Faraon24 » Pożyczki online » Chwilówka bez BIG

Jeśli jesteś na tej stronie to prawdopodobnie masz problemy z Biurami Informacji Gospodarczej. Niezapłacone rachunki, faktury? Istnieje wiele powodów bycia na liście dłużników. Chwilówka bez BIG? Jest to możliwe. Czytaj dalej albo przejdź do naszej wyszukiwarki z poziomu menu.

Poziom krytyczny w BIG

200 zł to poziom krytyczny, po którym operatorzy rejestrów BIG udzielają informacji o dłużnikach firmą świadczącym chwilówki.

Wszystko poniżej poziomu krytycznego przechodzi niezauważone. Dlaczego akurat 200 zł? Taki poziom zostął ogólnie uznany za bezpieczne zadłużenie.

Np. zapominamy o zapłacie abonamentu bo mieliśmy ciężki miesiąc i po prostu wyleciało z głowy – takie sytuacje zdarzają się czasem każdemu. Albo wygaśnie nam zlecenie stałe cyklicznej płatności z rachunku bankowego i całkowicie o tym zapomnimy a pism wzywających do zapłaty nie odbierzemy bo np. wyjechaliśmy na pół roku do innego kraju.

Kredyty zagraniczne bez BIG

Tylko zagraniczne firmy udzielające chwilówek online nie komunikują się z Polskimi BIG-ami.

Więcej: » zagraniczne pożyczki online

Jak dostać chwilówkę pomimo ewidencji w BIG?

Po pierwsze nasze długi są poniżej poziomu krytycznego. Po drugie historia z BIK (jeśli kredytodawca zgłosił się po raport na temat konsumenta) jest neutralna albo pozytywna co potwierdza, że płatności kredytowe są priorytetem klienta pomimo nawet przekroczenia poziomu krytycznego BIG.

Komentarz:

„Może i rachunków nie płaci ale chwilówki spłaca bardzo dobrze” – to jedno z najczęściej spotykanych od kuchni chwilówek slogan wewnętrzny. Mówi to, że ważniejsza jest sama wiarygodność w kwestii spłaty odnośnie tej jednej nowej umowy, która konsument chce zawrzeć niż ogólna wiarygodność.

Jeśli kredytodawca widzi w danych pozyskanych z BIK, że nie było problemów ze spłatą wobec czy to banków, SKOK-ów czy pozabankowych pożyczek ale widzi w BIG długi za nie zapłacone rachunki lub nawet duże przeterminowane faktury biznesowe i tak chwilówki często chętnie udzieli.

Kredytodawca może sprawdzić jedną bazę, dwie, kilka, wszystkie albo żadnej

Kredytodawca ma dużą swobodę w sposobie wywiązania się z ustawowego obowiązku oceny zdolności kredytowej.

Jeśli nie ma uzasadnionego ryzyka, że klient chwilówki nie spłaci to można mu pożyczyć.

Firmy pożyczkowe najbardziej interesuje nie BIG a BIK

To z BIG a nie BIG pożyczkodawca dowie się o stosunku konsumenta do spłacania zobowiązań kredytowych.

Można mieć trudną sytuację finansową, której skutkami są wpisy w BIG-ach ale można równolegle priorytetyzować spłatę kredytów.

Klient priorytetyzujący kredyty nad innymi zobowiązaniami jest klientem pewniejszym, z mniejszym ryzykiem biznesowym.

Za co odpowiada BIG?

BIG odpowiada za przetwarzanie danych o długach niekredytowych. Za to odpowiada inny operator bazy, chodzi o bazę historii kredytowej Biura Informacji Gospodarczej S.A. (BIK).

Kiedy znajdę się w BIG?

Znajdziesz się w BIG jeśli masz nieopłacone i przeterminowane płatności. Właściciel takiego długu może na podstawie nieopłaconych rachunków lub faktur wpisać Twój dług do rejestru BIG.

Rodzaje BIG-ów

BIG-ów jest wiele, niektóre specjalizują się w fakturach jak rejestr dłużników ERIF, drugie jak KRD (czyli Krajowy Rejestr Długów) i BIG Infomonitor obejmują również klientów indywidualnych. Są też inne, mniej znane rejestry jak KBIG czyli Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej.