Strona główna » Opinie » Obligacje PBS w Sanoku umorzone bez wykupu – pieniądze z obligacji idą na pokrycie strat banku i nie wracają do klientów. BFG prowadzi przymusową restrukturyzację. Utrata pieniędzy zgodna z prawem.

Obligacje PBS w Sanoku umorzone bez wykupu – pieniądze z obligacji idą na pokrycie strat banku i nie wracają do klientów. BFG prowadzi przymusową restrukturyzację. Utrata pieniędzy zgodna z prawem.

PBS Podkarpacki Bank Spółdzielczy

Klient kupujący obligacje to obligatariusz. Jest wierzycielem emitenta obligacji. W praktyce oznacza to, że pożyczamy swoje pieniądze a w zamian otrzymujemy obligacje. Zgodnie z ustawą o obligacjach muszą one zostać wykupione przez emitenta czyli tego komu pożyczyliśmy pieniądze ale ustawa o obligacjach nie jest ustawą nadrzędną nad ustawą o BFG, która reguluje możliwość nie zwracania klientom pieniędzy z obligacji. Obligacje emitowane przez banki służą do tworzenia kapitału potrzebnego do udzielania pożyczek (zobacz pożyczki internetowe).

Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) wydał komunikat, w którym informuje o przymusowej restrukturyzacji Podkarpackiego Banku Spółdzielczego (PBS) w Sanoku.

treść komunikatu na stronach BFG:
https://www.bfg.pl/przymusowa-restrukturyzacja-podkarpackiego-banku-spoldzielczego-w-sanoku/

i na stronie PBS w Sanoku:
https://www.pbsbank.pl/o-banku/komunikaty/899-bankowy-fundusz-gwarancyjny-rozpoczal-przymusowa-restrukturyzacje-podkarpackiego-banku-spoldzielczego-w-sanoku1

Obligacje w pewnych sytuacjach mogą być umorzone bez ich wykupu i jest to zgodne z przepisami prawa. Taka sytuacja to właśnie przymusowa restrukturyzacja, którą przeprowadza BFG wobec PBS w Sanoku.

Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach nic nie wspomina o możliwości umorzenia obligacji bez ich przymusowego wykupu:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20150000238 – gdyby tylko to się liczyło to obligatariusz czyli klient mógłby dochodzić spłaty wierzytelności… ale…

…Ale już punkt art.2) w punkcie 71. ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. „o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji” wprowadza definicję dotyczącą umorzenia na pokrycie strat:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160000996 – Art 2) pkt 71:

„umorzenie lub konwersja zobowiązań – instrument przymusowej restrukturyzacji polegający na umorzeniu zobowiązań w celu pokrycia strat lub zamianie zobowiązań na instrumenty kapitałowe”

Obligacje mogą być mniej lub bardziej ryzykowną inwestycją ale zawsze niosą ze sobą ryzyko utraty 100% ich wartości w celu pokrycia strat w sytuacji przymusowej restrukturyzacji.

Pieniądze z depozytów pozostają bezpieczne, zgodnie z przepisami do wysokości 100,000 EUR przeliczonej na PLN są gwarantowane przez BFG.

https://www.bankier.pl/wiadomosc/BFG-rozpoczal-przymusowa-restrukturyzacje-PBS-w-Sanoku-Co-to-oznacza-dla-klientow-7805386.html – na łamach Bankier.pl więcej o całej restrukturyzacji

z moim komentarzem – https://www.bankier.pl/wiadomosc/BFG-rozpoczal-przymusowa-restrukturyzacje-PBS-w-Sanoku-Co-to-oznacza-dla-klientow-7805386.html#boxComment-34772019

Dlaczego obligacje są ryzykownym instrumentem finansowym?

Obligację są inwestycją. Każda inwestycja z definicji niesie ze sobą ryzyko. Dotyczy to również obligacji Skarbu Państwa.

