Faraon24 » Blue Media automatyczna weryfikacja konta za 3 m/c

Blue Media automatyczna weryfikacja konta za 3 m/c

  1. numer rachunku bankowego,
  2. od jak dawna jesteś klientem banku,
  3. czy posiadasz kartę kredytową,
  4. całkowity miesięczny dochód netto,
  5. całkowite miesięczne wydatki,
  6. miesięczne obciążenia z tytulu innych pożyczek,
  7. adres zameldowania