Faraon24 » Opinie » Chwilówki Online Creditsor – fałszywe referencje, dane osobowe i przekierowanie do Kredito24

Chwilówki Online Creditsor – fałszywe referencje, dane osobowe i przekierowanie do Kredito24

W wyszukiwarce Google pojawiły się nowe reklamy AdWords brytyjskiej firmy Leadsor Limited pod nazwą Creditsor (creditsor.pl). Ma to być szybka chwilówka online do 500zł a samą gotówkę reklama obiecuje otrzymać przelewem na konto w ciągu 10 minut. Klikamy, sprawdzamy i co się okazuje… że to fatalnie wykonany system służący do kierowania użytkowników do Kredito24 z szeregiem fałszywych referencji od fikcyjnych osób, których zdjęcia zostały skopiowane z innych stron internetowych (m.in. rosyjskich) a ich imiona i nazwiska zostały zmyślone.

Reklama Creditsor z Google"
Reklama Creditsor z Google

Co sam o sobie Creditsor mówi?

Creditsor na jednej stronie twierdzi, że oferuje mikro pożyczki, że można w nich przebierać i wybierać a zaraz dalej okazuje się, że to tylko pośrednictwo i sami nie udzielają żadnych pożyczek ale „dobierają” odpowiednią pożyczkę dopasowaną do potrzeb klienta. Pożyczki te mają być udzielane bez względu na złą historię kredytową oraz bez przesyłania żadnych zaświadczeń. Wygląda na to, że Creditsor lansuje się jako chwilówka bez BIK (to akurat jest prawdą… przynajmniej teoretycznie o czym przekonasz się niżej, sprawdź też firmy udzielające pożyczki bez BIK).

„Creditsor umożliwia swoim Klientom uzyskanie pożyczki w najbardziej prosty i zrozumiały sposób.”

Creditsor mimo wielu odmiennych przekazów nie udziela pożyczek to też nie można tu mówić o klientach tylko o użytkownikach strony internetowej. Prosty i zrozumiały sposób też to wcale nie jest gdyż niejasności pojawiają się już po przeczytaniu strony startowej.

„Procedura zwrotu pożyczki jest prosta i zrozumiała.”

Na etapie przed złożeniem wniosku nic nie jest zrozumiałe i na pewno nie jest proste (co okaże się dalej). Określenia „zrozumiałe” można stosować będąc klientem, który już zna całą procedurę i jest dla niego jasna, w pełni zrozumiała, arbitralne stwierdzenie, że coś jest „zrozumiałe” jest zarówno błędem językowym jak i błędem merytorycznym. Cierpi oczywiście zmanipulowany użytkownik (a praktyka pokazuje, że znakomita większość populacji nie „zapali czerwonej lampki” tylko wierzy „jak leci” w to co napisane ).

Fałszywe referencje od fikcyjnych osób

Klikając w link „referencje” (https://www.creditsor.pl/testimonials.html) zobaczymy szereg osób podpisanych z imienia i nazwiska z załączoną fotografią portretową, które rzekomo są „klientami” (użytkownikami) Creditsor i zachwalają ich pożyczki, które brali i już spłacili.

I tak Olga Nowak dziękuje za pomoc w znalezieniu pożyczki, twierdzi, że wypełniła online formularz i od razu dostała pieniądze na konto (ale to tak nie działa). Oryginalne zdjęcie, z którego została wycięta tylko głowa rzekomej Polki Olgi Nowak można znaleźć na rosyjskim portalu „Vestitlt” pod adresem http://www.lenoblspid.ru/news24/postid/own_news/909. Dziewczyna ma na imię naprawdę Natasza i opowiada o swoim wirusie HIV (artykuł z jej zdjęciami dotyczy AIDS).

Creditsor - Olga Nowak
To jest Olga Nowak chwaląca usłgi Creditsor (referencje)
Vestitlt - Natasza
A to jest Natasza opisująca historię swojego HIV

Jak widać wyciąto głowę i wklejono jako inną osobę

Linki do zdjęć:

Creditsor: https://www.creditsor.pl/image/u12.jpg
Vestitlt: http://vestitlt.net/uploads/images/00/00/90/2012/12/05/e5384c.jpg

Artykuł z Vestitlt został przekopiowany na inne strony, z łatwością można je odnaleźć i potwierdzić, że to Natasza a nie Olga Nowak co brała chwilówkę w Creditsor.

Wiktor Aleksandrowski twierdzi, że coś takiego jak Creditsor jest potrzebne ludziom, którzy nie chcą tracić czasu na poszukiwanie korzystnych warunków. Kto by chciał tracić czas? Czyli wg Wiktora Aleksandrowskiego jest to potrzebne każdemu.

Referencji jest aktualnie 8 a kończy je Aleksandra Klimiuk oczywiście z samymi pochwałami dla usługi, że pieniądze dostała natychmiast tego samego dnia, wszystko było proste i tak dalej ale jeśli wyszukamy jej zdjęcia w internecie okaże się, że jest to fotomodelka, które również „ucięto głowę” a prawa do tego zdjęcia wykupiła Axiom Consulting.

Linki do kolejnych zdjęć:

Creditsor: https://www.creditsor.pl/image/u16.jpg
Axiom Consulting: http://axiom-consulting.com/fileadmin/templates/img/persons/8.jpg

Nie sposób opisywać tak krok po kroku każde zdanie i każdy element chwilówek online Creditsor, zajęło by to zbyt długo czasu a już chyba nie ma nikt wątpliwości jaką „jakość” reprezentuje Creditsor. Zajmijmy się zatem rzeczą znacznie ważniejszą: przekazywaniem danych osobowych i dalszych im przetwarzaniem. Czyli co się tak naprawdę w środku tego systemu dzieje i dlaczego korzystanie z tej strony może być bardzo niebezpieczne a skutki mogą być odczuwalne nawet do końca życia.

Akceptuję warunki regulaminu

Aby wysłać pierwszą część wniosku należy zaakceptować („haczyk w kwadraciku”) regulamin Creditsor. Klikając w link „regulamin” zostajemy przekierowani do czeskiej strony leadsor.cz. Ta czeska strona to już nie jest oferta pożyczek ale internetowy system partnerski w formie CPA czyli Cost Per Action ale sami zdanie niżej nazywają to Pay Per Lead (powinno być CPL bo oznacza to Cost Per Lead, taka nomenklatura jest przyjęta na całym świecie). To słowem wstępu ale przejdźmy do samego regulaminu bo wygląda on tak:

I. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady korzystania z serwisu Creditsor.pl (dalej „Serwis”) przez jego użytkowników (dalej „Użytkownik”).

2. Serwis jest własnością Leadsor Limited (nr rej.: 07357963, Adres: 12 Suite, 2nd Floor Queens House, 180 Tottenham Court Road, W1T 7PD, United Kingdom (dalej „Leadsor”).

3. Serwis oferuje bezpłatne usługi, mające charakter wyłącznie informacyjny, przy pomocy których Użytkownik może znaleźć firmę udzielającą pożyczki lub innego produktu finansowego (dalej „Partner” lub „Partner Serwisu”).

4. „Partner” lub „Partner Serwisu” – przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z poz.zm.) współpracujący z Serwisem, który w zakresie swojej działalności gospodarczej udziela lub daje przyrzeczenie udzielenia Pożyczkobiorcy pożyczki lub innego produktu finansowego (dalej ” Produkt finansowy”).

5. „Pożyczkobiorca” – Użytkownik Serwisu zawierający z Partnerem Serwisu umowę pożyczki.

6. „Produkt finansowy” – oferta złożona przez Partnera Serwisu zawarcia umowy pożyczki w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z poz.zm.) lub innej umowy cywilnoprawnej o zbliżonym celu i charakterze.

7. „Pożyczkodawca” – Partner Serwisu udzielająca Product finansowy Użytkownikowi

8. Informacje zamieszczone na stronie Serwisu przeznaczone są wyłącznie w celu ogólnego zaznajomienia i nie są zaleceniem ani zachętą do korzystania z jakichkolwiek usług/produktów przedstawionych na tej stronie. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Użytkownika podejmowane w wyniku zapoznawania się z informacjami zamieszczonymi na tej stronie. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, lub koszty w jakikolwiek sposób związane lub wynikające ze skorzystania z Produktu finansowego otrzymanego od naszego Partnera. Wszelkie treści znajdujące się na stronie Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, w szczególności informacje o Produktach finansowych są jedynie ich prezentacjami.

9. Użytkownik przed skorzystaniem z usług Serwisu zapoznaje się i akceptuje postanowienia Regulaminu. Użytkownik nie może w części postanowienia Regulaminu zaakceptować, a w części odrzucić.

10. Regulamin określa zasady dostępu do usług Serwisu, zasady korzystania z Serwisu, zakres odpowiedzialności Leadsor, zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz wszelkie informacje porządkowe.

11. Serwis zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian i modyfikacji Regulaminu w dowolnym terminie, bez uprzedniego informowania o tym Użytkowników. Korzystanie z serwisu traktowane jest jako akceptowanie wprowadzonych zmian.

12. Określenie „korzystanie z usługi” jest równoznaczne z określeniem „korzystanie z Serwisu”, o ile Regulamin nie stanowi inaczej.

II. Zasady dostępu do usług Serwisu

1. Użytkownikiem może być wyłącznie osoba fizyczna, pełnoletnia, tj. mająca ukończone 18 lat lub więcej (jeśli prawo kraju, którego jest mieszkańcem lub obywatelem przewiduje wyższy wiek pełnoletniości) oraz pełną zdolność do czynności prawnych.

2. Wszelkie dane podawane przez Użytkownika podczas korzystania z usługi muszą być zgodne z prawdą. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność finansową i majątkową za podanie danych niezgodnych z prawdą.

3. Leadsor nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu, z naruszeniem przepisów prawa lub praw osób trzecich.

4. Użytkownik może wnioskować o udzielenie pożyczki przez Partnerów Serwisu przesyłając wypełniony formularz aplikacyjny za pomocą Serwisu. Podczas korzystania z naszych usług Użytkownik musi wypełnić jeden lub więcej wniosków za pomocą Serwisu, które przewidują wprowadzenie danych osobowych, w tym imię i nazwisko, informacje kontaktowe, numer telefonu, adres e-mail, numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, informacje o stałych dochodach, adres zameldowania, adres do korespondencji, numer rachunku bankowego i inne dane osobowe. Zakres wymaganych danych osobowych może ulec zmianie.

5. Użytkownik uzyskuje dostęp do usług Serwisu po uprzednim zaakceptowaniu Regulaminu, podaniu przy wypełnianiu formularza obowiązkowych danych osobowych, o których mowa w ust. 3, wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, a także upoważnieniu Pożyczkodawcy, o którym w ust 5.

6. Użytkownik udziela upoważnienia Partnerowi Serwisu do wystąpienia do Biura Informacji Kredytowej S.A., Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A., Intrum Justitia Sp. z o.o., Krajowego Rejestru Długów KRD, ERIF BIG S.A. oraz innych podmiotów upoważnionych do gromadzenia informacji na temat wiarygodności płatniczej, działających na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o ujawnienie informacji gospodarczych.

III. Dane osobowe

1. W ramach świadczenia usług Leadsor gromadzi oraz przetwarza dane osobowe niezbędne dla ich świadczenia. Leadsor w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników. W przypadku udostępniania przez Użytkowników danych osobowych, Leadsor będzie je przetwarzał zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 833 z poz.zm.).

2. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne jednak konieczne do uzyskania dostępu do usług świadczonych przez Serwis.

3. Leadsor będzie przetwarzał dane osoby wypełniającej formularz w celach promocji i marketingu swoich usług, jak również usług świadczonych przez Partnerów Serwisu współpracujące oraz w celu przekazywania informacji handlowej, w tym biuletynu Serwisu. Leadsor będzie przekazywał dane Użytkownika, który wypełnił formularz, Partnerom współpracującym w celach wskazanych powyżej. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika, który wypełnił formularz, oraz ich przekazanie Partnerom współpracującym, w celach wskazanych powyżej, polega na zaznaczeniu odpowiedniego pola w Serwisie pod klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i przekazywanie ich Partnerom współpracującym.

4. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest właściciel Serwisu – spółka Leadsor Limited, Adres: 12 Suite, 2nd Floor Queens House, 180 Tottenham Court Road, W1T 7PD, United Kingdom, Company Registration Number: 07357963.

5. Pozostawione przez Użytkowników dane osobowe wykorzystywane są w celu:

– Umożliwienia Użytkownikowi korzystania z funkcji Serwisu
– Komunikacji z Użytkownikiem
– Otrzymywania od Serwisu oraz jego Partnerów informacji handlowej w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz.1204 z poz.zm.), a także przeprowadzenia transakcji pomiędzy Użytkownikiem a Partnerem Serwisu.
– Obsługi Użytkownika (przypominania o konieczności dokończenia uzupełnienia formularza, co może odbywać się drogą elektroniczną lub telefoniczną)
– W celach marketingowych i promocyjnych, tj. do celów reklamy
– W celach statystycznych, związanych z działalnością Serwisu.
– W innych celach określonych w Regulaminie.
6. Użytkownik udostępniając swój adres elektroniczny wyraża tym samym zgodę na przesyłanie przez Serwis oraz jego Partnerów informacji handlowej w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz.1204 z poz.zm.) za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.

7. Użytkownik udostępniając swój numer telefonu wyraża tym samym zgodę na przesyłanie przez Serwis oraz jego Partnerów informacji handlowej w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz.1204 z poz.zm.) za pomocą łączności telefonicznej (wiadomości tekstowe sms oraz połączenia telefoniczne).

8. Użytkownik ma prawo dostępu do treści danych osobowych, jak i ich poprawiania i usuwania stosownie do Ustawy o ochronie danych osobowych.

9. Dane osobowe Użytkownika Serwis może przekazać za zgodą Użytkownika Partnerom Serwisu w celu umożliwienia Partnerowi Serwisu kontaktu z Użytkownikiem zainteresowanym wybranym Produktem finansowym.

10. Leadsor prowadzi swoją działalność zgodnie z wszystkimi ustawami i przepisami prawnymi Wielkiej Brytanii dotyczącymi ochrony danych osobowych Użytkowników (Data Protection Act 1998). Firma Leadsor jest wniesiona do brytyjskiego rejestru firm przetwarzających dane osobowe (Register of Data Controllers) pod numerem Z2686967. Leadsor wykorzystuje najbardziej niezawodne techniczne i organizacyjne sposoby zapobiegające utracie, niewłaściwemu wykorzystaniu, zmianom, kradzieży i nieautoryzowanemu dostępowi do danych osobowych Użytkowników.

IV. Odpowiedzialność Serwisu

1. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo polskie zakresie (z uwzględnieniem przepisów dotyczących ochrony konsumentów), Serwis nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia i szkody wynikłe z:

– niedostosowania się Użytkownika do wymogów technicznych niezbędnych do korzystania z Serwisu
– braku możliwości dostępu do Serwisu, wynikającego z przyczyn od Leadsor niezależnych.
– niedozwolonego korzystania z usługi przez Użytkownika lub inną osobę.
2. Informacje zawarte w Serwisie nie stanowią reklamy, oferty ani rekomendacji do zakupu Produktów finansowych oferowanych przez Partnerów Serwisu.

3. Serwis nie jest właścicielem Produktów finansowych dostarczanych przez swoich Partnerów ponieważ Pożyczkodawcą w każdym wypadku są Partnerzy Serwisu, w związku z czym Serwis nie ponosi odpowiedzialności za jakość świadczonych usług przez swoich Partnerów.

4. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za zawartość i treści innych serwisów oraz portali internetowych, do których może zostać przekierowany Użytkownik, korzystając z linków umieszczonych w Serwisie.

V. Reklamacje

1. Użytkownik ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących usług.

2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres e-mail osoby zgłaszającej reklamację oraz opis zdarzenia, które stanowi przyczynę reklamacji.

3. Reklamacje należy składać drogą mailową lub pisemnie.

4. Informacje o wyniku postępowania reklamacyjnego zostaną przekazane Użytkownikowi za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie 30 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez Serwis.

VI. Postanowienia końcowe

1. Leadsor zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zmiany obowiązują od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej Serwisu.

2. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po wprowadzeniu tych zmian równoznaczne jest z wyrażeniem ich akceptacji.

Treść jest nie widoczna dla wyszukiwarek takich jak Google dzięki dodaniu w pliku robots.txt (https://www.leadsor.cz/robots.txt) dyrektywy „disallow” zakazującej dostępu do katalogu, w którym ów regulamin został umieszczony. Sama treść jest bardzo standardowa, identyczne regulaminy z innymi danymi firmowymi można odnaleźć na innych stronach pożyczkowych.

Miała to być chwilówka bez BIK ale z tego regulaminu dowiadujemy się, że: „Użytkownik udziela upoważnienia Partnerowi Serwisu do wystąpienia do Biura Informacji Kredytowej S.A., Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A., Intrum Justitia Sp. z o.o., Krajowego Rejestru Długów KRD, ERIF BIG S.A. oraz innych podmiotów upoważnionych do gromadzenia informacji na temat wiarygodności płatniczej, działających na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o ujawnienie informacji gospodarczych.„ Tak duża ilość sprzecznych informacji ciągle zmniejsza wiarygodność (jeśli można jeszcze bardziej by ją zmniejszyć).

Jak widać regulamin Creditsor czasem powołuje się na przepisy polskiego prawa a czasem prawa brytyjskiego a umieszczony jest na czeskiej stronie przez brytyjską firmę na serwerze znajdującym się w Holandii (Amsterdam). W mojej ocenie wiarygodność już spadła poniżej minimalnego dopuszczalnego poziomu (jeśli takowe minimum przy tego typu sprawach by w ogóle istniało).

Można też składać wniosek bez akceptacji regulaminu

Obchodząc pierwszy formularz i klikając „weź pożyczkę” przechodzimy do serii kolejnych formularzy bez wymogu akceptacji wskazanej wyżej.

Pierwsza część długiego wniosku o przedstawienie informacji o pożyczce Creditsor
Pierwsza część długiego wniosku o przedstawienie informacji o pożyczce Creditsor

Wypełniam wniosek i pokazuje się kolejny wniosek, trzeba znów wpisać imię, nazwisko itd. a w dalszej części jest już nieco gorzej ponieważ trzeba podać PESEL, numer i serię dowodu osobistego i co najważniejsze – nazwisko panieńskie matki. Procedura składania wniosku jest bardzo długa, wielopoziomowa i wymaga podania szeregu danych osobowych, danych pracodawcy, terminy wypłat, numer konta bankowego i nazwę banku (choć to zrozumiałe bo miał być przelew w 10 minut).

Po przejściu całej procedury zostajemy przekierowani do strony pożyczek przez internet Kredito24.

Mimo zawnioskowania o kwotę 500 zł (maksimum) dostaje maila (z info@kredito24.pl) treści „Niedawno otrzymaliśmy od Ciebie wniosek o pożyczkę w wysokości 300.00 zł w Kredito24. Jeżeli nadal potrzebujesz gotówki, kliknij tutaj i otrzymaj gotówkę w ciągu kolejnych 10 minut na Twoje konto bankowe.„ Ta kolejna niezgodność na pewno sfrustruje niejednego co już wklepał wszystkie dane… ale to nie wszystko bo trzeba wniosek jeszcze raz wypełnić, tym razem na stronie Kredito24.

Konkluzja

Creditsor to pośrednik w udzielaniu nie pożyczek ale informacji o pożyczce, równie dobrze można samemu wejść na stronę dowolnej firmy pożyczkowej i faktycznie w 10 – 15 minut otrzymać pieniądze na konto. Z Creditsor potrwa to znacznie dłużej, można liczyć w długich godzinach a jeśli chciało by się faktycznie zapoznać ze wszystkimi regulaminami, polityką prywatności i innymi ważnymi treściami może to zająć znacznie dłużej lub nawet wieczność jeśli nie jesteśmy biegli w przepisach prawa polskiego i prawa brytyjskiego.

0 0 Głosy
Łączna ocena
guest

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments