Faraon24 » zestawienie » Kalkulatory obliczające procenty, wzrosty i spadki – Obliczanie Procentów

Kalkulatory obliczające procenty, wzrosty i spadki – Obliczanie Procentów

Oblicz % z wynik: ...
jest jakim procentem z wynik: ...

Używamy tego kalkulatora do wyliczania prowizji kredytu w procentach jeśli podana jest tylko kwota prowizji i kwota kredytu - np. z przykładu reprezentatywnego, w którym banki nie zawsze podają wartość procentową prowizji za udzielenie.

O jaki procent wzrosła lub zmalała liczba (wartość, procent)
z do wynik: ...

Możemy w ten sposób wyznaczyć:
np. 1) wzrost stopy bezrobocia (było 20000 bezrobotnych, jest 23000 bezrobotnych - bezrobocie wzrosło o 15%
np. 2) spadek inflacji (było 2%, jest 1.5% - inflacja spadła o 25%
*) minus przed wartością procentową oznacza, że liczba zmalała (wartość spadła)
*) spadku i wzrostu wartości o procent (%) nie można mylić ze wzrostem i spadkiem o punkty procentowe (p.p.)

Dodaj do liczby procent
+ % wynik: ...

Doda do liczby procent z tej samej liczby. Wynikiem jest liczba powiększona o procent.

Odejmij od liczby procent
- % wynik: ...

Odejmuje od liczby procent z tej samej liczby. Wynikiem jest liczba pomniejszona o procent.