Faraon24 » Opinie » Warto spłacić komornika i windykatora kredytem. Ma być tani i szybki.

Warto spłacić komornika i windykatora kredytem. Ma być tani i szybki.

Wykres ilustrujący wpływ egzekucji i windykacja na finanse osobiste Komornik a Windykator (źródło: telecoms.com)

Słowo przedwstępne: każda oferta z Faraon24 jest w pełni odporna na wszystkie zagrożenia, które będą wynikały z niniejszego tekstu.

Każdy dostaje niezamówioną internetową pocztę oferującą różnego rodzaju kredyty, i każdy wie co to paskudny spam. Tak też jest w przypadku maili oferujących pożyczki dla osób z komornikiem na karku lub w dla osób przez który właśnie przetacza się walec windykacyjny. Po 3 sygnałach od czytelników postanowiłem przyjrzeć się bliżej tej ofercie a kiedy zabrałem się za research sam dostałem taką ofertę takiego internetowego kredytu.

Dobrą informacją jest to, że istnieje szereg firm, które bez problemu zawrą umowę a osobą, która ma na karku procedurę windykacji poprzez wyrok sądu z udziałem komornika lub z udziałem prywatnej firmy bez wyroku sądowego. Firmy te zrobią to ponieważ nie mają żadnej legalnej możliwości sprawdzenia istnienia takiej sytuacji po stronie klienta. Żaden pożyczkodawca nie będzie tak naprawdę chciał, przy zachowaniu uczciwych zamiarów, podpisać umowy z osobą ewidentnie niewypłacalną, od której już ktoś inny próbuje ściągnąć należności. Należności w sensie prawny, nie faktycznym, ponieważ do długu dolicza się zawsze koszty windykacyjne a te często przewyższają wartość samego zadłużenia a niekiedy stanowią nawet jego wielokrotność.

Występuje też duża grupa przedsiębiorców, którzy pod pozorem pożyczek na komornika chętnie przyjmą a potem przejmą dodatkowe zabezpieczenia, ale nigdy nie będzie to oferta prawdziwie uczciwa z założeniem działania w dobrej wierze. Zabezpieczeniem może być poręczenie osób trzecich czy przedmioty lub prawa znacznej wartości w postaci np. jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych TFI, cesja polisy na życie (co czasem o zgrozo jest legalne) a w „idealnej” sytuacji zabezpieczeniem będzie hipoteka na nieruchomości. Zabezpieczenie na nieruchomości jest najlepsze dla pożyczkodawcy ponieważ w jej faktycznym przejęciu łącznie z wyrzuceniem na ulicę ewentualnych lokatorów pomogą organy takie jak sąd, komornik i policja ze szczególnym prawem do użycia przemocy fizycznej wobec stawiających czynny lub bierny opór.

Wstęp miał za zadanie wprawienie w nastrój pewnego niepokoju przed takimi pożyczkami i było to działanie z premedytacją ze strony redaktora. Każdy kto naprawdę musi korzystać z parabanków powinien dokładnie wiedzieć na co uważać, kogo unikać a z kim można podpisać umowę i spać spokojnie.

Najważniejszym jest to, że wszystkie pożyczki internetowe Faraon24 są zweryfikowane i bezpieczne.

Rzeczowa pożyczka ma opiewać na kwotę do 30tys złotych w przypadku zajęcia komorniczego (zaraz przed, w trakcie lub w następstwie) lub kwotę do 40tys złotych w przypadku prowadzenia windykacji przez prywatną firmę. To co jest niebezpieczne w tej internetowej ofercie to, jak się później okazuje po kontakcie z firmą odpowiedzialną, konieczność uiszczenia opłaty wstępnej wynoszącej od 1200 zł do 1400 zł w zależności od wybranego wariantu. Jest to opłata bezzwrotna ponieważ w inny sposób ten interes by nie prosperował. Jak w większości tego typu przypadków tak i w tym chodzi o podpisanie niemożliwej do zrealizowania umowy. Autor procederu tak preparuje zapisy regulaminów i umowę aby klient nie zorientował się, że wypłata pożyczki nie będzie możliwa albo dalsze procedowania będzie już nieopłacalne i nastąpi samo wycofanie się bez żadnego prawa do zwrotu opłaty wstępnej.

Za każdym razem kiedy w grę wchodzi opłat za rozpatrzenie wniosku, wcześniejsza prowizja lub inaczej nazywane koszty, które trzeba ponieść przed wypłaceniem pożyczki, to oznacza próbę wyłudzenia. Uczciwe firmy działające w dobrej wierze nigdy nie działają w podobny sposób.

Komornik a windykator – podobieństwa i różnice

Komornicy tak jak i windykatorzy prowadzą działania w imieniu i na rzecz swojego klienta w celu odzyskania długu. To by by na tyle jeśli chodzi o podobieństwa, znacznie więcej jest różnic a wynikają one przede wszystkim z regulacji prawnych, które są różne. Komornik działa po i na podstawie prawomocnego wyroku sądu. Zazwyczaj podstawowym dokumentem jest sądowy nakaz zapłaty określający całkowitą wartość długu do ściągnięcia od pozwanego. Nakaz zapłaty aby był skuteczny musi być opatrzony klauzulą wykonalności.

Aby móc skorzystać z usług kancelarii komorniczej konieczne jest przeprowadzenie przewodu sądowego, natomiast praca firmy windykacyjnej polega na odzyskiwaniu należności bez wyroku sądowego na podstawie przedstawionych przez klienta dokumentów potwierdzających istnienie niespłaconego długu. Przewód sądowy może też być zapoczątkowany z inicjatywy samej firmy windykacyjnej, która nie może w żaden inny sposób poradzić sobie z odzyskaniem należności.

Praktyką jest, że dłużnik zostaje zawiadomiony pisemnie przez firmę windykacyjną o zamiarze wszczęcia postępowania sądowego, pismo o tym informujące zazwyczaj tytułuje się „przed sądowe wezwanie do zapłaty”. W przed sądowy wezwaniu do zapłaty zostaje też przekazana informacja o konieczności poniesienia jeszcze dodatkowych kosztów sądowych i kosztów egzekucji komorniczej. Niestety ale każdy jeden koszt wykazany przez zarówno windykację jak i urzędowe postępowanie zostanie zapisany po stronie długu i go zwiększy. Komornicy sądowi to bardzo dobrze zarabiająca grupa zawodowa i należy to mieć na szczególnej uwadze i nie bagatelizować przed sądowych wezwań jeśli ewidentnie racja (w sensie prawnym) leży po stronie wierzyciela. Zarobki komorników pochodzą wprost od dłużnika, którego dług po prostu zostaje odpowiednio powiększony. W liczbach przekładać to się może wprost na zwielokrotnienie całkowitej sumy długu co można zegzemplifikować na przykładzie:

Marian Stachura prowadził, zawiesił a później zlikwidował swoją własną działalność gospodarczą pod nazwą Wodna Sowa. Interes niestety nie szedł zgodnie z planem i nie było perspektyw na poprawę sytuacji. Stachura w ramach Wodnej Sowy sprzedawał w detalu towar, który sam wcześniej kupował od hurtowni Stara Potrawka z odroczonym terminem zapłaty. Ostatnie transakcje z Potrawką zostały nie opłacone choć towar dostarczono a Stachura go odebrał. Łączna suma z nieopłaconej faktury to 300 złotych. Po miesiącu od upływu terminu zapłaty hurtownia poleciła zająć się firmie windykacyjnej Mały Donos. Od pierwszego dnia, w którym płatność się przeterminowała naliczane są już odsetki ustawowe w wysokości 13% w skali roku co miesięcznie daje 1,083333333333333% a dziennie 0,0356164383561644% przy założeniu 365 dni w roku (inkrementacja następuje od wartości początkowej stałej, która zwiększa się w skali roku, nie miesiąca). Kolejnym elementem zwiększającym dług właściciela Wodnej Sowy jest wynagrodzenie windykacji Mały Donos wynoszące 20% od wartości faktur, nie mniej niż 100 zł.

Z powyższego przykładu wynika, że już na samym wstępie po przekroczeniu terminu płatności do długu pierwotnego 300 złotych dochodzi

Przykładowe koszty windykacji

300 * 0,0356164383561644% = 0,1068493150684932
≈ 10 gr dziennie za należne odsetki ustawowe

300 * 1,083333333333333% = 3,249999999999999
≈ 3,25 zł miesięcznie za należne odsetki ustawowe

300 * 20% = 60
60 < 100 → opłata windykacyjna = 100 zł, jednorazowa.

Mały Donos ma jeszcze w swojej ofercie szereg usług i są to m.in.:

monit telefoniczny 12 zł
monit listowny 20 zł
przed sądowe wezwanie do zapłaty 22 zł
ostateczne przed sądowe wezwanie do zapłaty 27 zł

Każdy wykonany telefon do dłużnika, każdy wysłany do niego list zwiększa jego dług. Na sytuację, w której obca osoba, bez naszej wiedzy, generuje i zwiększa nasz dług jest zgodna z prawem. Aspekty moralne nie mają tu żadnego znaczenia i w całym procesie egzekucji wierzytelności nie odgrywają absolutnie żadnej roli.

W przypadku przeprowadzania egzekucji przez kancelarię komorniczą dodatkowe koszty dla dłużnika są jeszcze większe.

Przykładowe koszty sądowe i komornicze

Nawet jeśli dług w naszym przypadku wynosi 300 zł to można spodziewać się powiększenia go idącego w wielokrotności:

Koszt adwokata, wniesienia pozwu ≈ 700 zł
Koszty postępowania sądowego ≈ 300 zł
Wynagrodzenie komornika ≈ 400 zł

Potencjalny koszt egzekucji komorniczej dla kwoty 300 zł może wynosić nawet 1400 zł czyli całkowity dług, który pozostanie do spłacenia to teraz już 1700 zł.

Lepiej wziąć kredyt na spłatę długu zanim ten urośnie do niespłacalnej kwoty

Jeśli jesteśmy całkowicie pewni przegranej w sądzie, czyli nie mamy niepodważalnych dowodów na to, że dług nie istnieje, to lepiej jest wziąć pożyczkę na spłatę zadłużenia jak najszybciej zanim zostanie ono powiększone o wynagrodzenia osób, które będą się tym zajmować oraz koszty postępowania sądowego. Oczywiście dostęp do sądów w Polsce jest całkowicie bezpłatny i tak samo oczywiste jest, że sądy kosztują bardzo dużo co implikuje paradoks w stanie faktycznym. Wynika to tylko i wyłącznie z teoretycznej bezpłatności dostępu do wymiaru sprawiedliwości, w praktyce urząd ten przeznaczony jest stricte dla osób bardziej zamożnych.

Nawet najdroższy kredyt z Faraon24 w ostatecznym rozrachunku wyjdzie taniej niż koszty, które powstaną wskutek szybkiej windykacji łamane przez egzekucji komorniczej. Na początku tekstu znajduje się wykres ilustrujący w tempo osiągania zadłużenia spotęgowane działaniami windykacji lub egzekucji.

0 0 Głosy
Łączna ocena
guest

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments