Faraon24 » Kredyt SMS za 2,46 zł z VAT i płatność przed wnioskiem – sprawdzamy ofertę SmsBanQ z Częstochowy

Kredyt SMS za 2,46 zł z VAT i płatność przed wnioskiem – sprawdzamy ofertę SmsBanQ z Częstochowy

Od lat przybywa firm finansowych działających w internecie i nikogo już nikogo nie dziwi kredyt gotówkowy przez SMS. Popularność tej usługi jest na tyle duża a kontrowersje jeszcze większe, że Faraon24 zajmuje się właśnie SmsBanQ (REGON: 241614706, KRS: 0000409491). Na pierwszy rzut oka trudno uwierzyć, że to prawdziwy biznes, to taki właśnie jest. Niejasna procedura i płatność SMS. To wszystko a nawet więcej może zniechęcać do wybrania oferty z od Pana M*S* działającego w Częstochowie. Sprawdzamy rejestry firmowe, co mówią serwery czyli przyglądamy się dokładniej niż inni.

Puryści językowi zapewne podnieśli by chętnie larum domagając się rozdzielenia funkcji kredytu i pożyczki z powodu ich dwóch różnych celów – do pierwszego cel musi być zawsze przypisany (np. kredyt hipoteczny na zakup mieszkania) a do tej drugiej cel może być dowolny. I tutaj proste wyjaśnienie, bo mimo że nawet ustawa Prawo Bankowe (Dz.U. 1997 nr 140 poz. 939) rozdziela te terminy to jeśli cel kredytu jest dowolny to cel trzeba uznać za ustalony (jak dowolny na zasadzie dopuszczenia każdego celu bez jego ujawniania lub jako cel konsumpcyjny – kredyt konsumencki) i można używać tych pojęć zamiennie o czym też świadczy Ustawa o Kredycie Konsumenckim (Dz.U. 2011 Nr 126 poz. 715). Bardziej zainteresowanych odsyłam do odpowiednich ustaw oraz oczywiście do profesora J*B*, znanego językoznawcy.

SMS za 2,46 zł z VAT na 72480

2 zł netto czyli 2,46 zł brutto z 23% VAT wynosi koszt jednej wiadomości SMS wysłanej na numer premium 72480. Numer premium oznacza numer o podwyższonej płatności.

Płatność przed wnioskiem

Telefon w celu realizacji umowy – realizacja umowy to procedowanie udzielania pożyczki również na etapie składania wniosku. Profil działalności pozabankowych firm pożyczkowy wręcz nakazuje, że firma ma zarabiać na udzielonych pożyczkach a nie na opłatach za złożenie wniosku, które są ukrywane pod nazwami: przedpłata, zaliczka, opłata manipulacyjna, opłata administracyjna.

Chcąc w „czysty” sposób pobierać opłaty za złożenie wniosku należało by wprowadzić możliwość uiszczania opłaty przelewem i nazwać to po prostu opłatą za przelew weryfikacyjny (korelacja danych osobowych z rachunku bankowego z tymi zawartymi we wniosku) i robią to skutecznie od lat bez posądzania o nadużycia liderzy chwilówek.

Za każdym razem kiedy jest ku temu okazja powtarzam, że nigdy nie należy uiszczać żadnych przedpłat. Jeśli naszym celem jest pożyczenie pieniędzy to je pożyczajmy a nie wpłacajmy temu, kto ma rzekomo pożyczyć bo zbyt często okazuje się, że na etapie wpłaty kończy się umowa.

SMS do komunikacja z klientami

Numery Premium SMS przypisane do SmsBanQ

 

Numery Premium SMS przypisane do SmsBanQ

Według Urzędu Komunikacji Elektronicznej wskazany numer jest przypisany do 12 (stan na dzień publikacji) różnych podmiotów z czego dwa to SmsBanQ (też różne). SMS to też komunikacja. Idąc dalej, według Ustawy o Prawach Konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) art. 11 do kontaktowania się z klientem w sprawie zawartej (zawartej – istotne słowo) umowy opłata za połączenie (a to jest również pojedyncza wiadomość SMS) nie może być wyższa niż standardowa stawka (w skrócie). Istotne słowo – zawartej – zawartej umowy – oznacza to, że umowa musi już być zawarta. W tym miejscu powstaje luka prawna ponieważ w zależności od interpretacji za zawarcie umowy można uznawać dopiero podpisanie umowy kredytowej lub też, według mniej dla przedsiębiorców korzystnej interpretacja, za zawartą umowę można uznawać już nawet samo otworzenie witryny internetowej. Znacznie mniej możliwości korzystnych interpretacji dla przedsiębiorcy jest w przypadku podobnej sytuacji w ABIS (7,79 zł za 1 minutę i 23,37 zł za 1 SMS).

Pełna lista operatorów i podmiotów realizujących usługi do zgrania ze strony Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Wyciąg z ustawy o prawach konsumenta

 

Wyciąg z ustawy o prawach konsumenta

„Art. 11. Bez uszczerbku dla prawa dostawcy usług, o którym mowa w art. 2 pkt 27 lit. a ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne do pobierania opłat za połączenia telefoniczne, jeżeli przedsiębiorca wskazuje numer telefonu przeznaczony do kontaktowania się z nim w sprawie zawartej umowy, opłata dla konsumenta za połączenie z tym numerem nie może być wyższa niż opłata za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta konsument.”

Trzeba wyraźnie podkreślić, że zarówno połączenie głosowe jak i wiadomość SMS są połączeniami telefonicznymi a jeśli są podane na firmowej stronie i służą do komunikacji z klientem w celu procedowania zawartej umowy a za samo zawarcie umowy nie musi być faktyczną umową pożyczki (w tym przypadku) ale może być umową poboczną za którą można również uważać domyślną akceptację cookies (internetowe ciasteczka) w przeglądarce internetowej. Umowa nie musi być zawarta na piśmie, wystarczy nawet domniemanie porozumienia aby mówić o umowie ale i tak na samym końcu to na ewentualnym powodzie (powód – strona pozywająca w sądzie) ciąży odpowiedzialność za udowodnienie istnienia umowy – a tu jak zwykle ile sędziów tyle interpretacji. Moja interpretacja jest taka, że od samego początku kontakt z klientem powinien być umożliwiony według normalnych stawek operatora bez SMS premium. Premium, w mojej ocenie, powinno być wykorzystywane np. w konkursach i płatności za dostęp do treści, nie w komunikacji z klientami.

Firmy, które mimo legalności swoich działań chcą zwiększyć wiarygodność w oczach klienta powinny zrezygnować z tego typu praktyk. Bardzo dużo nadużyć dokonywanych online polega właśnie na łańcuszkach wiadomości o podwyższonej płatności a rachunki trzeba będzie zapłacić samemu.

Wskazany zapis w przepisach pojawił się jako zmiana wprowadzona w 2011 roku, której przyświecał cel eliminacji podmiotów, które zarabiają na drogich połączeniach skłaniając jednocześnie klienta do ich wykonywania.

Krajowy Rejestr Sądowy KRS

SmsBanQ występuje w Krajowym Rejestrze Sądowym KRS (strona wyszukiwarki KRS) pod numeru 0000409491 i jest spółką akcyjną.

Pełny adres:
ul. Wały Dwernickiego nr 117/121, lok. 320
42-202 Częstochowa
Polska

W sieci można odnaleźć dane firmowe SmsBanQ Sp. z o.o. czyli spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – w dniu 09.11.2011 roku uchwałą nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników dokonano przekształcenia ze spółki z o.o. na spółkę akcyjną.

Prezesem zarządu jest M*S* a w skład Rady Nadzorczej (organ nadzoru) wchodzą: P*W*, M*G*S*, A*G*S*, J*M*.

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej CEIDG

W wyszukiwarce Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej CEIDG (strona wyszukiwarki CEIDG) pojawia się wypis z równoległej działalności gospodarczej prowadzonej przez prezesa SmsBanQ M*S.

Pełne dane firmy:

M*S* Euro-Invest
ul. Wały Dwernickiego nr 117/121
42-202 Częstochowa
Polska
REGON: 151475855

Jeśli porównamy te dane z danymi z KRS okaże się, że istnieje drobna różnica w adresie, mianowicie nie ma podanego już lokalu numer 320 działalności Euro-Invest.

Przeważająca działalność wg Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD (zobacz listę kodów PKD) to 73.11.Z czyli działalność agencji reklamowych.

Działalność wystartowała w dniu 1999-02-26.

Dla numeru REGON 151475855 brak w GIODO zarejestrowanych zbiorów danych (według wyszukiwarki GIODO).

Co mówią serwery

PING

PING pokazuje numer IP 91.211.221.* przypisany do omawianej domeny.

WHO IS IP

TRUSTNET B*A*
ul. Boh. Monte Cassino 10/102
42-200 Częstochowa
Polska/Poland

WHOI IS DOMENY

individual
Registrar:
nazwa.pl S.A.(dawniej NetArt Spółka Akcyjna S.K.A.)
ul. Cystersów 20A
31-553 Kraków
Polska/Poland

Google Analytics GA

Dostępne narzędzia nie pokazują żadnej innej witryny z podanym numerem GA. Nie musi to wcale oznaczać, że numer ten nie jest przypisany do innych stron (czyli ten sam administrator) bo po prostu pozostałe strony mogły zostać jeszcze nie odnalezione przez pająki (pająk – internetowy skrypt wyszukujący informacji). Sieć jest tak duża, że nie sposób skatalogować wszystkiego, nawet samo Google ma z tym problem co widać np. po popularności forum kredytowego zdobytej dzięki niedoskonałością najlepszego skryptu do przeszukiwania online.

Robots.txt

User-agent: *
Disalow:
Sitemap: https://www.smsbanq.pl/sitemap.xml.gz

Powinno być „Disallow” z podwójnym „ll” zamiast „Disalow” z pojedynczym „l” (pol. „odrzuć”)

Podsumowanie

2,46 zł za jeden SMS to nie dużo. Znamy już dobrze dużo droższe usługi z większymi mankamentami do rozwiązania ale akurat tu bez większego laraum. Szukając kredytów gotówkowych przez SMS zawsze w pierwszej kolejności sprawdzaj zweryfikowaną listę chwilówek od Faraon24 – masz pewność, że dana firma istnieje i funkcjonuje legalnie. W samym mieście Częstochowa znajduje się dużo firm finansowych, szukając firmy lokalnej warto zajrzeć do paru dobrych wyszukiwarek online.

Opinie internautów

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.