Faraon24 » Regulamin

Regulamin korzystania z Portalu Faraon24.pl (dalej zwanego Portalem)

§ 1.

Zabrania się kopiowania treści i wykorzystywania ich bez zgody Portalu.

§ 2.

Zabrania się cytowania treści ze stron Portalu bez podawania odnośnika źródłowego.

§ 3. a)

Zabrania się umieszczania w treści komentarzy adresów stron WWW pozostających bez związku z komentowaną treścią.

§ 3. b)

Zabrania się umieszczania w treści komentarzy danych kontaktowych (w tym numerów Gadu Gadu, adresów poczty elektronicznej, adresów profili społecznościowych).

§ 3. c)

Dopuszcza się umieszczanie danych kontaktowych wyłącznie przez osoby reprezentujące przedsiębiorców oraz przez osoby publiczne.

§ 4.

Za złamanie regulaminu Administrator Portalu może całkowicie wykluczyć adres IP, z którego dokonano naruszenia, z dostępu do Portalu.

§ 5.

Osoba zamieszczająca komentarz zrzeka się praw autorskich do niego. W przypadku żądania usunięcia treści na podstawie artykułu 17 RODO zostaną usunięte tylko dane mogące identyfikować pierwotnego autora.

§ 6.

Administrator Portalu zastrzega sobie prawo do poprawiania treści komentarzy w zakresie ortografii, interpunkcji i układu tekstu.

§ 7.

Właściciel Portalu zastrzega sobie prawo do wykorzystania komentarzy w innych portalach internetowych w związku z §5

§ 8.

Wszystkie zdarzenia wywołane na stronach Portalu przez użytkownika są logowane. Logi zawierają adres IP, dane przeglądarki internetowej oraz datę i godzinę zdarzenia.

§ 9.

Właściciel Portalu firma Argania (adres: ul. Spacerowa 5/2, Zagnańsk 26-050) NIP: 9591822938, REGON: 260784218., nie będzie ponosił odpowiedzialności za przerwy w jego działaniu wynikające nie z jego winy a w szczególności przerwy techniczne i przerwy wywołana po stronie firmy świadczącej dla Portalu usługi hostingowe.

§ 10.

Czas, w którym nie następuje emisja wykupionych reklam na skutek przyczyn wymienionych w §9, jest czasem wliczonym w emisję i nie podlega reklamacji.

§ 11.

Korzystając z zestawień, porównań i zestawień ofert produktów finansowych użytkownik bierze na siebie pełną odpowiedzialność za spłatę zobowiązania

§ 12.

Użytkownik, któremu została udzielona pożyczka za pośrednictwem Portalu nie może rościć sobie żadnych praw względem i wobec Portalu jeśli uzna, że pożyczka jest za droga lub znajdzie inną na korzystniejszych warunkach.

§ 13.

Użytkownik korzystający z Portalu musi zapoznać się z naszą Polityką Prywatności.

§ 14.

Wszystkie uwagi użytkownik będzie kierował za pośrednictwem danych kontaktowych zawartych na stronie Kontakt.

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2020