Faraon24 » Opinie » Wsparcie w Starcie – jakie są zasady pożyczki na raty miesięczne dla bezrobotnych?

Wsparcie w Starcie – jakie są zasady pożyczki na raty miesięczne dla bezrobotnych?

Własna firma bez pieniędzy na start

Istnieje program, który pomaga rozkręcić działalność, przy minimalnych poniesionych kosztach pożyczki. Mowa o „Pierwszy biznes- Wsparcie w starcie ” . Poniżej znajdziecie szczegółowe informacje kto może się ubiegać o taki rodzaj pożyczki, na co można ją przeznaczyć i ile możecie otrzymać pieniędzy.

„Pierwszy biznes- Wsparcie w starcie ” – jest to program stworzony przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, który ma na celu walkę z bezrobociem oraz rozwój przedsiębiorczości. Nisko oprocentowana pożyczka na otwarcie własnej działalności gospodarczej lub utworzenie nowego stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej jest kuszącą propozycją w porównaniu do kredytów jakie oferują przeciętnie banki.

„Wsparcie w starcie” jest przeznaczone tylko dla wybranej grupy,a mianowicie:

*dla osób, które nie mają zatrudnienia i nie wykonują pracy zarobkowej oraz są

– studentami ostatniego roku studiów wyższych

– absolwentami szkoły/uczelni wyższej do 4 lat od ukończenia szkoły/uzyskania tytułu zawodowego

-zarejestrowanym bezrobotnym

-poszukującym pracy opiekunem osoby niepełnosprawnej

-nie przekroczyły wieku emerytalnego

*dla osób, które prowadziły wcześniej działalność, ale została ona zamknięta 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o udzielenie pożyczki
** inne formy pożyczek dla bezrobotnych zostały omówione na łamach Faraon24 pod tym linkiem.

Dzięki pożyczce z powyższego programu możesz otworzyć zarówno jednoosobową działalność gospodarczą jak i stworzyć działalność w formie spółki cywilnej. Warunki i zabezpieczenia

 • Pożyczka przyznawana jest na okres od 1 miesiąca do 7 lat.
 • Maksymalna kwota jaką można uzyskać jest zmienna i ustalana co roku, ze względu na to, że jest obostrzona przepisem, który mówi, że jednostkowa wartość pożyczki nie może przekraczać 20-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia. Jednak zawsze maksymalna kwota pożyczki oscyluje w granicach 99 tysięcy złotych.
 • Oprocentowanie pożyczki uzależnione jest z kolei od aktualnej stopy redyskonta weksli NBP oraz rodzaju podjętej działalności. Wyróżniamy:

* pożyczki na otwarcie żłobka, klubu dziecięcego z miejscami integracyjnymi lub działalności polegającej na świadczeniu usług rehabilitacyjnych dla niepełnosprawnych dzieci oraz dla pożyczkobiorców będących opiekunami osób niepełnosprawnych. Dla tej grupy ustalono oprocentowanie 0,18 % w skali roku (0,1 stopy redyskonta weksli NBP)

* pożyczki dla pozostałej grupy docelowej (studentów ostatniego roku, absolwentów, bezrobotnych). Dla tej grupy ustalono oprocentowanie 0,44 % w skali roku (0,25 stopy redyskonta weksli NBP)

 • możliwa jest karencja w spłacie kredytu do roku
 • zabezpieczenia spłaty: poręczenie osób fizycznych, weksel własny pożyczkobiorcy

(poręczycielem może być każda osoba, która spełnia wymogi materialne)

Porównanie kwoty i okresu spłaty pożyczki

Kwota pożyczkiKwota do spłaty przy pożyczce na 12 miesięcy
20 000,00 zł20 047,67 zł
40 000,00 zł40 095,33 zł
60 000,00 zł50 143,00 zł
80 000,00 zł80 190,67 zł
Kwota pożyczkiKwota do spłaty przy pożyczce na 36 miesięcy
20 000,00 zł20 135,67 zł
40 000,00 zł40 271,33 zł
60 000,00 zł60 407,00 zł
80 000,00 zł80 542,67 zł
Kwota pożyczkiKwota do spłaty przy pożyczce na 60 miesięcy
20 000,00 zł20 223,67 zł
40 000,00 zł40 447,33 zł
60 000,00 zł60 671,00 zł
80 000,00 zł80 894,67 zł

Szczegółowy kalkulator znajdziesz:

https://www.bgk.pl/kalkulator-pozyczki-dla-wws/?tx_bgkcalculators_bgkcalculatorwws%5Baction%5D=show&tx_bgkcalculators_bgkcalculatorwws%5Bcontroller%5D=CalculatorWWS

Co zrobić, aby uzyskać pożyczkę ?

 • Złóż wniosek w instytucji udzielającej tego typu pożyczek w województwie, w którym będziesz prowadził działalność
 • W ciągu 14 dni roboczych instytucja finansująca przeanalizuje wniosek, oceni Twoją zdolność kredytową i podejmie ostateczną decyzję
 • Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku zakładasz działalność gospodarczą uzyskując aktywny status w CEIDG
 • Podpisujecie umowę o pożyczkę z pośrednikiem finansowym oraz pożyczkobiorca ustanawia zabezpieczenie spłaty pożyczki
 • Instytucja finansowa wypłaca na konto środki (nie ma możliwości wypłaty pożyczki przez instytucję w formie gotówki)
 • Wydatkujesz środki finansowe zgodnie z założonym harmonogramem
 • Rozliczasz pieniądze z pożyczki zgodnie z fakturami lub innymi dokumentami księgowymi. Musisz je wykazać zgodnie z terminem zawartym w umowie pożyczki. Ostateczny termin rozliczania mija w 30 dniu od daty poniesienia ostatniego wydatku

Zobowiązania pożyczkobiorcy przy podpisaniu umowy:

 • przez pierwsze 12 miesięcy nie można zawiesić działalności a przez 3 lata nie można jej zamknąć
 • rozliczenie pożyczki musi nastąpić w ciągu 30 dni od daty poniesienia ostatniego wydatku, jednak nie może być to więcej niż 7 miesięcy od dnia podpisania umowy (można wnioskować o przedłużenie terminu za zgodą pośrednika)
 • pieniądze z pożyczki muszą być wydatkowane zgodnie z założeniami harmonogramu

Na co można wykorzystać pieniądze w ramach pożyczki a na co nie?

Można finansować:Nie można finansować:
Wszelkie środki trwałe niezbędne do prowadzenia działalnościDziałalności w branży erotycznej
Kursy, szkoleniaDziałalności w formie spółki prawa handlowego
Towar, który będzie podlegał sprzedaży w ramach działalnościKosztów działalności typu ZUS, pensja pracownika
Koszty stałe związane z prowadzeniem działalności – np. czynsz – do 6 miesięcy od powstania firmyZakupów od najbliższych członków rodzinnych oraz osób pozostających z wnioskodawcą we wspólnym gospodarstwie domowym
Środek transportu (z wyłączeniem działalności prowadzonej w transporcie drogowym towarów)Przejęcia działalności od najbliższych członków rodziny

Pożyczka pod spółkę cywilną- zasady

Załóżmy, że spółkę chcą otworzyć 3 osoby. Każda z nich musi złożyć wniosek o pożyczkę na określoną kwotę. Po pozytywnym rozpatrzeniu wszyscy zakładają działalność gospodarczą. Podpisujecie umowę z pośrednikiem finansowym i dostajecie pieniądze na konto (maksymalnie 210 tysięcy zł.). Zawieracie umowę spółki cywilnej. Oczywiście wszelkie dokumenty związane z biznes planem są wspólne. Należy pamiętać, aby poprzednia działalność gospodarcza została zamknięta 12 miesięcy przed podpisaniem wniosku o pożyczkę.

Pożyczka na utworzenie miejsca pracy

Kwota: 6-krotność wysokości przeciętnego wynagrodzenia – aktualnie ok 29 tysięcy złotych

Oprocentowanie: 0,18% w skali roku (0,1 stopy redyskonta weksli NBP) dla usług związanych z rehabilitacją dzieci niepełnosprawnych, prowadzeniem dla nich zajęć lub opieki oraz dla przedsiębiorcy, który jest opiekunem osoby niepełnosprawnej. 0,44% w skali roku (0,25 stopy redyskonta weksli NBP) dla wszystkich pozostałych przedsiębiorców

Czas spłacania: do 3 lat

Przeznaczenie: Podmioty prowadzące działalność gospodarczą, w tym osoby które skorzystały już z pożyczki na założenie działalności; niepubliczne przedszkola i szkoły, producenci rolni

Można zatrudnić: osobę bezrobotną na pełny wymiar czasu pracy, absolwenta poszukującego pracy na pełny wymiar czasu pracy, opiekuna osoby niepełnosprawnej w niepełnym wymiarze czasu pracy (minimum połowa wymiaru czasu pracy).

Forma zatrudnienia: Umowa o pracę

Utrzymanie stanowiska pracy przez okres 36 miesięcy.

Zasady otrzymania pozyczki na utworzenie stanowiska pracy są bardzo podobne do tych dotyczących otwarcia działalności gospodarczej. Z istotnych różnic należy pamiętać, że rozliczając pożyczkę musi to nastąpić w ciągu 30 dni od daty poniesienia ostatniego wydatku, jednak nie może być to więcej niż 5 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Częściowe umorzenie pożyczki

W sytuacji kiedy korzystasz zarówno z pożyczki na otwarcie działalności jak i z pożyczki na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego skierowanego z urzędu pracy, możesz ubiegać się o częściowe umorzenie zadłużenia. Taką decyzję może podjąć Minister do spraw pracy po wcześniejszym zaopiniowaniu wniosku pożyczkobiorcy przez instytucję finansującą.

Warunki jakie trzeba spełnić starając się o umorzenie:

 • miejsce pracy musi być utrzymane przez minimum 12 miesięcy
 • niezaleganie w spłacie pożyczki
 • zatrudnienie pracownika na cały etat

Zobacz również wpis na Faraon24 o umorzeniu obligacji. Miejsca składania wniosków dla poszczególnych województw:

dolnośląskie

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego
tel. 74 66 44 810

kujawsko-pomorskie

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego
tel. 74 66 44 810

lubelskie

Lubelska Fundacja Rozwoju
tel. 81 528 53 00

Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach
tel. 41 274 46 90

lubuskie

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego
tel. 74 66 44 810

łódzkie

Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach
tel. 41 274 46 90

małopolskie

Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach
tel. 41 274 46 90

mazowieckie

Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach
tel. 41 274 46 90

opolskie

Fundacja Rozwoju Śląska
tel. 77 423 28 82

Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach
tel. 41 274 46 90

podlaskie

Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach
tel. 41 274 46 90

pomorskie

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego
tel. 74 66 44 810

śląskie

Fundacja Rozwoju Śląska
tel. 77 423 28 82

Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach
tel. 41 274 46 90

świętokrzyskie

Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach
tel. 41 274 46 90

Lubelska Fundacja Rozwoju
tel. 81 528 53 00

warmińsko-mazurskie

Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach
tel. 41 274 46 90

wielkopolskie

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego
tel. 61 62 33 163

zachodniopomorskie

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego
tel. 74 66 44 810

0 0 Głosy
Łączna ocena
Zapisz się
Powiadom o
guest

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments