Faraon24 » Pozasądowe rozpatrywanie sporów

Pozasądowe rozpatrywanie sporów

Klient instytucji finansowych może dochodzić swoich praw na drodze pozasądowej dzięki platformie online ODR Unii Europejskiej.

Platforma online ODR umożliwia składanie reklamacji oraz dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową.

Adres platformy ODR:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL

Bezpośredni kontakt z doradcą ODR przez UOKiK

korespondencję należy kierować na adres:

Plac Powstańców Warszawy 1
00-950 Warsaw
Polska
kontakt telefoniczny: +48 22 55 60 333
kontakt pocztą elektroniczną: kontakt.adr@uokik.gov.pl
Pytania i odpowiedzi na temat kompetencji doradcy ODR UOKiK znajdują się pod adresem:
https://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php