Strona główna » Opinie » Pożyczki dla emerytów – kredyty i szybkie chwilówki dla seniorów dostępne poza bankiem

Pożyczki dla emerytów – kredyty i szybkie chwilówki dla seniorów dostępne poza bankiem

Istnieje wiele różnych rodzajów pożyczek dla emerytów. Są bankowe, pozabankowe, z ZFŚS – wachlarz jest szeroki. Ograniczenie wiekowe jest tu istotne. Najważniejsze jest to ile będzie miał lat pożyczkobiorca w chwili spłaty ostatniej raty.

Pożyczki dla emerytów - sprawdź gdzie seniorowi opłaca się pożyczyć w różnych sytuacjach

Jaka pożyczka dla emeryta – kredyt na raty czy chwilówka?

Kredytobiorca w zaawansowanym wieku może mieć trudności w pozyskaniu większej ilości gotówki. Szczególnie w bankach gdzie obostrzenia dla zdolności kredytowej są większe. W takiej sytuacji można kroki skierować do firmy pozabankowej. Ofert jest wiele. Są różne. Jedne są tanie i szybkie a drugie wręcz przeciwnie. 

Aby wybrać odpowiednią ofertę należy skierować się do zestawień Faraon24. W przypadku dużej kwoty należy wybrać pożyczki na raty a dla mniejszych kwot wybieramy szybkie chwilówki online. W zestawieniach oznaczono wszystkie najistotniejsze cechy charakterystyczne mające znaczenie dla osób w słusznym wieku. W tabelach i w prospektach informacyjnych podawany jest wiek kredytobiorcy. Są to widełki z zakresem „od do”. Górna granica wieku to wiek kredytobiorcy w chwili zapadalności ostatniej raty – nie w chwili składania wniosku. W przypadku chwilówek jest to pomijane z uwagi na miesięczny charakter świadczenia. Istotne staje się to w dla pożyczek ratalnych. Dobrym przykładem jest oferta z obsługą domowąw Bocian Pożyczki  gdzie wprost widnieje informacja dla kogo przeznaczona jest usługa – również dla emerytów.

Pożyczki dla zadłużonych emerytów

Zadłużenie emeryta widniejące w bazach Biur Informacji Gospodarczych BIG i tym bardziej Biurze Informacji Kredytowej BIK jeszcze bardziej niż zaawansowany wiek utrudnia pozyskanie gotówki z banku. W takiej sytuacji znów na pomoc przychodzą firmy pozabankowe, które mogą oceniać zdolność kredytową w odmienny sposób. Tu najważniejszy jest stały dochód. Im wyższy i bardziej regularny tym lepiej.

Małe zadłużenie nie zamyka drzwi do większości ofert, natomiast większe zadłużenie szczególnie z BIK pozwoli na pozyskanie tylko kilku szybkich chwilówek bez BIK. Co ważne – nie stanowią one większego obciążenia dla budżetu ponieważ są nieoprocentowane. Zadłużeni seniorzy otrzymujący świadczenie emerytalne nadal mają prawo do pierwszej pożyczki za darmo – potwierdź oznaczenia „0% 1-sza za darmo” przy każdorazowym wyborze.

Pożyczki z ZFŚS dla emerytów

Jeśli w zakładzie pracy w którym przeszliśmy na emeryturę funkcjonował Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych a regulamin jego pozwalał na udzielanie pożyczek pracownikom to po przejściu na emeryturę również można z nich korzystać.

Najczęściej są to pożyczki mieszkaniowe z ZFŚS. Jedynym powodem odmowy udzielenia wsparcia finansowego może być wcześniejsze nie wywiązywanie się pracownika z zobowiązania. Fakt spłacenia zobowiązania może nie mieć znaczenia, zależy to każdorazowo od regulaminu. Może być istotny sam fakt opóźnień w spłacie lub innych problemów, które według regulaminu z prawdopodobieństwem mogą się powtórzyć.

ZFŚS musi być utworzony w każdej firmie zatrudniającej co najmniej 50 pracowników – jest to obligatoryjny wymóg. Pracodawcy zatrudniający mniej niż 50 pracowników mogą utworzyć fundusz dobrowolnie.

Więcej o ZFŚS: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-zasady-naliczania-i-odprowadzania-odpisow-na-zfss

Więcej o pożyczkach z ZFŚS: https://kadry.infor.pl/kadry/wynagrodzenia/dzialalnosc_socjalna/669558,Pozyczki-z-funduszu-socjalnego.html

Czy emerytura jest dochodem liczonym do kredytu?

Czy emerytura do dochód?

Tak, świadczenie emerytalne jest dochodem liczonym do kredytu. Jest wypłacane w głównej mierze na podstawie wcześniejszej pracy zarobkowej ubezpieczonego. Pieniądze pochodzące z ubezpieczenia emerytalnego brane są pod uwagę przy wyliczaniu zdolności kredytowej. Im wyższa kwota emerytury tym większa jest zdolność kredytowa. Im wyższa zdolność tym wyższe kwoty są dostępne oraz dłuższe terminy. Wysoka zdolność premiowana jest obniżeniem kosztów. Najczęściej poprzez obniżenie prowizji lub marży.

Dochód pochodzący z emerytury wypłacany na konto bankowe ułatwia korzystanie z pożyczek internetowych. Ułatwienie to polega na możliwości automatycznego sprawdzenia wysokości wpływów na konto za ostatnie miesiące równocześnie podczas weryfikacji tożsamości i numeru rachunku bankowego.

Pożyczka na 13 emeryturę – większa kwota dzięki większej zdolności kredytowej

Jednorazowe świadczenie Emerytura Plus jest takim samym dochodem jak emerytura. Zwiększa dochód. Zwiększa też zdolność kredytową jeśli okres w jakim było wypłacone świadczenie obejmuje okres, który pożyczkodawca będzie analizował.

Zwiększenie zdolności kredytowej oznacza możliwość otrzymania większej kwoty i na lepszych warunkach.

Emeryci po 65 roku życia mogą mieć problem z dostępnością pożyczek

Trudne kredyty dla emerytów po 65 roku życia

Istotą każdego modelu biznesowego zakładającego uzyskiwanie przychodów ze spłat rat pożyczek jest zdolność kredytowa klienta. Ta faktyczna zdolność kredytowa czyli wynikająca wprost z ustaw („prawo bankowe” oraz „ustawa antylichwiarska – o kredycie konsumenckim”) w połączeniu z nieopisanymi w ustawach czynnikami ryzyka kształtowana jest przez:

 • analiza baz biur gospodarczych i BIK – w celu sprawdzenia czy pożyczkobiorca nie jest już zadłużony a jeśli to czy spłaca swoje zobowiązania terminowo
 • regularność dochodu – czy stać klienta na spłatę rat =
 • wiarygodność źródła dochodu – czy zaświadczenie lub oświadczenie o dochodach nie budzi wątpliwości
 • wiek w chwili spłaty ostatniej raty wg harmonogramu

Czy emeryci są dyskryminowani przez sektor finansowy?

Zdecydowanie nie. Starzenie się człowieka jest normalne i oczywiste. Każdy biznes opierający się na umowach długoterminowych bierze pod uwagę czynniki ryzyka charakterystyczne dla danej sytuacji.

Każdy pożyczkodawca ma prawo obawiać się śmierci swojego klienta. Im osoba jest starsza tym to ryzyko jest wyższe. Jest to jednak ryzyko statystyczne i wiek nie jest czynnikiem indywidualnym – tj. nie analizuje się każdego klienta z osobna ale wszystkich według jednego klucza.

Z drugiej strony im wiek jest niższy tym ryzyko też rośnie. Dlatego oferty pożyczki od 18 lat to paręnaście firm.

Ocena organoleptyczna powodem odmowy pożyczki – mit czy prawda?

Ocena organoleptyczna, czyli ta oparta na zmysłach (więcej), nie może być powodem odmowy udzielenia kredytu i pożyczki. Chodzi o ocenę wizualną ogólnej kondycji fizycznej klienta. Istnieje wiele schorzeń typowych dla osób starszych, które mogą być rozpoznane wzrokowo i być wskaźnikiem, że klient niestety może nie doczekać spłaty ostatniej raty z powodu pogorszenia stanu zdrowia lub nawet przedwczesnego zgonu.

Takie zachowanie byłoby przejawem dyskryminacji i było by niezgodne z obowiązującym porządkiem prawnym oraz ogólnie przyjętymi normami etycznymi.

Ważne – jeśli pożyczkodawca (częściej – jego przedstawiciel) może mieć bezpośredni kontakt z klientem (zobacz pożyczki w domu) i oceni, że istnieją poważne wątpliwości co do wywiązywania się z obowiązków to może wydać decyzję odmowną. Nie musi przy tym informować o przyczynie odmowy jeśli przyczyna ta nie wynika z informacji pozyskanych z baz danych Biur Informacji Gospodarczych i baz danych Biura Informacji Kredytowej S.A. Klient na ogół w takim przypadku nie dowie się wprost z jakiego powodu będzie odmowa. W ten sposób pożyczkodawca zabezpieczony jest z jednej strony przed zarzutami o dyskryminacje, a z drugiej strony zabezpieczony jest przed stratami finansowymi mogącymi wprost wynikać ze negatywnych skutków zwiększonego ryzyka.

Wiek emerytalny w Polsce – kiedy można przejść na emeryturę?

Aktualny próg wieku emerytalnego w Polsce to:

mężczyźni – 65 lat

kobiety – 60 lat

w porównaniu do innych krajów świata (zobacz tabelę w Wikipedii) w Polsce wiek emerytalny jest przeciętny. W 2017 roku został jest obniżony do poziomu sprzed wzrostu z 2013 roku (więcej na praca.pl). Osoby chcące zadeklarować inną płeć niż mężczyzna lub kobieta są na chwilę obecną niestety nie są brane pod uwagę przez obowiązujący porządek prawny.

Czy można odmówić emerytowi pożyczki ze względu na jego wiek?

Samej pożyczki odmówić nie można ale można odmówić warunki. Odmówienie warunków oznacza niespełnianie przedstawić inną ofertę

Ważny jest wiek w chwili zapadalności ostatniej raty. Przykładowo:

Jan Kowalski w wieku 60 lat powinien utrzymać:

 • kredyt mieszkaniowy na 15-20 lat
 • pożyczkę hipoteczną na 15-25 lat
 • pożyczkę gotówkową na 10-15 lat
 • chwilówkę na 1-5 miesięcy

Uzupełniające opracowanie zakazu dyskryminacji przy dostępie do towarów i usług dostępne jest pod adresem: http://www.ptpa.org.pl/site/assets/files/1029/poradnik_dla_osob_slabowidzacych_-_rowne_traktowanie_w_dostepie_do_dobr_i_uslug.pdf – przykład ze strony 8/9:

„Osoba po 60 roku życia otrzymuje negatywną decyzję z banku odnośnie udzielenie krótkoterminowej pożyczki na zakup sprzętu domowego. Banki często odmawiając tego typu usług osobom starszym usprawiedliwiają się brakiem gwarancji ze strony pożyczkobiorcy, iż kredyt zostanie przez nich zwrócony przed ich śmiercią;„

Jest to wykroczenie ponieważ:

„W myśl przepisów tego Kodeksu, sprzedawcy lub usługodawcy, zajmujący się zawodowo sprzedażą towarów lub świadczeniem usług, którzy umyślnie i bez uzasadnionej przyczyny odmawiają sprzedaży towaru lub świadczenia usług, do czego są zobowiązani, podlegają karze grzywny.„

mówi o tym Art. 135. Kodeksu Wykroczeń.

Podsumowanie

Emeryt chcący pożyczyć gotówkę musi liczyć się z wieloma ograniczeniami. Pomimo praw zakazujących dyskryminacji m.in. ze względu na wiek to osobom po 65 roku życia trudniej jest znaleźć ofertę. W banku jest najtrudniej szczególnie jeśli chodzi o duże kwoty i długie okresy. Pozabankowe pożyczki są dobrą alternatywą ale znacznie droższą. Na małe wydatki najlepsze będą szybkie chwilówki, które są na ogół bez oprocentowania i dostępne bez zaświadczeń online. Warto sprawdzić czy nie należy się pożyczka z ZFŚS ponieważ są one tańsze i łatwiej dostępne a emeryci mają do nich pełne prawo. Im wyższa emerytura tym wyższy dochód – ten liczony jest do zdolności kredytowej. Mają to wszystko na uwadze na pewno wybór będzie prosty.

ocena
[W sumie: 2 | srednia:5]

2 opinie o “Pożyczki dla emerytów – kredyty i szybkie chwilówki dla seniorów dostępne poza bankiem”

 1. Avatar

  Nie wiem czy w Szybkiej Gotówce mają górną granicę wieku, ale jeśli nie mają to polecam.
  Mają naprawdę dobre warunki, to będzie moja 4 pożyczka i póki co oceniam współpracę na najwyższym poziomie. Zawsze pieniążki szybko znajdowały się na moim koncie.

  1. Michał Straus

   Nie poleca się kolejnej pożyczki bo ta kosztuje. Chodzi o to aby brać za darmo.
   Nie poleca się Szybkiej Gotówki 2, 3 i na pewno nie 4ty raz. Należy w razie potrzeby wziąć inną darmową.

   Pani @Mart, email, który Pani podała z tego co widzę należy do pana Mariusza. IP z Ukrainy też nieco trąci reklamą, tym bardziej, że jest wpisane na listy spamowe.

Dodaj komentarz / opinie

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.