Faraon24 » Opinie » Czy Komisja Nadzoru Finansowego nadzoruje instytucje pożyczkowe?

Czy Komisja Nadzoru Finansowego nadzoruje instytucje pożyczkowe?

Czy Komisja Nadzoru Finansowego nadzoruje instytucje pożyczkowe?

W przestrzeni publicznej funkcjonują dwie informacje na temat tego czy pozabankowe instytucje pożyczkowe są nadzorowane przez Komisję Nadzoru Finansowego tak jak to ma miejsce w przypadku banków i SKOK-ów. Różnica w informacjach jest duża tak samo jak duże jest grono klientów pożyczek internetowych. Wymaga to wyjaśnienia.

Najpierw stanowisko Komisji Nadzoru Finansowego:

„Instytucje pożyczkowe nie są nadzorowane przez Komisję Nadzoru Finansowego. „

źródło: https://www.knf.gov.pl/podmioty/Rejestry_i_Ewidencje/rejestr_instytucji_pozyczkowych

oraz:

„Przepisy ustawy nie przewidują sprawowania przez KNF nadzoru nad instytucjami pożyczkowymi i pośrednikami kredytowymi. Oznacza to w szczególności brak uprawnień KNF do żądania od tych podmiotów informacji i wyjaśnień oraz do kontrolowania ich działalności w zakresie zgodności z prawem, jak również dokonywania oceny spełniania przez nie wymagań przewidzianych przepisami prawa. W konsekwencji wpis danego podmiotu do rejestru prowadzonego przez KNF nie powinien być interpretowany jako jakakolwiek forma zabezpieczenia ze strony KNF prawidłowości prowadzonej przez ten podmiot działalności, a w szczególności przestrzegania przez niego przepisów ustawy o kredycie konsumenckim. „

źródło: https://www.knf.gov.pl/o_nas/komunikaty?articleId=62493&p_id=18

A teraz słowa pełnomocnika zarządu Polskiego Związku Instytucji Pożyczkowych (PZIP), Pawła Grabowskiego:

„Wszystkie instytucje pożyczkowe w Polsce, ponieważ to są instytucje-firmy które działają, one są pod nadzorem de facto regulacyjnym Komisji Nadzoru Finansowego”

de facto oznacza dosłownie „w rzeczywistości”.

Czy „nadzór regulacyjny” to co innego niż „nadzór”? Owszem, to może oznaczać coś innego ale nadzór to nadal nadzór. Komisja Nadzoru Finansowego w żaden sposób nie nadzoruje instytucji pożyczkowych.

W przepisach prawa nie występuje „nadzór regulacyjny”. KNF nie jest w żaden sposób regulatorem rynku, jest organem nadzoru mikroostrożnościowego. To Ministerstwo Finansów jest organem odpowiedzialnym za regulacje rynku finansowego.

Rola KNF polega na dokonywaniu wpisów w Rejestrze Instytucji Pożyczkowych jeśli dana firma spełnia w dniu dodawania wpisu ustawowe wymagania do takiego wpisu. Nic więcej. 

Zwróciłem się z zapytaniem do Nadzoru Komisji Finansowego czy oby przypadkiem nie istnieje „nadzór regulacyjny”, który KNF miałaby sprawować. Odpowiedź była jednoznaczna – „instytucje pożyczkowe nie są nadzorowane przez KNF”. KNF nie ma żadnych uprawnień do nadzoru ani kontroli jak i do dokonywania oceny zgodności z prawem pozabankowych firm udzielających pożyczek pieniężnych w  szczególności do dokonywania oceny zgodności z przepisami ustawy o kredycie konsumenckim.

Film umieszczony na Twitterze:
https://twitter.com/i/status/1199758560760078337

dostępny na profilu Pawła Grabowskiego na Twitterze:
https://twitter.com/_PawelGrabowski

cały program w TVP INFO:
https://www.tvp.info/45239971/27112019-1837/o-tym-sie-mowi,odc-26 
zacznij od czasu 35:20 (trzydziesta piąta minuta i dwudziesta sekunda)

Paweł Grabowski jest radcą prawnym, w latach 2015 – 2019 był posłem na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencji (ósma kadencja, Kukiz ’15). W czasie piastowania stanowiska poselskiego był m.in.:

  • przewodniczącym podkomisji stałej do spraw małych i średnich przedsiębiorstw
  • członkiem Komisji Finansów Publicznych
  • członkiem Komisji Gospodarki i Rozwoju
  • członkiem Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej (wiceprzewodniczący)
  • zaangażowany w prace podkomisji nadzwyczajnej ds. tzw. „kredytów frankowych”

Przed swoją poselską karierą pracował również w branży pożyczkowej.

Według słownika PWN:

https://sjp.pwn.pl/slowniki/nadzór.html

Nadzór to kontrolowanie lub pilnowanie kogoś lub czegoś a zakończenia tych słów „…anie” wskazują na ciągły charakter wykonywania tych czynności.

Podsumowanie

Instytucje pożyczkowe nie są i nie mogą być pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego. Nadzorowaniem nie jest dodawanie ich do rejestru jeśli spełniają wymogi ustawowe takiego dodania a jest zwykłą jednorazową procedurą. KNF nie kontroluje tych firm w żaden sposób a po dodaniu danej firmy do rejestru nie monitoruje czy firma spełnia wymogi prawne figurowania w rejestrze. 

W przepisach prawa nie występuje „nadzór regulacyjny”. KNF nie jest regulatorem rynku, regulatorem rynku finansowego jest Ministerstwo Finansów. 

Jedyne instytucje zajmujące się pożyczaniem pieniędzy, które podlegają nadzorowi KNF to banki oraz SKOK-i.

Jeśli ktoś natrafił na informację, że firma zajmująca się pożyczaniem pieniędzy nie będąca bankiem lub SKOK-em jest pod jakimkolwiek nadzorem KNF to proszę o wiadomość email na adres michaelstraus@faraon24.pl – zajmę się sprawą.

0 0 Głosy
Łączna ocena
Zapisz się
Powiadom o
guest
Ocena
Jak to oceniasz?

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments