Currently set to Index
Currently set to Follow

Prospekt informacyjny SALDO

PożyczkaLinia kredytowa ratalna SALDO
Oprocentowanie10% miesięcznie
Pierwsza pożyczka za darmo?tak, 30 dni
Okresodnawialny limit pożyczkowy
Kwotaod 300 do 5000 zł
RRSOod 999%
Czas weryfikacjiszybko online
Opłata rejestracyjna0,01 zł na weryfikację tożsamości
Max. kwota pierwszej pożyczki5000 zł
Przedłużenie spłatytak, według limitu odnawialnego
Wiek pożyczkobiorcyod 23 lat
Program partnerski / pracanie
Godziny pracyonline
Adresul. Postępu 15C, 02-676 Warszawa
Telefon(+48) 22 647 03 96
Informacje dodatkoweTact Finance Sp. z o.o.
NIP: 5213656388
REGON: 14689958500000
KRS: 0000492438

UWAGA: bardzo niska przyznawalność! Tylko z czystym BIK i BIG (KRD, ERIF, InfoMonitor).

SALDO – elastyczny limit kredytowy od 300 zł do 5000 zł bez dodatkowych opłat

SALDO wykracza poza schematy charakterystyczne dla rynku chwilówek – firma oferuje usługę, która dotychczas była domeną banków. Limit kredytowy to nie tylko alternatywa dla krótkoterminowych pożyczek – w długoterminowej perspektywie to zdecydowanie bardziej opłacalny sposób finansowania nieprzewidzianych wydatków. W tym wpisie zawarte zostały wyczerpujące informacje na temat pożyczkodawcy i szczegółów oferty. Porównano także koszty internetowego limitu i konkurencyjnej pożyczki, proponowanej przez wiodącego kredytodawcę z sektora pozabankowego.

Tact Finance sp. z o. o. – skandynawskie pożyczki wkraczają do Polski

Spółka została zarejestrowana 31 grudnia 2013 roku w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (KRS: 0000492438 , NIP: 5213656388 , REGON: 146899585). W skład zarządu wchodzą: T*L*– prezes i A*V* – członek. Udziały w spółce należą w całości do międzynarodowego konsorcjum finansowego Tact Group, działającego w branży szybkich kredytów konsumenckich od 2007 roku. SALDO, czyli polska gałąź przedsiębiorstwa, ma swoje odpowiedniki w Szwecji (kreditlinan.se i saldo.se) a także w Finlandii (vippi.fi i laina.com). Ze względu na mechanizm działania, produkty Tact Group nie są chwilówkami sensu stricto; mają znacznie więcej wspólnego z konwencjonalnym, bankowym limitem kredytowym w koncie.
Kapitał zakładowy spółki wynosi 5 tysięcy złotych, jednak warto pamiętać, że jest to czysto umowna wartość, która nie odzwierciedla realnych nakładów finansowych, przeznaczanych na bieżącą działalność. W kontekście sytuacji na rynku pożyczek pozabankowych, SALDO bezpośrednio konkuruje z potentatami branży, takimi jak Vivus czy Wonga – choć od strony technicznej usługa różni się od kredytu odnawialnego, oferowanego przez te firmy. Z perspektywy konsumenta, nie liczą się jednak szczegóły, lecz efekt końcowy – czyli koszt pożyczki. Pod tym względem Skandynawowie są w stanie rzucić cenowe wyzwanie większości konkurentów.

Limit kredytowy zamiast chwilówki – czy to się opłaca?

Niniejsze pytanie zada sobie zapewne każdy internauta, który odwiedzi firmową witrynę. Na marginesie – sam projekt i szata graficzna są wykonane w atrakcyjny i przejrzysty sposób, a nawigacja jest intuicyjna. Aby zapoznać się z kosztami, nie trzeba poszukiwać trudno dostępnych tabeli opłat i prowizji, ukrytych za wieloma odnośnikami. Wystarczy przewinąć stronę w dół, a szczegóły oferty staną się jasne. Poniższa tabela zawiera najistotniejsze elementy oferty:

Kwota limitu

Miesięczny koszt

RRSO

300 zł

35 zł

280%

500 zł

54 zł

250%

1000 zł

100 zł

220%

2000 zł

184 zł

190%

3000 zł

250 zł

170%

4000 zł

300 zł

140%

5000 zł

334 zł

120%

Elastyczność wyraźnie nie należy do wartości preferowanych przez decydentów – klient otrzymuje do wyboru siedem opcji (300 zł; 500 zł; 1000 zł; 2000 zł; 3000 zł; 4000 zł i 5000 zł) wysokości limitu. W przeciwieństwie do trendu, panującego wśród internetowych dystrybutorów chwilówek, SALDO nie udostępnia na stronie suwaka, za pomocą którego można dowolnie ustalić pożądaną kwotę. Dostępny przedział jest jednak wystarczająco pojemny, aby każdy klient mógł wybrać interesującą go pozycję, choć zmniejszenie interwałów do 500 zł z pewnością stanowiłoby sensowne rozwiązanie. s
Elementem, który powinien najsilniej przykuwać uwagę, są miesięczne opłaty za korzystanie z usługi – większość klientsów będzie pozytywnie zaskoczona, że nie rosną one lawinowo wraz ze zwiększaniem się kwoty dostępnych środków. Najbardziej miarodajnym odzwierciedleniem tej tendencji jest wartość rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania, która ulega redukcji – odwrotnie proporcjonalnie do wysokości wypłaconej kwoty. Dla najniższej stawki (300 zł) wskaźnik RRSO przybierze wartość 280%. Po przekroczeniu progu 1000 zł, RRSO spada poniżej poziomu 200%, przyjmując wartość 190% dla 2000 zł, 170% dla 3000 zł, 140% dla 4000 zł i zaledwie 120% dla 5000 zł.
Rzeczywista roczna stopa oprocentowania tej wysokości zdecydowanie wyróżnia SALDO na rynku chwilówek, jednak należy dobitnie podkreślić, że nawet najkorzystniejszej ofercie z tego segmentu daleko do warunków, które banki są w stanie zaoferować swoim klientom. Za przykład może posłużyć promocja Limit na start bez prowizji, obowiązująca w Banku Zachodnim WBK do 31 grudnia 2015 roku. Umowa o linię kredytową w koncie jest zawierana na 12 miesięcy z możliwością przedłużenia, a promocyjna prowizja wynosi 0 zł. Zadłużenie jest przedmiotem oprocentowania zmiennego (10% w skali roku), a RRSO dla kwoty 4800 zł nie przekroczy 10,5%. Przy założeniu, że dostępne środki są w całości wykorzystywane przez klienta, miesięczne spłaty będą kosztować go około 40 zł – oznacza to, że korzystanie z limitu w wysokości 4800 zł będzie wiązało się ze koniecznością spłaty około 5280 zł. Liczby mówią same za siebie – bank może sobie pozwolić na zaoferowanie klientowi ponad dziesięciokrotnie niższego oprocentowania. Niestety, spora część społeczeństwa nie spełnia wyśrubowanych, bankowych kryteriów – siłą rzeczy, stanowi ona grupę docelową dla polskiego ramienia Tact Group.

Jakie wymagania należy spełnić?

Wniosek o przyznanie limitu można złożyć jedynie online, ponieważ firma nie prowadzi stacjonarnych punktów obsługi klienta. Ocena odbywa się dwuetapowo. Pierwszy zbiór kryteriów koniecznych do spełnienia nie odbiega od standardów typowych dla tej branży. Osoba składająca wniosek musi być obywatelem Polski i mieszkać na terenie kraju i posiadać indywidualny rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w dowolnym banku. Warto podkreślić, że oferta SALDO nie jest skierowana do osób, które posiadają negatywne wpisy w bazach danych, gromadzących informacje o historii kredytowej konsumentów. Wypełniając wniosek, konieczne jest wyrażenie zgody na wystąpienie przez Tact Finance sp. z o. o. do Rejestru Dłużników ERIF BIG S.A, Krajowego Rejestru Długów KRD Biura Informacji Gospodarczej BIG S.A. i Biura Informacji Kredytowej BIK S.A. o udostępnienie informacji o ewentualnych zobowiązaniach i zaległościach.
Spełnienie wszystkich wymienionych wyżej wymogów wcale nie gwarantuje otrzymania pozytywnej odpowiedzi – odsetek odmownych decyzji, wydawanych przez SALDO, pozostaje na stosunkowo wysokim poziomie. Przyjęty model działania zakłada, że firma będzie opierać swoje dochody na terminowo regulowanych zobowiązaniach, a nie na egzekwowaniu dodatkowych opłat – stąd wygórowane oczekiwania względem potencjalnych klientów. Oprócz czysto formalnego wymogu ukończenia 23. roku życia, konieczne jest również pomyślne przejście procesu oceny zdolności kredytowej. Jest ona obliczana na podstawie zróżnicowanych czynników – oczywiście firma nie ujawnia precyzyjnej metody jej wyznaczania, jednak można o niej wnioskować na podstawie informacji, dostarczanych przez klienta w ramach wypełniania wniosku. Zostaną one omówione szerzej w kolejnym akapicie.

Formularz aplikacyjny i weryfikacja

Pierwsza sekcja zawiera podstawowe dane osobiste i adresowe. Najważniejsze z nich to:

 • Imię i nazwisko
 • Numer PESEL
 • Numer i seria dowodu osobistego
 • Adres i okres zameldowania
 • Dane rachunku bankowego
 • Numer telefonu komórkowego

Ten ostatni służy do wstępnego potwierdzenia tożsamości wnioskującego. Kolejny etap tej procedury może polegać na wykonaniu przelewu weryfikacyjnego, opiewającego na niewielką kwotę (0,01 zł) lub wyrażeniu zgody na skorzystanie przez SALDO z usługi Instantor, nowatorskiego rozwiązania, dostarczanego przez szwedzką firmę “Instator AB“. Druga metoda przyspiesza proces rozpatrywania wniosku – algorytm Instantor natychmiast przeanalizuje historię rachunku bankowego klienta i na jej podstawie sporządzi raport kredytowy. Wystarczy zalogować się do systemu bankowości elektronicznej jednej z poniższych instytucji, współpracujących z tą firmą. Jedyna różnica polega na tym, że logowanie odbywa się za pośrednictwem witryny Instantor, a nie bezpośrednio w bankowym serwisie.

 • Bank Zachodni WBK
 • Bank Pekao
 • BNP Paribas
 • PKO Bank Polski
 • Euro Bank
 • Alior Bank
 • Bank Pocztowy
 • Bank BGŻ
 • Getin Bank
 • Raiffeisen Bank
 • BOŚ Bank
 • Nordea Bank

Od strony technicznej, Instantor gwarantuje najwyższy poziom bezpieczeństwa, dorównujący rozwiązaniom przyjętym przez wiodące instytucje finansowe. Klient, który wyrazi zgodę na skorzystanie z tej opcji, otrzymuje gwarancję, że Instantor nie rejestruje jakichkolwiek informacji, ani nie ma do nich wglądu. Wykluczona jest również możliwość dokonywania operacji na środkach finansowych zgromadzonych na koncie.
W tym miejscu warto podkreślić, że rezygnując z tej procedury, użytkownik zawęża dostępne możliwości wyboru kwoty do 300 zł lub 500 zł. Pozostałe opcje są zarezerwowane dla tych klientów, którzy wyrażą zgodę na poddanie się ewaluacji za pośrednictwem Instantora. Niezależnie od tego, czy klient zdecyduje się na skorzystanie z tego sposobu weryfikacji, konieczne będzie wypełnienie następujących pól formularza:

 • Stan cywilny
 • Wykształcenie
 • Forma zatrudnienia
 • Zawód
 • Branża działalności
 • Źródło dochodu
 • Liczba osób na utrzymaniu
 • Miesięczny dochód (netto)
 • Miesięczne zobowiązania kredytowe
 • Miesięczne wydatki

Trzy ostatnie pozycje mają niewątpliwie kluczowe znaczenia dla szacowania zdolności kredytowej. Stabilne i regularne przychody, na przykład z tytułu umowy o pracę, będą również pozytywnie wpływać na jej ostateczną wysokość. Kluczem do sukcesu pozostaje umiar przy wybieraniu oczekiwanej wysokości limitu – im bardziej wybrana kwota pozostaje proporcjonalna do miesięcznego przychodu, tym większa szansa na zaakceptowanie wniosku. Umiar i realistyczny pogląd na własną sytuację finansową pozwalają zmniejszyć ryzyko otrzymania odmownej decyzji.

Skutki braku płatności

Oferowany przez SALDO odnawialny limit pożyczkowy jest przyznawany na czas nieokreślony – elastyczność przejawia się w tym, że w razie tymczasowego zaprzestania korzystania z udostępnionych środków (po uprzednim uregulowaniu zobowiązań) – nie są naliczane żadne opłaty. Oznacza to, że firma zarabia tylko wtedy, gdy rzeczywiście świadczy usługi – takie podejście jest przejawem uczciwego traktowania klienta.
Jeśli jednak po stronie użytkownika wystąpią opóźnienia względem harmonogramu wnoszenia minimalnych opłat, zostaną naliczone koszty postępowania upominawczego – prawo pożyczkodawcy do obciążenia nimi klienta zostało zastrzeżone w umowie. Z punktu widzenia konsumenta, najważniejszy jest fakt, że w danym okresie rozliczeniowym (tj. w przeciągu miesiąca) łączny koszt upomnień (w formie wiadomości e-mail lub SMS, połączeń telefonicznych i listów) nie może przekroczyć 66 zł. Sumaryczna wartość obciążenia nie przewyższy 140 zł. Należy do tego doliczyć jeszcze odsetki za zwłokę, w wysokości czterokrotności stopy lombardowej NBP – na dzień dzisiejszy oprocentowanie zaległości wynosi 10% w skali roku.

SALDO czy Vivus.pl – kto proponuje korzystniejsze warunki?

Poniższa tabela uwydatnia różnice kosztów, związanych z poszczególnymi rozwiązaniami. Po przekroczeniu kwoty 500 zł, Vivus.pl stosuje jednolitą stawkę, która przekłada się na sztywną rzeczywistą roczną stopę oprocentowania – 392%. Rozwiązanie, przyjęte przez SALDO, zakłada premiowanie wyższych kwot limitu niższym oprocentowaniem – ta spadkowa tendencja została bezpośrednio odzwierciedlona w realnych kosztach pożyczki. Prowizja za pożyczenie 5000 zł od Vivus.pl wynosi dokładnie 700 zł, płatne po upływie 30-dniowego okresu. Analogiczna propozycja SALDO zakłada miesięczne koszty rzędu 334 zł. To ponad dwukrotnie mniej niż u konkurencji – przy transakcjach opiewających na kwotę kilku tysięcy złotych, oszczędności są bardzo wyraźne.

Kwota

Vivus.pl

SALDO

Miesięczny koszt

RRSO

Miesięczny koszt

RRSO

300 zł

46,60 zł

479%

35 zł

280%

500 zł

70 zł

392%

54 zł

250%

1000 zł

140 zł

392%

100 zł

220%

2000 zł

280 zł

392%

184 zł

190%

3000 zł

420 zł

392%

250 zł

170%

4000 zł

560 zł

392%

300 zł

140%

5000 zł

700 zł

392%

334 zł

120%

O ile w przypadku sięgnięcia po 300 zł różnica nie zaznacza się szczególnie mocno (46,60 zł do 35 zł na korzyść SALDO; RRSO równe odpowiednio 479% i 280%), to wraz ze wzrostem kwoty można zauważyć pogłębiające się dysproporcje. Wypłacając 500 zł, Vivus.pl oczekuje prowizji w wysokości 70 zł; dla 1000 zł wyniesie ona dokładnie dwukrotnie więcej, czyli 140 zł; analogicznie, dla 2000 zł – 280 zł; przy 3000 zł prowizja to 420 zł; w przypadku 4000 zł – już 560 zł. Skandynawska firma wypada pod tym względem znacznie lepiej – przyrost kosztów nie jest równie jednostajny. Dla limitu w wysokości 500 zł, minimalna spłata to 54 zł; dla 1000 zł będzie to 1/10 tej sumy, czyli 100 zł. Dla 2000 zł przyjmie ona wartość 184 zł; przy 3000 zł nie przekroczy 250 zł, a w przypadku 4000 zł – ustalono ją na 300 zł.
Należy koniecznie zwrócić uwagę na fakt, że miesięczne opłaty w SALDO mają stały charakter – wynika stąd, że sumaryczny, roczny koszt korzystania z maksymalnego limitu 5000 zł, wyniesie około 4000 zł. Wybierając chwilówkę na identyczną sumę, konsument musi się liczyć z tym, że poza prowizją będzie musiał pokryć koszty przedłużeń spłaty, które nie należą do najniższych, przynajmniej w przypadku Vivus.pl:

 • 1000 zł – 98 zł
 • 2000 zł – 196 zł
 • 3000 zł – 294 zł
 • 4000 zł – 392 zł
 • 5000 zł – 490 zł

Oznacza to, że dla kwoty 5000 zł, łączny koszt prowizji i 12-stu przedłużeń sięgnie ponad 6500 zł. Warto dodać, że na tle konkurencji są to nadal bardo tanie pożyczki, co dobrze widać na przykładach “Syner” z RRSO >= 2092,33% lub “Telekasa” z RRSO >= 1389.97% – taki poziom ceny dotyczy bardzo duże grupy nawet tych pozytywnie zweryfikowanych pozycji z rankingu Faraon24.
Porównanie RRSO SALDO i Vivus.pl

Podsumowanie – korzystny kredyt, który trudno otrzymać

Patrząc przez pryzmat warunków finansowych, nie sposób nie dostrzec walorów opisywanej oferty. Nie można jednak pominąć milczeniem faktu, że ze względu na restrykcyjne normy, których przedmiotem są potencjalni klienci – przyznawalność tego produktu pozostaje na relatywnie niskim poziomie. Osoby, które w przeszłości miały jakiekolwiek problemy z regulowaniem zobowiązań finansowych nie mają najmniejszych szans na sprostanie kryteriom SALDO – podobnie jak osoby o niskich i nieregularnych dochodach. Zalety tego rozwiązania są jednak niepodważalne – jeżeli pożyczkobiorca myśli długofalowo, to z pewnością dostrzeże takie atuty, jak relatywnie niskie koszty, a także stabilne i przejrzyste warunki ich naliczania. Elastyczność tej usługi z pewnością należy do zestawu cech, pożądanych przez konsumentów. Pojawia się jednak pewna wątpliwość, którą można zawrzeć w następującym pytaniu: dlaczego dobrze zarabiająca osoba, o wysokiej wiarygodności kredytowej, miałaby wybrać limit w SALDO zamiast wnioskować o identyczną usługę, świadczoną przez macierzysty bank? W takiej decyzji trudno byłoby doszukiwać się znamion racjonalności.

ocena
[W sumie: 0 | srednia:0]

Opinie

avatar