Faraon24 » Przykład reprezentatywny pożyczki

Przykład reprezentatywny pożyczki

Wymóg podawania przykładów reprezentatywnych pożyczek internetowych ma swoje źródło w akcie prawnym ustawie z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim (Dz. U. 2011 Nr 126 poz. 715).

Art. 8. pkt. 2 ustawy mówi:

Przy określaniu reprezentatywnego przykładu należy określić warunki umowy o kredyt konsumencki, na których kredytodawca lub pośrednik kredytowy spodziewa się zawrzeć co najmniej dwie trzecie umów danego rodzaju przy uwzględnieniu przez te umowy średniego okresu kredytowania, całkowitej kwoty kredytu i częstotliwości występowania na rynku umów danego rodzaju.

warunki umowy o kredyt konsumencki to:

  1. stopa oprocentowania z podaniem czy jest to stopa stała czy zmienna lub czy stosowane są obydwie
  2. wszystkie opłaty związanie z udzieleniem kredytu
  3. całkowita kwota kredytu
  4. rzeczywista roczna stopa oprocentowania RRSO
  5. czas obowiązywania umowy
  6. całkowita kwota do zapłaty (pożyczona kwota + wszystkie koszty)
  7. wysokość raty
  8. kwota wszystkich zaliczek jeśli występują (w przypadku odroczonej spłaty)
  9. koszty ewentualnej umowy dodatkowej (np. ubezpieczenie)

Jeśli warunki przedstawia pośrednik to musi podać informację o nazwach kredytodawców, z którymi współpracuje

Jeśli warunki prezentowane są w reklamie to muszą być podane w sposób jednoznaczny, zrozumiały i widoczny.

Jeśli reklama kredytu nie przedstawia wyodrębnionych kosztów to musi zostać przedstawione RRSO w sposób co najmniej tak samo widoczny (lub słyszalny) jak pozostałe części reklamy.

Dane o dwóch trzecich umów (⅔) 

Kredytodawcy zobowiązani się do gromadzenia odpowiednich danych w celu określenia przykładu reprezentatywnego.

Ponadto kredytodawcy i pośrednicy zobowiązani są w sposób zrozumiały wyjaśnić wszystkie aspekty umowy w taki sposób aby konsument mógł podjąć na podstawie tych wyjaśnień decyzję.

Pełna treść aktu prawnego (teks aktu, tekst ogłoszony, teks ujednolicony) dostępny jest na stronie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej pod adresem:
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20111260715

tekst ujednolicony: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20111260715/U/D20110715Lj.pdf

Autor