Faraon24 » Opinie » Pożyczka na raty na komis samochodowy była bez BIK ale biznes niezgodny z MPZP

Pożyczka na raty na komis samochodowy była bez BIK ale biznes niezgodny z MPZP

Przedsiębiorcy chętni do prowadzenia działalności gospodarczych na terenie własnych nieruchomości powinni sprawdzać Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego ponieważ może okazać się, że ich działalność nie będzie zgodna z przepisami.

Pożyczka na raty dedykowana jest dowolnemu celowi. Przedsiębiorca nie musi przedkładać dokumentów wskazujących na co przeznaczy środki. Za swoją działalność odpowiada osobiście.

Kiedy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą oddziaływającą na nieruchomości sąsiednie to sąsiedzi mogą wziąć sprawy w swoje ręce i zgłosić ten fakt do odpowiednich organów takich jak Urząd Gminy i Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Przedsiębiorcom nie posiadający wystarczającej zdolności kredytowej trudno otrzymać kredyt i kierują się ku pożyczką na raty przez internet bez BIK, które są dostępne bez wnikliwego sprawdzania zdolności kredytowej. One nie weryfikują zgodności z przepisami celu na jaki będą przeznaczone środki, z założenia są na cel dowolny.

Wniosek o przeprowadzenie kontroli

Wnoszę o pilne przeprowadzenie kontroli w zakresie zgodności z przepisami miejsca parkingowego wraz z infrastrukturą prowadzonego przez przedsiębiorcę w ramach komisu, serwisu i myjni samochodowej.

Charakterystyka naruszeń:

 • brak pozwolenia budowlanego na urządzenie parkingu na ponad 10 pojazdów
 • brak pozwolenia na emisję do środowiska substancji chemicznych
 • pozbawienie gruntu oparcia przy urządzaniu parkingu
 • działalność w tej formie prowadzona jest od co najmniej połowy 2019 (wcześniej kilkanaście pojazdów, obecnie kilkadziesiąt)

Uzasadnienie

Duża ilość parkowanych, obsługiwanych i uruchamianych pojazdów stwarza obiektywne zagrożenie obsuwania się ziemi poprzez ciągłe wibracje co uzasadnia prośbę o pilne przeprowadzenie kontroli.

Przeprowadzenie kontroli jest również potrzebne do rozpoczęcia przewodu sądowego w zakresie odpowiedzialności cywilnej, odszkodowawczej i karnej z powodu:

 • wykonania samowoli budowlanej z wysoką szkodliwością społeczną zagrażającej nieruchomością sąsiednim i środowisku
 • pozbawienia gruntu oparcie i wydania sądowego nakazu jego przywrócenia
 • rozpylania substancji chemicznych w atmosferze
 • uniemożliwiania korzystania w sposób normalny z naszych nieruchomości
 • zagrodzenia ok 15m2 naszych nieruchomości
 • przywłaszczenie mienia w postaci ogrodzenia znajdującego się wyłącznie na terenie naszych nieruchomości w odległości od 16 do 28 cm z uwzględnieniem dopuszczalnego błędu geodezyjnego
 • kierowania gróźb i pomówień pod adresem moim i mojej rodziny
 • obniżenia wartości nieruchomości
 • uniemożliwienia sprzedaży nieruchomości (umowa z dwoma agencjami pośrednictwa, klienci odmawiali z uwagi na uciążliwość sąsiedzką)
 • utrudniania z korzystania prawa służebności wieczystej drogi dojazdowej wykorzystywanej na stałe parkowanie pojazdów i obsługę klientów

Serwisowanie, obsługa, mycie i parkowanie pojazdów powoduje ciągłe wibracje, rozpylanie substancji chemicznych; silne oświetlanie z masztu i kierowanie obiektywów kamer w sposób obejmujący monitoringiem nasze nieruchomości praktycznie uniemożliwia normalne korzystanie z naszych nieruchomości oraz wypoczynek dzienny i nocny.

Przedsiębiorca prowadzi parking, warsztat, myjnię samochodową uciążliwą dla nieruchomości sąsiednich z wysoką szkodliwością społeczną również oddziałującą negatywnie na środowisko. Działalność wykonywana jest przez przedsiębiorcę osobiści oraz przez jego żonę i syna.

Po analizie przez naszego adwokata sytuacji okazało się, że jest to działalność nielegalna z uwagi na brak pozwoleń budowlanych na utworzenie parkingu powyżej 10 miejsc parkingowych, utworzeniu masztu z uciążliwym oświetleniem i CCTV ograniczających naszą prywatność oraz z powodu prowadzenia jej na zewnątrz budynku co nie zostało dopuszczone w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego i innych.

Jedyną formą działalności prowadzoną zgodnie z przepisami jest działalność pośrednictwa finansowego polegająca na kredytowaniu i leasingowaniu pojazdów. Ta działalność jest prowadzona wewnątrz budynku. Udzielane są tam pożyczki na raty online na oferowane w ramach komisu samochody.

Po osobistej rozmowie z przedsiębiorcą w lipcu 2021 za pośrednictwem naszego adwokata przedsiębiorca został wezwany do zaniechania naruszeń polegających na prowadzeniu działalności gospodarczej niedopuszczonej w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego oraz innych naruszeń prawa i działań złośliwych. Zaangażowanie pełnomocnika zostało spowodowane kierowaniem gróźb i pomówień pod adresem mojej rodziny kiedy ujawniliśmy nielegalny charakter działań przedsiębiorcy.

Przedsiębiorca przez 5 miesięcy nie podjął żadnych działań w kierunku prowadzenia działalności w sposób zgodny z przepisami i zasadami współżycia społecznego. Nie podjął prób mediacji do czego został nakłoniony wezwaniem adwokata. Regularnie nasila imisje i działania złośliwe. Nadto wprowadził mieszkańców w błąd wskazując, że prowadzi działalność w pełni legalnie równocześnie pomawiając najpierw mnie i moją rodzinę a następnie niemieszkającą tu sąsiadkę, właścicielkę sąsiedniej nieruchomości, o rzekome donoszenie co w naszej ocenie miało na celu ukrycie faktycznego stanu prawnego i nie poruszanie tej kwestii w przyszłości. Jako jedyny mieszkaniec nie zgodził się na doprowadzenie kanalizacji co w świetle późniejszych faktów miało na celu dalsze ukrywanie nielegalnego charakteru prowadzonej działalności.

O zapisach MPZP niedopuszczających ten rodzaj i charakter działalność dowiedzieliśmy się w czerwcu 2021 planując budowę garażu. Do tego czasu przedsiębiorca wprowadzał w błąd utrzymując, że jego działalność i parking funkcjonują zgodnie z odpowiednimi przepisami.

W załączniku znajdują się zdjęcia terenu przedsiębiorstwa ilustrujące ogólny charakter naruszeń w perspektywie kilku lat.

Podsumowując

Pożyczka na raty przez internet pomogła w rozpoczęciu funkcjonowania przedsiębiorstwa komisu samochodowego natomiast po kontroli Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego okazało się, że na obiekt musi zostać nałożona decyzja o rozbiórce. Urząd Gminy wydaje też zakaz prowadzenia działalności gospodarczej, nakaz zaprzestanie użytkowania terenu i rozbiórki części placu parkingowego.

0 0 Głosy
Łączna ocena
guest

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments