Currently set to Index
Currently set to Follow

Limit odnawialny / linia pożyczkowa – porównanie ofert pożyczek ratalnych od Banknot, Euroloan, Flexinero oraz Saldo

Szybki rozwój branży pożyczkowej wymusił na firmach działających w tym sektorze rozwój nowych produktów, które mają na celu umożliwienie pożyczkodawcom rywalizacji o klientów obsługiwanych dotychczas przez banki. Przykładem takiego produktu finansowego jest tzw. limit odnawialny (nazywany również linią pożyczkową) – w tym artykule podejmujemy próbę wyjaśnienia sposobu działania tego instrumentu. Dokonujemy również przeglądu najlepszych ofert z tej kategorii sygnowanych logiem Banknot, Euroloan, Flexinero i Saldo. Dzięki zestawieniu porównasz ze sobą wysokość miesięcznej raty w zależności od wybranej kwoty.

Wprowadzenie – czym jest limit odnawialny

Dotychczas tego rodzaju rozwiązanie było zarezerwowane dla klientów banków. Mechanizm działania kredytu odnawialnego polega na tym, że pożyczkodawca udostępnia klientowi dodatkowe środki, z których może on skorzystać w dowolnym momencie. Limit w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym nieznacznie różni się od usługi oferowanej przez firmy pożyczkowe. W pierwszym przypadku powiększa on bezpośrednio dostępne saldo – jeżeli posiadamy na koncie 500 zł, a przyznano nam limit w wysokości 1000 zł to faktyczne saldo będzie wynosić 1500 zł. Usługi świadczone przez firmy pożyczkowe nie są bezpośrednio związane z rachunkiem bankowym, dlatego klient samodzielnie składa dyspozycję wypłaty, po czym następuje uruchomienie środków i zostają one przelane na wskazany rachunek bankowy. Warto nadmienić, że klient płaci tylko i wyłącznie za te środki finansowe, z których aktualnie korzysta. Jeżeli wykorzystamy np. 2000 zł z przyznanej puli 3000 zł – oprocentowanie i prowizja będą naliczane od wykorzystanej kwoty a nie od całości limitu. Korzystanie z tej usługi wiąże się z comiesięczną opłatą w wysokości minimum 10% całkowitej kwoty limitu. Prowizyjny charakter tej opłaty pozwala ominąć limity oprocentowania, dlatego miesięczna rata zazwyczaj nie pomniejsza zobowiązania. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony – stąd nazwa limit odnawialny.

Podstawowe dane o pożyczkodawcach i produktach finansowych

Banknot należy do spółki Yes Finance S.A. (KRS: 0000489140, NIP: 5213657548, REGON: 14690973400000) posiadającej siedzibę przy ul. Domaniewskiej 39A, 02-672 Warszawa. Miesięczny koszt korzystania z usługi wynosi około 15% kwoty limitu przypisanego indywidualnemu pożyczkobiorcy.

Euroloan to marka zarządzana przez Euroloan Consumer Finance sp. z o. o. (KRS: 0000422999, NIP: 5252532791, REGON: 14615766500000) z siedzibą pod następującym adresem: ul. Działdowska 11/10, 01-184 Warszawa. Oprócz linii pożyczkowej firma oferuje klasyczną chwilówkę – Euroloan Express.

Flexinero stanowi projekt firmowany szyldem Kreditech Polska sp. z o. o. (KRS: 0000429058, NIP: 5252534005, REGON: 14620918400000) z siedzibą zlokalizowaną pod następującym adresem: ul. Prosta 32, 00-838 Warszawa. Spółka kierowana przez p. Katarzynę Annę Davis posiada w swoim portfolio także trzy inne znane marki: Monedo, PandaMoney oraz Zaimo. Największą zaletą tego produktu jest to, że oprocentowanie ma progresywny charakter – dobra historia współpracy klienta z firmą owocuje obniżką kosztów korzystania z limitu. Na niekorzyść oferty działa brak formularza pozwalającego od razu ustalić wysokość miesięcznej raty – zanim firma zaproponuje nam warunki finansowe, musimy wyrazić zgodę na weryfikację zdolności kredytowej.

Saldo to marka sygnowana przez Tact Group sp. z o. o. (KRS: 0000492438, NIP: 5213656388, REGON: 14689958500000). W skład zarządu wchodzą T* i A*, którzy nadzorowali rozwój podobnych produktów na rynkach skandynawskich.

Poniższa tabela prezentuje kluczowe informacje o opisywanym produkcie finansowym:

Parametr:

Banknot

Euroloan

Flexinero

Saldo

Oprocentowanie:

Od 0,00%

Od 10,00%

Od 3,00%

Od 7,5%

RRSO:

Od 447,20%

Od 168,80%

Od 120,50%

Od 190,00%

Dostępna kwota:

Do 5000 zł

Do 10000 zł

Do 12000 zł

Do 5000 zł

Zacznijmy od marki Banknot – porównywanie oprocentowania do pozostałych firm jest pozbawione sensu, ponieważ łączny koszt usługi jest ściśle uzależniony od prowizji. W efekcie rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi aż 447,20% przy zerowym oprocentowaniu. Dostępna kwota to 5000 zł, jednak tylko osoby osiągające wysoki dochód mogą liczyć na przyznanie takiego limitu.

Euroloan proponuje oprocentowanie w wysokości 10,00% w skali roku, jednak z uwagi na prowizyjny system naliczania opłat faktyczna stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 168,80% w stosunku rocznym. To jeden z wyższych limitów dostępnych na rynku – jego maksymalna wysokość wynosi aż 10000 zł.

Produkt o nazwie Flexinero stanowi innowacyjne rozwiązanie, ponieważ pozwala powiązać limit z tzw. przedpłaconą kartą kredytową MasterCard, co w znaczący sposób ułatwia korzystanie z dodatkowych środków pieniężnych. Minimalne oprocentowanie rzędu 3,00% pozostaje dostępne tylko dla nielicznych klientów z segmentu najlepiej zarabiających i jednocześnie posiadających pozytywną historię spłaty zobowiązań. W zależności od wybranego wariantu Flexinero może być najtańszą opcją z RRSO równym 120,50% – w zestawieniu z kosztem pożyczki Banknot (RRSO = 447,20%) to stosunkowo niedużo. Wysokość maksymalnego limitu jest imponująca – wynosi aż 12000 zł.

Korzystanie z usługi świadczonej przez Saldo kosztuje około 7,5% w skali miesiąca, co przekłada się na RRSO równe 190,00%. Maksymalny pułap środków pozostających do dyspozycji klienta wynosi 5000 zł.

Porównanie wymagań firm

Jeżeli wyrazimy zgodę na zweryfikowanie historii bankowego rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego – nie będzie konieczne załączenie pisemnego potwierdzenia osiąganych dochodów, co w znaczący sposób uprości procedurę rozpatrywania wniosku. Żadna z firm nie ujawnia minimalnego progu dochodów, który należy przekroczyć przy ubieganiu się o przyznanie limitu. W poniżej tabeli zawarliśmy główne wymogi wchodzące w skład procedury oceny zdolności kredytowej klienta:

Wymaganie

Banknot

Euroloan

Flexinero

Saldo

Wymagany wiek:

Od 21 lat

Od 18 lat

Od 18 lat

Od 23 lat

Sprawdza BIK?

NIE

NIE

NIE

TAK

Sprawdza BIG?

TAK

TAK

TAK

TAK

Sprawdza ERIF?

TAK

TAK

TAK

TAK

Sprawdza KRD?

TAK

TAK

TAK

TAK

Poprzeczka odnośnie wieku klienta została zawieszona najwyżej w przypadku Saldo (minimalny wiek to 23 lata), nieco niżej umieścił ją Banknot (21 lat) a w najmłodszych konsumentów celują Euroloan oraz Flexinero – produkt dostępny od 18. roku życia. Banknot, Euroloan i Flexinero sprawdzają wszystkie rejestry dłużników w formie BIG (InfoMonitor, ERIF, KRD). Saldo sprawdza ponadto historię kredytową w BIK.

Zestawienie średniego kosztu pożyczki

Poniższa tabela stanowi rezultat analizy warunków finansowych dla pięciu przykładowych kwot. Podane wartości mają charakter orientacyjny – ostateczne warunki zaproponowane klientowi mogą nieznacznie odbiegać od uśrednionych kwot. Miesięczna rata zawiera większość kosztów związanych z obsługą linii pożyczkowej, jednak niektóre firmy mogą doliczać dodatkowe opłaty w zależności od intensywności korzystania z limitu i terminowości przy jego spłacaniu. Zakładamy, że przykładowy klient wykorzystuje pełną pulę przyznanych mu środków.

Kwota

Banknot – rata

Euroloan – rata

Flexinero – rata

Saldo – rata

500,00 zł

75,00 zł

87,00 zł

73,00 zł

54,00 zł

1000,00 zł

150,00 zł

133,00 zł

147,00 zł

100,00 zł

2000,00 zł

300,00 zł

236,00 zł

212,00 zł

184,00 zł

3000,00 zł

450,00 zł

355,00 zł

308,00 zł

250,00 zł

5000,00 zł

750,00 zł

591,00 zł

512,00 zł

334,00 zł

Pierwsza porównywana kwota jest niewysoka – wysokość przykładowego limitu wynosi 500,00 zł. Banknot zażąda comiesięcznej, minimalnej spłaty w wysokości 75,00 zł. Euroloan zażyczy sobie 87,00 zł. Nieco mniej naliczy Flexinero – około 73,00 zł. Najtańszą opcją będzie Saldo – 54,00 zł. Wysokość raty jest proporcjonalna do kwoty limitu – jego dwukrotny wzrost (do 1000,00 zł) pociągnie za sobą podwyżkę raty do 150,00 zł (Banknot), 133,00 zł (Euroloan), 147 zł (Flexinero) lub 100,00 zł (Saldo). Różnice stają się najbardziej zauważalne przy wysokim limicie. Uruchomienie linii pożyczkowej w wysokości 5000,00 zł będzie kosztować miesięcznie 750,00 zł jeżeli wybierzemy Banknot. Euroloan okazuje się nieznacznie tańszy – koszt wyniesie 591,00 zł. Podobną opłatę naliczy Flexinero – około 512,00 zł. Po raz kolejny najtańszym rozwiązaniem (dostępnym jednak tylko dla nielicznych klientów) będzie Saldo, które zainkasuje co miesiąc zaledwie 334,00 zł, czyli blisko dwukrotnie mniej niż Banknot przy analogicznej wysokości limitu. Uwaga: Euroloan pobiera prowizję w wysokości 20,00 zł za każdą dokonaną wypłatę oraz dodatkową opłatę w wysokości aż 27,00% wypłaconej kwoty! Warto mieć to na uwadze przy szacowaniu kosztów zobowiązania.

Załączony niżej wykres stanowi graficzną reprezentację zgromadzonych danych:

Porównanie lini pożyczkowych

Flexinero – program lojalnościowy, czyli jak konkurować z bankami o klienta

Rynek pozabankowych usług finansowych rządzi się swoimi prawami i w większości przypadków skorzystanie z banku będzie znacznie tańszym rozwiązaniem. Niestety – nie każdy konsument może liczyć na pozytywną ocenę ryzyka kredytowego ze strony banku. Powstaje jednak pytanie: w jaki sposób alternatywne instytucje finansowe mogą przyciągać klientów spełniających wygórowane wymagania banków? Odpowiedzią może być strategia zastosowana przez Flexinero, które gwarantuje regresywne oprocentowanie, czyli – innymi słowy – preferencyjne warunki dla klientów, którzy od dłuższego czasu są związani z firmą i dokonują spłat w terminie. Oto przykładowe progi w ramach programu „Wznieś się”:

a) Brąz (0 – 99 pkt) – kwota do 3000 zł, oprocentowanie od 12%
b) Srebro (100 – 200 pkt) – kwota do 3600 zł, oprocentowanie od 9%
c) Złoto (300 – 999 pkt) – kwota do 4500 zł, oprocentowanie od 6%
d) Platyna (od 1000 pkt) – kwota do 12000 zł, oprocentowanie nawet od 3%


Opłaty za czynności upominawcze – Banknot, Euroloan i Saldo

Zaleganie z dokonaniem tzw. płatności minimalnej (pokrycie prowizji w formie miesięcznej raty) może skutkować obciążeniem klienta kosztami windykacji wewnętrznej. Przyzwyczailiśmy się już do odsetek karnych równych czterokrotności stopy lombardowej NBP (aktualnie 10%). Należy jednak uwzględnić stawki za pozostałe czynności. Przejrzeliśmy umowy ramowe pod kątem ewentualnych zobowiązań – poniżej prezentujemy wyciąg z tabeli opłat i prowizji.

Banknot:

 • Upomnienie SMS – 3,00 zł
 • Upomnienie E-Mail – 2,00 zł
 • Upomnienie telefoniczne – 5,00 zł
 • Listowne wezwanie do zapłaty – 18,00 zł
 • Ostateczne wezwanie do zapłaty – 18,00 zł

Euroloan:

 • Opłata za upomnienie pisemne – 45,00 zł
 • Opłata za obsługę nieterminowej spłaty – 10,00 zł

Saldo:

 • Upomnienie SMS – 3,00 zł
 • Upomnienie E-Mail – 2,00 zł
 • Upomnienie telefoniczne – 5,00 zł
 • Monit listowny – 18,00 zł

Podsumowanie

W świetle przedstawionych danych jasno i wyraźnie widać, że w długoterminowej perspektywie linia pożyczkowa stanowi mniej kosztowne rozwiązania od notorycznego przedłużania spłaty tradycyjnej chwilówki. Tańszym rozwiązaniem może być spłacanie jednej darmowej pożyczki kolejną, zaciągniętą w innej firmie – jednak realizacja takiego pomysłu jest obarczona dużym ryzykiem niepowodzenia. Zebrane przez nas informacje świadczą o tym, że koszt korzystania z limitu odnawialnego może bardzo się różnić w zależności od wybranego pożyczkodawcy – bezapelacyjnie najtańszą ofertę przygotowało Saldo (RRSO nawet od 120,50%), zdecydowanie droższej swoje usługi wycenia Banknot (RRSO przekracza 447,20%). Im mniejsze opłaty – tym większe wymagania ze strony pożyczkodawcy, dlatego przyznawalność tańszego z limitów pozostaje na relatywnie niskim poziomie. Przejdźmy do dwóch pozostałych opcji – Euroloan może okazać się bardzo kosztownym wyborem ze względu na fakt, że pobiera prowizję (aż 27,00%) od wypłacanej kwoty. Nie sposób jednoznacznie ocenić oferty Flexinero, ponieważ jest ona wysoce zindywidualizowana i warunki zaproponowane poszczególnym klientom mogą się dość znacznie różnić w zależności od wyniku kontroli kredytowej.

ocena
[W sumie: 1 | srednia:4]

1
Opinie

avatar
1 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
1 Comment authors
Brat Jagoda RMF.FM Recent comment authors
Brat Jagoda RMF.FM
Gość

Polecam banknot

przejrzyste zasady. od razu wiadomo co ile kosztuje. jak zawsze trzeba trochę posiedzieć na stronie i przeczytać to i owo żeby nie było potem matrix w umowie.

Matrix w pożyczce to drobny druczek którego nikt nie rozumie.

W tym limicie pożyczki jest wzorowo. Może inne firmy mają parę procent taniej ale ważna jest też jakość i solidność wykonywania usługi. Szczególnie finansowej żeby to daleko było od liny do pętli pożyczkowej.