Faraon24 » Dokumenty potrzebne do kredytu hipotecznego: zakup mieszkania lub domu na rynku pierwotnym i wtórnym, budowa, remont (modernizacja, rozbudowa), zakup działki. Lista dokumentów jakie są wymagane przez banki wzbogacona o przydatne informacje.

Dokumenty potrzebne do kredytu hipotecznego celem:
zakup mieszkania lub domu na rynku pierwotnym i wtórnym, budowa, remont (modernizacja, rozbudowa), zakup działki.
Lista dokumentów jakie są wymagane przez banki wzbogacona o przydatne informacje.

Mieszkanie lub dom na rynku pierwotnym

 1. numer księgi wieczystej
  otrzymasz od sprzedawcy
  sprawdzisz na https://przegladarka-ekw.ms.gov.pl/eukw_prz/KsiegiWieczyste/wyszukiwanieKW
 2. umowa darowizny jeśli w taki sposób nabywamy nieruchomość
 3. dokument z warunkami transakcji, mogą to być:
  1. umowa z deweloperem
  2. umowa przedwstępna notarialna lub cywilnoprawna
  3. umowa przedwstępna ze spółdzielnią mieszkaniową
  4. umowa rezerwacji cywilnoprawna
   1. jeśli nieruchomość jest gotowa w zakresie ponad 90% to umowa deweloperska powinna określać, że własność nieruchomości zostanie przeniesiona po podpisaniu aktu notarialnego
   2. deweloper na mocy umowy musi być zobowiązany do dostarczenia podpisanego aktu notarialnego w okresie do 6 (sześciu) miesięcy od dnia, w którym podpisano umowę o kredyt hipoteczny
   3. jeśli nieruchomość dewelopera jest obciążona hipoteką to bank kredytujący musi wydać promesę o bezobciążeniowym (inaczej bezciężarowym) wyodrębnieniu lokalu
   4. dokumenty potwierdzające dotychczasowe wpłaty dla dewelopera lub spółdzielni

Dla mieszkania ponadto:

decyzja o pozwoleniu na użytkowanie
dodatkowe informacje: https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/inwestycje-budowlane/chce-wyremontowac-zabytek/proc_68-pozwolenie-na-uzytkowanie)

lub potwierdzenie, że zgłoszenie do użytkowania zostało przyjęte – dotyczy budynku, w którym znajduje się lokal mieszkalny (mieszkanie)

Dla domu ponadto:

zawiadomienie o zakończeniu budowy przyjęte bez uwag przez właściwy urząd
dodatkowe informacje: https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/inwestycje-budowlane/chce-zbudowac-hotel/proc_565-zawiadomienie-o-zakonczeniu-budowy

Mieszkanie lub dom z rynku wtórnego

 1. numer księgi wieczystej
  otrzymasz od sprzedawcy
  sprawdzisz tu https://przegladarka-ekw.ms.gov.pl/eukw_prz/KsiegiWieczyste/wyszukiwanieKW)
 2. dla spółdzielczego prawa do lokalu bez założonej księgi wieczystej potrzebne jest zaświadczenie ze Spółdzielni Mieszkaniowej:
  1. komu przysługuje prawo do lokalu
  2. numer księgi wieczystej gruntu budynku, w którym znajduje się lokal mieszkalny
  3. jeśli księga wieczysta może być założone dla lokalu to zaświadczenie o braku przeciwwskazań do jej założenia
 3. umowa darowizny jeśli w taki sposób nabywamy nieruchomość
 4. jeśli lokal był nabyty na kredyt hipoteczny i jest nadal obciążony hipoteką (sprawdź dział IV w księdze wieczystej) to sprzedawca musi złożyć wniosek do swojego banku kredytującego o wydanie zaświadczenia o wysokości salda do spłaty zobowiązania (właściwa część kwoty nowego kredytu hipotecznego zostanie przelana na rachunek poprzedniego banku kredytującego w celu całkowitej spłaty kredytu i wykreślenia banku z księgi wieczystej)

Budowa domu

 1. numer księgi wieczystej działki gruntu (inaczej nieruchomości gruntowej, działki budowlanej)
  otrzymasz od sprzedawcy, będzie zapisany w akcie notarialnym
  sprawdzisz tu https://przegladarka-ekw.ms.gov.pl/eukw_prz/KsiegiWieczyste/wyszukiwanieKW
  czy działka jest budowlana sprawdzisz tu https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/Imgp_2.html
 2. umowa darowizny jeśli w taki sposób nabyto działkę gruntu
 3. prawomocna decyzja pozwolenia na budowę (ważna 3 lata od dnia, w którym stała się ostateczna)
 4. kosztorys budowy domu (wzór i instrukcję otrzymasz z banku)
 5. program użytkowania domu
  jest to spis pomieszczeń z oznaczoną powierzchnią użytkową całości budynku;
  inne stosowane nazwy: program funkcjonalno-użytkowy, opis inwentaryzacyjny obiektu budowlanego

Zakup działki budowlanej

 1. numer księgi wieczystej działki gruntu (inaczej: nieruchomości gruntowej, działki budowlanej)
  zapisany w akcie notarialnym
  sprawdzisz tu https://przegladarka-ekw.ms.gov.pl/eukw_prz/KsiegiWieczyste/wyszukiwanieKW
 2. jeśli działka ma być wydzielona z innej działki to numer księgi wieczystej tej działki
  1. jeśli podział nie jest ujawniony w księdze wieczystej to dodatkowo prawomocna decyzja podziałowa
 3. umowa darowizny jeśli w taki sposób nabyto działkę
 4. jeśli działka był nabyta za kredyt hipoteczny i jest nadal obciążony hipoteką (sprawdź dział IV w księdze wieczystej) to sprzedawca musi złożyć wniosek do swojego banku kredytującego o wydanie zaświadczenia o wysokości salda do spłaty zobowiązania (właściwa część kwoty nowego kredytu hipotecznego zostanie przelana na rachunek poprzedniego banku kredytującego w celu całkowitej spłaty kredytu i wykreślenia banku z księgi wieczystej)

Remont domu, w tym modernizacja, rozbudowa, przebudowa

 1. numer księgi wieczystej działki gruntu (inaczej: nieruchomości gruntowej, działki budowlanej)
  zapisany w akcie notarialnym
  sprawdzisz tu https://przegladarka-ekw.ms.gov.pl/eukw_prz/KsiegiWieczyste/wyszukiwanieKW
 2. umowa darowizny jeśli w taki sposób nabyto nieruchomość
 3. prawomocna decyzja pozwolenia na budowę (ważna 3 lata od dnia, w którym stała się ostateczna) lub zgłoszenie prac bez sprzeciwu właściwego urzędu (jeśli pozwolenie nie jest wymagane)
 4. kosztorys remontu (wzór i instrukcję otrzymasz z banku)
 5. program użytkowania domu
  jest to spis pomieszczeń z oznaczoną powierzchnią użytkową całości budynku;
  inne stosowane nazwy: program funkcjonalno-użytkowy, opis inwentaryzacyjny obiektu budowlanego

Remont mieszkania, w tym modernizacja, rozbudowa, przebudowa

 1. numer księgi wieczystejsprawdzisz tu https://przegladarka-ekw.ms.gov.pl/eukw_prz/KsiegiWieczyste/wyszukiwanieKW
 2. dla spółdzielczego prawa do lokalu bez założonej księgi wieczystej potrzebne jest zaświadczenie ze Spółdzielni Mieszkaniowej:
  1. komu przysługuje prawo do lokalu
  2. numer księgi wieczystej gruntu budynku, w którym znajduje się lokal mieszkalny
  3. jeśli księga wieczysta może być założone dla lokalu to zaświadczenie o braku przeciwwskazań do jej założenia
 3. umowa darowizny jeśli w taki sposób nabyto nieruchomość
 4. kosztorys remontu (wzór i instrukcję otrzymasz z banku)
O autorze