Faraon24 » BIK – Biuro Informacji Kredytowej S.A.

BIK – Biuro Informacji Kredytowej S.A.

Dane rejestrowe BIK S.A.:

KRS: 0000110015
NIP: 9511778633
REGON: 01284586300000

adres: UL. ZYGMUNTA MODZELEWSKIEGO 77A

Członkowie reprezentacji:

 1. Rafał Bednarek – wiceprezes zarządu
 2. Sławomir Grzelczak – wiceprezes zarządu
 3. Mariusz Piotr Cholewa – prezes zarządu

Rada nadzorcza:

 1. Krzysztof Pietraszewski
 2. Piotr Mariusz Mazur
 3. Marcin Lech Giżycki
 4. Paweł Sylwester Przybyłek
 5. Marek Jacek Tomczuk
 6. Robert Milewski
 7. Piotr Marcin Miałkowiski
 8. Aleksandra Hybsz

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym: 15.05.2002

Sygnatura Akt: WA.XIII NS-REJ.KRS/46337/19/555

Przedmiot Przeważającej działalności przedsiębiorcy:
63, 11, Z, przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność

Przedmiot Pozostałej działalności przedsiębiorcy:
82, 91, Z, działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe
62, 03, Z, działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
62, 01, Z, działalność związana z oprogramowaniem
62, 02, Z, działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
62, 09, Z, pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
58, 29, Z, działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
63, 99, Z, pozostała działalność w zakresie informacji
74, 90, Z, pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
85, 59, B, pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowane

strona www: https://www.bik.pl/

wikipedia: https://pl.wikipedia.org/wiki/Biuro_Informacji_Kredytowej