tak
na dowód?
0%
min. RRSO
514%
maks. RRSO
0:00 - 24:00
godziny pracy
otrzymajszczegóły

Reprezentatywny przykład dla pożyczki ratalnej

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 75,08%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 3000 zł, całkowita kwota do zapłaty 5115,53 zł, oprocentowanie zmienne 7,2%, całkowity koszt kredytu 2115,53 zł (w tym: prowizja 1749,90 zł, odsetki 365,63 zł), 23 miesięczne raty równe 213,09 zł i ostatnia rata 214,46 zł. Dane aktualne na dzień 07.08.2020 r.

Wysokość pożyczki, wysokość raty oraz liczba dostępnych rat są ustalane indywidualnie w oparciu o ocenę zdolności kredytowej klienta. Koszt pożyczki uzależniony jest również od okresu na jaki jej udzielono.

Po uzyskaniu pożyczki klient może skorzystać z benefitów. Szczegóły w „Regulaminie benefitów”, dostępnym na stronie www.wonga.pl/Dokumenty.

1000
orientacyjna rata
0,01
prognozowany koszt
1000,01
zwracasz
100 - 1000 zł
kwota od - do
1 mies.
okres min - maks.
tak, darmowa
szybko online?
tak, bez BIK
bez zaświadczeń?
tak
na dowód?
0%
min. RRSO
514%
maks. RRSO
0:00 - 24:00
godziny pracy
otrzymajszczegóły

Informacje dotyczące Pośrednika. Net Credit Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-838) przy ul. Prosta 68, telefon: 22 598 77 99, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy pod nr 0000401570, NIP: 527-267-02-66, REGON: 145874815. Kapitał zakładowy w wysokości 200.000,00 zł. Informujemy, że działamy w oparciu o przepisy polskiego prawa określone w szczególności w Ustawie o kredycie konsumenckim oraz w Kodeksie Cywilnym. Pośrednik na podstawie umów pośrednictwa finansowego zawartych ze współpracującymi instytucjami pożyczkowymi umocowany jest do dokonywania czynności faktycznych i prawnych związanych z przygotowaniem, oferowaniem i zawieraniem umów pożyczki. Przy czym umowy pożyczek zawierane są przez instytucje pożyczkowe współpracujące z Pośrednikiem.

Pośrednik współpracuje z następującymi instytucjami pożyczkowymi (kredytodawcami):
1) Ad Credit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, KRS 0000604185, adres: ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa, oraz
2) PPL Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, KRS 0000814365, adres: Al. Jana Pawła II 11/1301, 00-828 Warszawa.

Reprezentatywny przykład dla pożyczki udzielonej przez instytucję pożyczkową, na rzecz której Net Credit Sp. z o.o. świadczy usługę pośrednictwa kredytowego: Dla przykładowej pożyczki 1200 zł na 30 dni (Standardowe Warunki Spłaty): RRSO wynosi 513,59% (obliczone na dzień 29.05.2020); całkowita kwota pożyczki: 1200 zł; oprocentowanie zmienne w skali roku: 7.2%; całkowity koszt pożyczki: 200,04 zł, w tym: Prowizja 192,96 zł, Odsetki 7,08 zł; okres obowiązywania umowy: 30 dni; całkowita kwota do spłaty: 1392,96 zł.

Refinansowanie. Pożyczkobiorca ma możliwość skorzystania z pożyczki refinansującej udzielanej przez jednego z Pożyczkodawców współpracujących z Pośrednikiem. Refinansowanie następuje po uiszczeniu przez Pożyczkobiorcę odpowiedniej kwoty za skorzystanie z usługi uzależnionej od kwoty pożyczki refinansowanej oraz terminu na który ma być dokonane refinansowanie.

Opóźnienie w spłacie. W przypadku nieterminowej spłaty udzielonej pożyczki mogą zostać doliczone dodatkowe koszty zawierające odsetki za czas opóźnienia w wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie określonych w art. 481 § 21 Kodeksu cywilnego, tj. dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie (odsetki ustawowe za opóźnienie wynoszą sumę stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych). Pożyczkodawca ma prawo do przekazania prawa do egzekucji zaległych płatności osobom trzecim, oraz do dochodzenia zwrotu Pożyczki na drodze postępowania sądowego. W przypadku opóźnienia w spłacie Pożyczki oraz po spełnieniu przesłanek określonych przepisami prawa, Pożyczkodawca ma prawo przekazać informacje o zobowiązaniach Pożyczkobiorcy do Biur Informacji Gospodarczej oraz Biura Informacji Kredytowej. Pożyczkobiorca jest uprawniony do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów konsumenckich. Podmiotem uprawnionym, właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporów pomiędzy Pożyczkodawcą, a Pożyczkobiorcą jest Rzecznik Finansowy. Szczegółowe informacje dotyczące postępowania, w tym kontakt do Rzecznika Finansowego dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl. Pożyczkobiorca, w celu pozasądowego rozstrzygnięcia sporu z Pożyczkodawcą może także skorzystać, z platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/odr/. Platforma ODR służy pozasądowemu rozwiązywaniu sporów drogą elektroniczną.

1000
orientacyjna rata
0,01
prognozowany koszt
1000,01
zwracasz
100 - 600 zł
kwota od - do
1 mies.
okres min - maks.
tak, darmowa
szybko online?
tak, bez BIK
bez zaświadczeń?
tak
na dowód?
0%
min. RRSO
514%
maks. RRSO
0:00 - 24:00
godziny pracy
otrzymajszczegóły Adres: Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2B, 15-888 Białystok
1000
orientacyjna rata
0,01
prognozowany koszt
1000,01
zwracasz
100 - 600 zł
kwota od - do
1 mies.
okres min - maks.
tak, darmowa
szybko online?
tak, bez BIK
bez zaświadczeń?
tak
na dowód?
0%
min. RRSO
514%
maks. RRSO
0:00 - 24:00
godziny pracy
otrzymajszczegóły Adres: Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2B, 15-888 Białystok
1000
orientacyjna rata
0,01
prognozowany koszt
1000,01
zwracasz
100 - 3000 zł
kwota od - do
1 mies.
okres min - maks.
tak
szybko online?
tak
bez zaświadczeń?
tak
na dowód?
514%
min. RRSO
514%
maks. RRSO
24h/7
godziny pracy
otrzymajszczegóły Adres: al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa
1000
orientacyjna rata
0,01
prognozowany koszt
1000,01
zwracasz
100 - 3000 zł
kwota od - do
1 mies.
okres min - maks.
tak
szybko online?
tak, bez BIK
bez zaświadczeń?
tak
na dowód?
514%
min. RRSO
514%
maks. RRSO
24h/7
godziny pracy
otrzymajszczegóły Adres: al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa
1000
orientacyjna rata
0,01
prognozowany koszt
1000,01
zwracasz
100 - 5000 zł
kwota od - do
3 mies.
okres min - maks.
tak
szybko online?
tak, bez BIK
bez zaświadczeń?
tak
na dowód?
133%
min. RRSO
145%
maks. RRSO
0:00 - 24:00
godziny pracy
otrzymajszczegóły Adres: Żurawia 32/34/p. 451, 00-515 Warszawa
1000
orientacyjna rata
0,01
prognozowany koszt
1000,01
zwracasz
500 - 3000 zł
kwota od - do
1 mies.
okres min - maks.
tak, darmowa
szybko online?
tak, bez BIK
bez zaświadczeń?
tak
na dowód?
0%
min. RRSO
514%
maks. RRSO
0:00 - 24:00
godziny pracy
otrzymajszczegóły Adres: Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2B, 15-888 Białystok
1000
orientacyjna rata
0,01
prognozowany koszt
1000,01
zwracasz
1000 - 5000 zł
kwota od - do
1 mies.
okres min - maks.
tak
szybko online?
tak
bez zaświadczeń?
tak
na dowód?
514%
min. RRSO
514%
maks. RRSO
8:00 - 20:00
godziny pracy
otrzymajszczegóły Adres: Postępu 18b, 02-676 Warszawa
1000
orientacyjna rata
0,01
prognozowany koszt
1000,01
zwracasz
1000 - 3000 zł
kwota od - do
1 mies.
okres min - maks.
tak
szybko online?
tak
bez zaświadczeń?
tak
na dowód?
514%
min. RRSO
514%
maks. RRSO
0:00 - 24:00
godziny pracy
otrzymajszczegóły Adres: Domaniewska 39, 02-672 Warszawa
510
orientacyjna rata
67%
prognozowany koszt
72%
zwracasz
1000 - 5000 zł
kwota od - do
1-3 mies.
okres min - maks.
tak
szybko online?
tak, zero formalności
bez zaświadczeń?
tak
na dowód?
159,80%
min. RRSO
156,10%
maks. RRSO
24h/7
godziny pracy
otrzymajszczegóły Adres: ul, Żwirki i Wigury 16C, 02-092 Warszawa
100
orientacyjna rata
16%
prognozowany koszt
116%
zwracasz
100 - 4000 zł
kwota od - do
1 mies.
okres min - maks.
tak
szybko online?
tak, bez BIK
bez zaświadczeń?
tak
na dowód?
514%
min. RRSO
514%
maks. RRSO
24h/7
godziny pracy
otrzymajszczegóły Adres: al. Jerozolimskie 123A, 02-017 Warszawa

To jest lista pokazująca chwilówki online warte uwagi pozytywnie zweryfikowane przez Faraon24.

Co trzeba wiedzieć

Jak to działa?

Algorytm jest zawsze jednolity i obejmuje:

 • złożenie wniosku (przygotuj dowód os., nr. tel, email)
 • weryfikację tożsamości
 • weryfikację wiarygodności finansowej
 • ocenę kredytową
 • wydanie decyzji (na ekranie, SMS lub/i email)
 • przesłanie plików z umową i harmonogramem spłaty
 • akceptacja zdalna umowy
 • wykonanie przelewu (szybkie płatności w kilkanaście minut)
 • przypomnienie o spłacie SMS lub/i email
 • zwrot całości pożyczki
 • odblokowanie kolejnych możliwości

Jak porównać?

Sposób porównania zależy od tego czy jest mamy do czynienia z płatną pożyczką czy z darmową chwilówką.

Aby porównać pożyczki należy:

 • zestawić jakie bazy finansowe są weryfikowane
 • złożyć wnioski na identyczne kwoty i terminy
 • pobrać z email pliki umowy
 • zestawić całkowite koszty

dodatkowo można zestawić sprawdzić warunki cenowe przedłużenia terminu zwrotu

Aby porównać darmowe chwilówki należy najpierw sprawdzić czy wszędzie będzie akceptacja. W tym celu należy złożyć wnioski na wybrane darmowe chwilówki.

Jak szybko i skutecznie spłacić darmowe chwilówki?

Sprawdzamy harmonogram spłaty dołączony do plików umowy. Znajduje się tam lista terminów spłaty. Spłacamy najpóźniej dnia ostatniego a jeśli posiadamy konto w odmiennym banku niż pożyczkodawca to przynajmniej jeden dzień roboczy wcześniej.

Jak wyjść z długów zaległych chwilówek?

 • Aby wyjść z chwilówek należy:
 • nie zaciągać kolejnych kredytów
 • ustalić plan kolejności spłaty od najdroższych do najtańszych
 • złożyć wniosek o bezpłatne przedłużenie terminu spłaty
 • dążyć do ugody z wierzycielami
 • podjąć dodatkową aktywność zarobkową
 • wystawić na aukcje internetowe obiektywnie niepotrzebne rzeczy

Jak chwilówki wpływają na zdolność kredytową?

Zapytania do BIK przez 14 dni – historia kredytowa

Zapytania wykonywane na przestrzeni 14 dni o ten sam rodzaj kredytu konsumenckiego są traktowane jako jedno. Oznacza to, że wielokrotne składanie wniosków w różnych firmach nie ma impaktu na wydaną decyzję.

Zapytania do BIK na przestrzeni większej niż 14 dni

Wpływ na zdolność kredytową zapytania do BIK złożonego przez instytucję pożyczkową na przestrzeni większej niż 14 dni jest negatywny. Chodzi o umożliwienie konsumentowi porównania ze sobą umów, które otrzymali po zatwierdzających decyzjach kredytowych a do tego potrzebne jest złożenie wniosku w wielu firmach (najczęściej tego samego dnia lub do 7 dni, BIK przyjął termin ostrożnościowy 14 dni). Jest to 14 dni kalendarzowych.

Jak się bronić?

Jeśli uważasz, że instytucja pożyczkowa, firma windykacyjny, komornik sądowy czy pośrednik kredytu konsumenckiego:

 • zawyża koszty
 • prowadzi praktyki niedozwolone
 • nie chce zwrócić prowizji przy wcześniejszej spłacie
 • nie dopełniła obowiązku informacyjnego
 1. to możesz zwrócić się o pomoc do Rzecznika Finansowego: https://rf.gov.pl/kontakt/
 2. zgłosić sprawę do UOKiK: https://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
 3. złożyć pozew do sądu o unieważnienie umowy, zmiany jej treści lub z innymi żądaniami
 4. złożyć skargę na działania komornika: https://www.gov.pl/attachment/47117431-dca3-4c86-bdee-537f641a2e0d

Kiedy chwilówka trafia do sądu?

W przypadku braku terminowej spłaty wierzyciel (czyli pożyczkodawca – właściciel długu) ma prawo rozpocząć windykację (czyli pozasądowe nakłanianie klienta do spłaty) oraz złożyć pozew do sądu o wydanie nakazu zapłaty.

Aby złożyć skutecznie pozew prawnik będzie chciała powołać się na 187 §1 pkt 3 k.p.c. ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego:

Art. 187. § 1. Pozew powinien czynić zadość warunkom pisma procesowego, a nadto zawierać:

3) informację, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia

z powodu tego przepisu windykacja zawsze będzie poprzedzać złożenie pozwu do sądu.

Aby chwilówka trafiła do sądu musi nastąpić taka seria zdarzeń:

 • brak spłaty w terminie
 • rozpoczęta windykacja (wewnętrzna lub zewnętrzna)
 • windykacja kończy się niepowodzeniem (częściowym lub w całości)
 • od 1 do 24 miesięcy możemy spodziewać się otrzymania odpisu pozwu sądowego

Duża rozpiętość czasowa od 1 do 24 miesięcy to ramy okresu w którym najczęściej wpływają pozwy wierzycieli przeciwko dłużnikom.

Kiedy chwilówka się przedawnia?

Chwilówka przedawnia się po 3 latach licząc od dnia przypadający na ostateczny termin spłaty. Mówi o tym art. 118 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny:

Art. 118. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata. Jednakże koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata.

Pożyczek dotyczy dryga część pierwszego zdania – “świadczenia okresowe”.

Jak otworzyć firmę z chwilówkami?

Otworzenie firmy udzielającej chwilówki obwarowane jest wieloma dodatkowymi regulacjami występującymi tylko w tej gałęzi gospodarki.

Aby otworzyć chwilówki należy:

 • zarejestrować lub kupić spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) lub spółkę akcyjną (S.A.)
 • przedłożyć zaświadczenia z sądu o niekaralności za przestępstwa umyślne przeciwko obrotowi gospodarczemu
 • wnieść lub uzupełnić kapitał zakładowy spółki tak aby jego minimalny poziom nie spadł poniżej 200 000 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych)
 • złożyć wniosek o rejestrację Instytucji Pożyczkowej w Komisji Nadzoru Finansowego
 • nabyć lub zaprojektować oraz wdrożyć system internetowej sprzedaży
 • podpisać umowę z radcą prawnym
 • wydzielić w siedzibie firmy kancelarię tajną
 • powołać inspektora danych osobowych i podać jego dane kontaktowe
 • podpisać umowę z firmą windykacyjną
 • opublikować ramową umowę pożyczki
 • opublikować regulamin korzystania z usług
 • opublikować politykę prywatności
 • opublikować przykład reprezentatywny w widocznym miejscu
 • opublikować europejski formularz informacyjny kredytu konsumenckiego

Pytania i odpowiedzi

Złożenie wniosku, decyzja i przelew – to wszystko trwa od kilku do kilkudziesięciu minut więc musi to być naprawdę bardzo proste. Schemat postępowania krok po kroku wygląda tak:

 1. upewniamy się, że mamy pod ręką dowód osobisty, telefon i dostęp do email
 2. wybieramy dowolną chwilówkę z zestawienia
 3. wypełniamy wniosek podstawowy (dane osobowe, zgody RODO, zgody na weryfikację i przetwarzanie)
 4. następnie podajemy dane finansowe (zarobki, ich źródło, etc.)
 5. potwierdzamy tożsamość przy pomocy konta bankowego
 6. decyzję otrzymamy od razu lub w ciągu kilku minut w ciągu dnia roboczego
 7. przelew zsynchronizowany jest z decyzją – jeśli będzie pozytywna transfer środków będzie natychmiastowy

Pierwsza chwilówka jest za darmo. RRSO wynosi 0%, całkowity koszt wynosi 0zł. Warunkiem skorzystania z promocji jest terminowa spłata. W przypadku braku terminowej spłaty chwilówka będzie kosztować standardowo tyle co kolejna. Kolejna chwilówka kosztuje średnio 25% pożyczonej kwoty.

Nic nie kosztuje dla nowego klienta, który w terminie zwróci całą pożyczoną kwotę. Jak się nazywa tyle kosztuje. Promocja „pierwsza za darmo” eliminuje wszystkie koszty. Terminowa spłata i brak przedłużania są jedynymi warunkami utrzymania promocji.

Istnieje sposób na wydłużenie nieoprocentowanego okres i/lub zwiększenie nieoprocentowanej kwoty. Sposób ten nazwaliśmy MultiPożyczka. Chodzi o łączenie ze sobą darmowych chwilówek. W jednym czasie można wziąć ich kilka lub wziąć kolejną na spłatę poprzedniej tuż przed upływem terminu spłaty.

Większość firm oferuje usługę przedłużenia terminu spłaty lub refinansowania przy udziale drugiej firmy pożyczkowej. Jest to usługa odpłatna.

Co do zasady chwilówki nie można umorzyć. Każde zaciągnięte zobowiązanie finansowe należy spłacić. Od czasu do czasu pojawiają się promocje i konkursy dla klientów dzięki którym mogą umorzyć chwilówkę lub obniżyć jej koszt.

Konsolidacja, czyli połączenie wielu kredytów w jeden dotyczy również chwilówek. Usługa skonsolidowania chwilówek dostępna jest tylko w pozabankowych firmach. Najbardziej znaną firmą oferującą takie usługi jest Ekassa.

Co do zasady chwilówki spłacane są w jednej racie. Można spłacać w ratach nie przekraczając ostatecznego terminu spłaty.

W sytuacji kiedy nie można spłacić zobowiązania w terminie można skorzystać z przedłużenia lub refinansowania.

Większość chwilówek widnieje w bazach Biura Informacji Kredytowej (BIK) już od chwili zaciągnięcia zobowiązania. Część firm wpisuje dług do BIK-u w przypadku braku spłaty. Dlatego banki widzą chwilówki.

Jeśli celem jest brak utrudnień w zaciągnięciu kredytu w banku lub SKOK to lepiej nie zaciągać chwilówki. Nie wszystkie zaciągnięte chwilówki są w BIK.

Dodatkowe podkategorie chwilówek:

Wzór na maksymalny koszt chwilówki

MPKK ≤ (K × 15%) + (K × n/R × 6%)
MPKK – maksymalna wysokość poza odsetkowych kosztów kredytu
K – całkowitą kwotę kredytu,
n – okres spłaty wyrażony w dniach,
R – liczba dni w roku.

do kwoty MPKK dodajemy kwotę powstałą przez przemnożenie kwoty kredytu przez stopę oprocentowania (zazwyczaj 8% w skali roku tj. 0,67% na 1 miesiąc).

Skąd wysokie RRSO chwilówek ponad 500%?

Wysokie RRSO wynika z faktu, że jest to parametr odnoszący się do 1 roku kalendarzowego – jakbyśmy taką małą chwilówkę zamiast na 1 miesiąc wzięli na takich samych zasadach na 1 rok to właśnie takie RRSO by posiadała i jest to sytuacja niemożliwa do zrealizowania z powodu ograniczeń w ustawie o kredycie konsumenckim. Wymóg podawania tak wysokiego RRSO wiąże się z polityką ustawodawcy mającą na celu zniechęcanie do pożyczania poza systemem bankowym.

Odpowiedzialne pożyczanie przez internet

Decydując się na pożyczkę krótkoterminową trzeba mieć przygotowany plan spłaty, mieć pewność posiadania funduszy na spłatę i liczyć się z szybką windykacją w przypadku braku terminowej spłaty.

Porównanie chwilówek | 30 ᴰᴺᴵ

Parametry chwilówek w zestawieniu pokazują różnice pomiędzy poszczególnymi propozycjami. Pod tabelą znajduje się objaśnienie użytych oznaczeń.

Porównanie chwilówek | 30 ᴰᴺᴵ 1)
chwilówka / parametr pierwsza
bezpłatna?
pierwsza
umowa do
szybko
online?
w weekend? bez BIK? bez KRD? RRSO strona internetowa
chwilówki
NetCredit ─ nie 3000 ᴾᴸᴺ √ tak √ tak ─ nie ─ nie ≈ 517,47% strona chwilówki »
Vivus tak:
3000 ᴾᴸᴺ / 61 ᴰᴺᴵ
3000 ᴾᴸᴺ √ tak √ tak ─ nie ─ nie ≈ 518,11% strona chwilówki »
Miloan ─ nie 3000 ᴾᴸᴺ √ tak ─ nie ─ nie ─ nie ≈ 514,87% strona chwilówki »
Wonga prawie:
za 6,66 ᴾᴸᴺ
3000 ᴾᴸᴺ √ tak ─ nie ─ nie ─ nie ≈ 2,74% strona chwilówki »
SMART Pożyczka ─ nie 3000 ᴾᴸᴺ √ tak ─ nie √ tak ─ nie ≈ 518,15% strona chwilówki »
Pożyczka Plus ─ nie 3000 ᴾᴸᴺ √ tak ─ nie √ tak ─ nie ≈ 518,17% strona chwilówki »
Extraportfel ─ nie 3000 ᴾᴸᴺ √ tak ─ nie ─ nie ─ nie ≈ 518,01% strona chwilówki »
Polożyczka ─ nie 8000 ᴾᴸᴺ √ tak ─ nie ─ nie ─ nie ≈ 520,94% strona chwilówki »
Wandoo tak:
3000 ᴾᴸᴺ 2)
3000 ᴾᴸᴺ ─ nie ─ nie ─ nie ─ nie ≈ 521,16% strona chwilówki »
Kuki ─ nie 5000 ᴾᴸᴺ √ tak ─ nie ─ nie ─ nie ≈ 518,12% strona chwilówki »
BIGCREDIT ─ nie 2000 ᴾᴸᴺ ─ nie ─ nie ─ nie ─ nie ≈ 476,90% strona chwilówki »
VIA SMS PL ─ nie 1500 ᴾᴸᴺ √ tak ─ nie ─ nie ─ nie ≈ 524%

strona chwilówki »

Finbo ─ nie 5000 ᴾᴸᴺ √ tak ─ nie ─ nie ─ nie ≈518,12% strona chwilówki »
Moneyman ─ nie 2500 ᴾᴸᴺ √ nie ─ nie ─ nie ─ nie ≈ 459,77%3) strona chwilówki »

1) 30 ᴰᴺᴵ z wyjątkiem nieodpłatnej Vivus = pierwsza "500 ᴾᴸᴺ / 61 ᴰᴺᴵ / 0%"

2) wersja chwilówki Wandoo bezpłatnej pod znakiem zapytania, usunięto przykład reprezentatywny (dostęp 2020-05-09)

3) wersja chwilówki Moneyman na 2 miesięczne raty posiada RRSO ≈ 223,68%

oznaczenia w tabeli:

ᴾᴸᴺ - polski nowy złoty

≈ - wartość przybliżona, może zmieniać się w zależności od przyjętego sposobu liczenia (np. uwzględniania dodatkowego dnia w roku przestępnym)

ocena
[W sumie: 84 | srednia:4.1]