Faraon24 » Warunki pożyczki / kredytu

Regulamin praz Polityka Prywatności dopuszczają każdą osobę do korzystania z Faraon24. Jednakże z uwagi na regulacje prawne obowiązujące na terenie Polski z pożyczek mogą korzystać wyłącznie określony grupy osób.

Aby spełnić wymogi prawne warunkujące możliwość złożenia wniosku o pożyczkę, jego rozpatrzenia i wydania decyzji należy:

 1. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych

 2. mieć ukończone 18 lat

 3. posiadać zameldowanie na terenie Polski

 4. posiadać stałe miejsce zamieszkania na terenie Polski

 5. posiadać ważny dowód osobisty

 6. posiadać numer telefonu komórkowego zarejestrowany na siebie

 7. posiadać adres poczty elektronicznej email zarejestrowanej na siebie

 8. posiadać osobisty rachunek bankowy w jednym z banków w Polsce

  1. lub w przypadku kredytów ze Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo Rozliczeniowych (SKOK) posiadać rachunek w jednym ze SKOK-ów

Podstawowe warunki aby wniosek pożyczkowy mógł zostać rozpatrzony pozytywnie to:

 1. posiadanie stałego źródła dochodu

 2. brak zaległości w spłacie kredytów lub pożyczek powyżej 60 dni

 3. brak zaległości w regulowaniu zobowiązań finansowych skutkujących wpisaniem do rejestru Biur Informacji Gospodarczej (BIG)

  1. lub posiadać nieistotne zaległości z punktu widzenia oceny zdolności kredytowej metodą wdrożoną przez wybranego pożyczkodawcę

Warunki, które muszą zostać spełnione aby być w pełni świadomym kosztów, praw i obowiązków wynikających z zawarcia umowy pożyczki lub kredytu:

 1. Zapoznanie się z formularze informacyjnym

 2. Zapoznanie się i akceptacja regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną

 3. Zapoznanie się i akceptacja polityki prywatności i polityki przetwarzania i przechowywania danych

 4. Mieć włączoną obsługę plików Cookie (ciasteczka internetowe) w swojej przeglądarce

 5. W zależności od dostawcy oprogramowania służącego do składania wniosku może być konieczna włączona obsługa Java Script w przeglądarce internetowej

 6. Zapoznanie się i akceptacja umowy pożyczki

 7. W zależności od wdrożonej procedury może zaistnieć wymóg udzielenia jednorazowego pełnomocnictwa do zdalnego podpisania umowy przez umocowanego pełnomocnika będącego pracownikiem wybranego pożyczkodawcy