Wszystkie notowania obligacji Banków Spółdzielczych można obserwować na stronie Catalyst (GPW):

https://gpwcatalyst.pl/notowania-obligacji-obligacje-spoldzielcze

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) dnia 24 października 2017 roku wydała komunikat:

https://www.knf.gov.pl/o_nas/komunikaty?articleId=59814&p_id=18

w którym rekomenduje aby podwyższyć wartość nominału obligacji podporządkowanych do kwoty 400,000 zł (0,4 mln) z uwagi na zwiększone zainteresowanie inwestorów indywidualnych. Miałoby to uchronić ich przed nadmiernym ryzykiem poprzez utrudniony do nich dostęp.

Allianz TFI sprzedał obligacje PBS przed ich umorzeniem

Obligacje PBS sprzedane

30 września 2019 roku według publikacji kwartalnej o składzie portfela Allianz TFI (Allianz Stabilnego Wzrostu) posiadał obligacje PBS o wartości 3,400,000 zł (3,4 mln).

Sprzedał je wszystkie przed publikacją kolejnego raportu z dnia 30 grudnia 2019 roku.

https://www.allianz.pl/dla-ciebie/fundusze-inwestycyjne/fundusze-tfi/polskie-fio/allianz-stabilnego-wzrostu/ – dokumenty 

Według portalu Obligacje.pl:

https://obligacje.pl/pl/a/podsumowanie-tygodnia-nie-ma-przebacz

nabywcami byli klienci indywidualni mogący kupować “papiery” za nawet 50% ich wartości. Tak niska cena świadczy o chęci szybkiego pozbycia się obligacji, których wartość przyszła jest już znana.

Obligacje PBS w funduszach według stanu z 30 czerwca 2019 roku

Fundusz

Nominał

Wycena

Udział w aktywach

Średnia cena jako proc. nominału

Agio Kapitał

1,540,000 zł

1,246,000 zł

0,50%

80,90%

Agro Kapitał naRozwój

2,000,000 zł

1,116,000 zł

0,40%

55,80%

Allianz Stabilnego Wzrostu

3,360,000 zł

2,414,000 zł

1,10%

71,80%

BPS Dłużny

900,000 zł

700,000 zł

3,90%

77,80%

BPS Konserwatyny

2,197,800 zł

1,720,000 zł

2,10%

78,30%

BPS Obligacji

254,100 zł

207,000 zł

0,70%

81,50%

BPS Obligacji Korporacyjnych

100,000 zł

71000 zł

0,50%

71,00%

BPS Stabilnego Wzrostu

236,000 zł

201000 zł

1,20%

85,20%

W sumie

10,587,900 zł

7,675,000 zł

Allianz TFI doskonale “wyczuło” sytuację. Szkoda tylko, że nabywcy “trefnych” obligacji PBS nie mieli już takich informacji w wyniku czego stracili 100% zainwestowanego kapitału.

Podsumowanie

Sytuacja, w której nie ma żadnej możliwości odzyskania pieniędzy z obligacji w postępowaniu upadłościowych zdarza się po raz pierwszy w Polsce. Bank PBS w praktyce upadł ale względem prawa jest w restrukturyzacji przymusowej. Pozwala to BFG umorzyć 100% obligacji a pieniądze, które mogłyby być przeznaczone na ich wykup zostają przeznaczone na okrycie innych strat. Allianz TFI jako jedyny inwestor zorientował się w porę w sytuacji i sprzedał nieświadomym inwestorom “toksyczne” obligacje.

Klienci PBS-u mają zagwarantowane ich depozyty (czyli to co na kontach) do wartości 100,000 EUR w przeliczeniu na PLN. 

Kredyty udzielane przez PBS pozostają nadal do spłacenia.

ocena
[W sumie: 6 | srednia:4.8]

19 opinie o “Obligacje PBS w Sanoku umorzone bez wykupu – pieniądze z obligacji idą na pokrycie strat banku i nie wracają do klientów. BFG prowadzi przymusową restrukturyzację. Utrata pieniędzy zgodna z prawem.”

 1. Avatar

  wklejam pismo które otrzymałem może ktos będzie zainteresowany
  Szanowni Państwo,

  pragnę Państwa zaprosić do współpracy w zakresie walki prawnej o nasze prawa jako obligatariuszy Banku Spółdzielczego w Sanoku. Zawiązaliśmy i zarejestrowaliśmy Stowarzyszenie pod nazwą Ogólnopolskie Stowarzyszenie Poszkodowanych Obligatariuszy PBS w Sanoku oraz innych spółek, które zaczęło już działać. Jak Państwo wiecie przygotowałem dla Państwa i mam nadzieję, że zostało wysłane przez Państwa, pismo z żądaniami uzyskania informacji i dokumentów w sprawie wszczęcia procedury resolution w stosunku do PBS Sanok. Niektóre osoby, za moim pośrednictwem, złożyły również skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję o wszczęciu przymusowej restrukturyzacji PBS w Sanoku.

  Co Państwo zyskujecie w momencie członkostwa, udziału w naszym Stowarzyszeniu:
  1. profesjonalną ochronę prawną,
  2. bieżące monitorowanie sytuacji,
  3. profesjonalną reprezentację przed urzędami, urzędnikami, osobami fizycznymi, osobami prawnymi, a w tym przede wszystkim przed BFG, KNF, Rzecznikiem Finansowym, innymi instytucjami,
  4. reprezentację przed organami ścigania,
  5. przygotowywanie pism, wniosków i innych, które okażą się niezbędne,
  6. comiesięczne raportowanie czynności Stowarzyszenia,
  7. obsługę prawną pozwu zbiorowego.

  Wszystkie te czynności mają na celu odzyskanie naszych zainwestowanych środków w obligacje. Nie możemy godzić się na to, że jako konsumenci straciliśmy często oszczędności całego życia. Rozumiem spadek wartości obligacji, czy akcji, ale nie ich „wyparowanie” i utratę ich własności. Na to się nie godzimy!

  W załączniku przesyłam Państwu deklarację członkostwa, którą proszę wypełnić, podpisać
  i przesłać do mnie skanem na adres e-mail: kancelaria@bdgconsulting.pl. W załączniku przesyłam również Państwu statut Stowarzyszenia i inne dokumenty towarzyszące.

  W razie pytań proszę o kontakt telefoniczny, bądź mailowy. Pozostaję zawsze do Państwa dyspozycji.

  Z poważaniem,
  Piotr Truszkowski
  Adwokat

 2. Avatar

  Dzień dobry .Ze względu na umorzenie posiadanych prze zemnie obligacji PBS Sanok z konta rachunek brokerski stwierdzam ze mój interes prawny został tą decyzją naruszony . Mam prawo wniesienia skargi do sądu administracyjnego na ta decyzje .Czy posiadają Państwo wzór takiego pisma żebym mógł go złożyć w moim imieniu lub uzyskać pomoc w napisaniu takiego pisma
  Czy będę mógł wykazać stratę z tej inwestycji ?

  1. Michał Straus

   Z uwagi na to, że obligacje a tym bardziej obligacje podporządkowane są instrumentem inwestycyjnym, w który wpisane jest ryzyko inwestycyjne to taka skarga prawdopodobnie zostanie oddalona.

   Piszę „prawdopodobnie” ponieważ to pierwszy przypadek przymusowej restrukturyzacji w Polsce.

   BFG ma do niej pełne prawo a decyzja ma charakter arbitralny – tj. wystarczy, że BFG uzna, że zachodzi taka konieczność i może to zrobić.

   Musiałby Pan wykazać w skardze wysokie prawdopodobieństwo, że BFG nie działał w oparciu o obiektywne przesłanki a co ważniejsze, że działał z naruszeniem prawa.

   Samo Pana stwierdzenie nie jest wystarczające ponieważ przy naruszeniu interesu prawnego należy wskazać, że przedmiot skargi znajdował się pod ochroną prawną.

   Wzoru takiej skarbi nie mam, w tym temacie nie pomogę.

   Niemniej jednak można spróbować ponieważ, jak wspominałem, jest to pierwszy taki przypadek w Polsce.

 3. Avatar

  Mam pytanie – czy umozenie Obligacji PBS jest jednoznaczne z zanotowaniem straty w rozumieniu obrotu papierami wartosciowymi? A jesli nie to z jakiego paragrafu / prawa to wynika?

  1. Michał Straus

   1)

   Według ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. „Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi”
   art. 3 punkt 1. obligacje są papierami wartościowymi

   2)

   Według ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych art. 17. punkt 1. ustęp 3 odsetki od papierów wartościowych to przychody kapitałowe

   3)

   Według tej samej ustawy co wyżej art. 9. punkt 3 ustęp 1. stratę od dochodów kapitałowych można odliczyć w przeciągu kolejnych 5 lat ale tylko jeśli dochód będzie z tego samego źródła (maksymalnie 50% rocznie)

   4)

   Czy przymusowe umorzenie obligacji jest stratą – tego nigdzie nie mogę odnaleźć ale według ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach art. 74. punkt 1.:

   ”Z chwilą wykupu obligacje podlegają umorzeniu”

   i według art. 76 punkt 1.:

   „Emitent może nabywać własne obligacje jedynie w celu ich umorzenia”

   Sądzę, że należy to traktować tak samo jak wykup obligacji po cenie 0 zł.

   5) Najlepiej wysłać zapytanie o interpretacje do swojego Urzędu Skarbowego – odpowiedzą na pewno.

 4. Avatar

  Jako Ciekawostkę, można spróbować pokusić się o analizę wzrostu wolumenu obrotu i kursu zwłaszcza w ostatnim 3 miesięcznym okresie. Serie: PBS0720 (wartość – 92,99), PBS0523 (64,00) , PBS1021 (75,00) osiągnęły w ostatnich dniach możliwego handlu na GPW, swoje roczne maksima kursu. Czy to był przypadek – nie sądzę.
  Niektóre serwisy niestety już nie publikują (w ślad za GPW) notowań obligacji PBS.

 5. Avatar

  Nie posiadam na ten moment wiedzy, co to za firma, która przeprowadzała “szacunek”. Jak dotrę to napiszę.
  W poniedziałek na stronie nie było takich załączników, teraz jak widzę są – pojawiły się ponownie.

 6. Avatar

  Skąd te dane? Jak to policzono?
  “Wartość kapitału PBS w dniu rozpoczęcia restrukturyzacji tj. 17 stycznia 2020 to minus 182,8 mln zł.”? poproszę o źródło jak już to ktoś wyliczył? (rzetelnie)
  Mam ostatnie sprawozdanie banku z dnia 30 06 2019 (zatwierdzone 30 września 2019) i tam kapitały są dodatnie: Kapitał podstawowy 21,4 mln, zapasowy 65,5 mln, z akt wyceny 47,7 mln
  A po drugiej stronie :Rzeczowe aktywa trwałe to 30,8 mln a inne aktywa 78,5 mln udziały w innych jedn 12,1 mln, papiery wartościowe i aktywa finan 61,7 mln wart niem i pr 6 mln
  Wynik na działalności bankowej za I półrocze 2019 to 54,9 mln
  Sprawozdanie mogę przesłać, jest w formie pdf, ze strony banku zniknęło.

  1. Michał Straus

   straty banku:
   np. 1: https://gpwcatalyst.pl/emitenci-obligacji-raporty?ph_main_01_start=show&ph_main_01_cmn_id=124331&title=Informacja+dotycz%C4%85ca+wszcz%C4%99cia+przymusowej+restrukturyzacji

   np. 2: https://obligacje.pl/pl/a/pbs-w-sanoku-do-przymusowej-restrukturyzacji-obligacje-ulegaja-umorzeniu

   szczegóły i sposób wyliczeń prawdopodobnie nigdy nie będą udostępnione opinii publicznej
   proszę przesłać sprawozdanie na michaelstraus@faraon24.pl – załączę je tutaj

   Dodam jeszcze, że samo sprawozdanie banku nie musi być brane 1:1 pod uwagę w trakcie szacowanie przez BFG poziomu kapitału bo już wcześniej bank ukrywał straty – w 2015 roku pojawiła się pierwsza strata 48,3 mln zł, którą PBS próbował ukryć sprzedając spółce zależnej swój znak towarowy a potem wziął go w leasing operacyjny. Dało to „na papierze” 47,4 mln zł zysku. KNF nakazał publikację korekty a PBS rozsyłał do mediów oświadczenia, że obligatariusze i depozytariusze są całkowicie bezpieczni.

    1. Michał Straus

     Muszę przyznać, że oświadczenie to niezmiernie ciekawa lektura, sprawozdania też ale dopiero zaczynam się w nie wczytywać.

     Czy wie Pan jak nazywa się firma, która wykonywała ten szacunek dla BFG?

     Sprawozdania skoro zniknęły ze strony banku mogą być “niewygodne” albo zostały uznane za “podrasowane”.

     Sprawa prawdopodobnie się upolityczni i jak jest naprawdę ciężko będzie ustalić.

     Istotne pozostaje, że wystarczające do przymusowej restrukturyzacji jest samo uznanie przez BFG, że dotychczasowe działania naprawcze nie prognozowały oczekiwanej poprawy kondycji kapitałowej.

     Sprawozdania finansowe, które Pan mi wysłał i napisał, że zniknęły ze strony banku są na stronach banku nadal pod tym adresem:

     https://www.pbsbank.pl/docman-wszystko/wyniki-finansowe

     No może nie banku PBS jako takiego bo jest już to “Bank Nowy BFG S.A.”

 7. Avatar

  Mam jedną uwagę. Na stronach BFG jest wzmianka o ochronie wierzycieli w procesie przymusowej restukturyzacji: https://www.bfg.pl/przymusowa-restrukturyzacja/ochrona-wierzycieli/
  Moim zdaniem, zgodnie z tym przepisem , gdyby okazało się , że po uzdrowieniu PBS uda się go sprzedać za dobrą cenę, to obligatariusze umorzonych obligacji powinni dostać rekompensatę – jeśli oczywiście coś dla nich zostanie, bo są przedostatni w kolejce (przed udziałowcami PBS).

  1. Michał Straus

   Sądzę, że chodzi o art. 272 punkt 4. ustawy o BFG:

   „4. Środki funduszu gwarancyjnego banków i funduszu gwarancyjnego kas przeznacza się na finansowanie przymusowej restrukturyzacji w wysokości strat, jakie ponieśliby wierzyciele z tytułu środków gwarantowanych, gdyby nie zostały one wyłączone z umorzenia lub konwersji zobowiązań, a w przypadku użycia innych instrumentów przymusowej restrukturyzacji – strat, jakie ponieśliby wierzyciele z tytułu środków gwarantowanych, gdyby ci wierzyciele ponieśli straty proporcjonalnie do strat poniesionych przez wierzycieli w tej samej kategorii zaspokojenia roszczeń zgodnie z przepisami ustawy – Prawo upadłościowe. „

   Wartość kapitału PBS w dniu rozpoczęcia restrukturyzacji tj. 17 stycznia 2020 to minus 182,8 mln zł.
   Wartość obligacji to 100,9 mln zł według stanu na 30 czerwca 2019 z czego wartość obligacji podporządkowanych to 95,4 mln zł (stan na dzień startu restrukturyzacji wg. Catalyst).

   W czerwcu 2019 r. bank miał 2,6 mld zł depozytów (“dług” wobec klientów) a portfel kredytów to o ponad połowę mniej bo 1,2 mld zł (“dług” do spłacenia przez klientów). Jego sprzedaż za dobrą cenę jest niewykonalna.

   Oznacza to, że wszystkie obligacje podporządkowane automatycznie zostają przeznaczone na pokrycie strat.

  2. Avatar

   KNF I BFG będzie miał spraw w sadzie jak gang z Wołomina .raport NIK pokazał co to za instytucja przejęli bank na koszt wierzycieli bank co poprawiał swoja sytuacje i wszystko spłacał w terminie wprowadzili w życie plan Zdzisława przejąć bank za 1zl z bankami Czarneckiego nie wyszło bo zostali nagrani i pewne ze Czarnecki poszedł by do sądów europejskich to padło na Sanok dla właścicieli obligacji po całej tej pseudo restrukturyzacji nic nie zostanie bo zostanie sprzedany po okazyjnej cenie po to to robią, tylko sad może pokrzyżować im plany

Dodaj komentarz / opinie

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.