Tym razem wyrok nie dotyczy stricte pożyczek internetowych ale tylko w tle jest pożyczka na mieszkanie i pożyczka na remont tego mieszkania. Czy sąd słusznie postępuje nie zgadzając się na istnienie rozdzielności majątkowej kiedy na zdrowy rozum podstawową przesłanką do jej ustanowienia powinna być wola chociażby jednego ze współmałżonków? Tak by się wydawało ale tak nie jest. Sąd podkreślił, choć tego wprost nie wyraził, że przesłankami do takiej rozdzielności mogłyby być powody dla których równie dobrze od razu rozwód powinno się ogłosić. Interesuje Cię rozdzielność majątkowa a w tle pożyczki i nawet te spłacane? - to czytaj dalej.

Po publikacji ostatnich paru wyroków w sprawach chwilówek i innych kredytów otrzymałem parę maili, że w tekstach brakuje streszczeń, ze trzeba wczytywać się w całość aby pojąć sedno. Zgodzić się z tym mogę ale z drugiej strony nie zadając sobie trudu zagłębienia się w całą merytoryczność orzeczenia nie można zgłębić tematu od A do Z a posiadając pobieżną wiedzę nadal się będzie owcą w stadzie wilków.

Zamiast streszczania o co chodziło może z drugiej strony lepiej poruszyć temat bo ma zapewne drugie dno. Fakt, że pozwana czyli żona powoda wniosła o odrzucenie pozwu w całości już powinno być wystarczającą przesłanką dla sądu wzbudzającą podejrzenia, że jest coś co obydwoje ukrywają, prawdopodobnie mąż ma jakieś zamiary, których obydwoje małżonkowie nie chcą zdradzać sądowi ale po cichu żona nie chce aby do tego doszło. Z doświadczenia mogę z dużym prawdopodobieństwem założyć, że chodzi o planowanie wyłudzenia kredytu niestety. Tak na ogół jest kiedy po długich latach (bo są dzieci 11 i 18 lat) słusznego pożycia dochodzi do rozdzielności majątkowej ot tak. Na ogół chodzi o przekręty finansowe. Nie twierdzę, że tak jest dokładnie w tym przypadku ale może być on doskonałą egzemplifikacją właśnie takich zachowań u innych.

Wzięła 12.000 zł bez wiedzy męża

Czytając takie wyroki można szybko dojść do wniosku, że jeśli żona wzięłaby sobie chwilówkę Filarum (zobacz prospekt informacyjny, zobacz stronę www, dla przykładu bo może być każda inna) i nie spłaciła jej to było by to wystarczającą przesłanką do uznania powództwa wbrew wnioskowi żony. Filarum jest małą darmową chwilówką (zobacz wszystkie pożyczki „pierwsza za darmo” Faraon24) bo 1000 zł na 30 dni z RRSO = 0% jest tym czym nazywa się małym zastrzykiem gotówki, że że jest bezpłatna to strachu dużego nie ma. W sprawie z wyroku sądzę, że gdyby pozwana wzięłaby sobie właśnie takie małe Filarum i nie spłaciła jej to było by wystarczającą przesłanką do uznania, że wynosi z domu pieniądze, dzieje się źle, na pewno poszło to na alkohol i papierosy i wszystkie inne złe rzeczy, które tak się w sądach uwielbia.

Jednak żona wzięła kredyt 12.000 zł bez zgody współmałżonka a ten dowiedział się o tym dopiero po 2-3 miesiącach. Spłaca go samodzielnie a był potrzebny na produkty pierwszej potrzeby. I teraz tak – sąd uznaje, że majątek jest wspólny i strony dopuszczają się wzajemnie do korzystania z niego bez ograniczeń, z drugiej strony żona samodzielnie spłaca kredyt, który wzięła bez zgody męża. Wydaje się, że wyrok był pisany na szybko i na pierwszym etapie umknęło, że pozwana zadłużyła rodzinę bez wiedzy powoda a faktycznie to on też go spłaca no bo po co była ta tajemnica i po co ta rozdzielność – żeby żona nie robiła takich rzeczy dla dobra jak domniemywam dzieci.

Wyrok dotyczy zagadnień opisanych we wpisach:

Pożyczka na alimenty – sprawdź, gdzie ją dostaniesz – jedną z przesłanek w wyroku do nie ustanawiania rozdzielności majątkowej jest fakt, że nigdy alimenty nie były ustanowione

Kredyt hipoteczny na zakup i remont mieszkania – porównanie najlepszych ofert – poprawnie spłacane tego typu kredyty są dla sądów przesłankami doskonałych relacji małżeńskich bo kiedy nie ma żadnych informacji o innych złych sytuacjach w rodzinie to właśnie sprawy regulowania zobowiązań finansowych bardzo często są papierkami lakmusowymi sprawdzającymi jakość relacji małżeńskich

Pożyczka hipoteczna pod zastaw nieruchomości należącej do osoby trzeciej – gdzie wziąć? – i właśnie może chodzić w podobnych sprawach o chęć zaciągnięcia pożyczki pod zastaw domu/mieszkania. W w niniejszym wyroku wskazane jest, że pozostały do spłaty tylko 4 raty za mieszkanie czyli coś się może faktycznie „kroić” w rodzaju pożyczki hipotecznej (zobacz zestawienie pożyczek hipotecznych Faraon24) lub czegoś jeszcze gorszego do czego rozdzielność majątkowa będzie potrzebna.

Meta dane wyroku

Sygn. akt. IIIRC 130\13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 18 czerwca 2013r.

Sąd Rejonowy w Trzebnicy III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie:

Przewodnicząca: SSR Jadwiga Zawadzka

Protokolant: Agnieszka Ciachorowska

po rozpoznaniu dnia 18 czerwca 2013r. w T.

sprawy z powództwa

S. S.

przeciwko

I. S.

o ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiej

I. oddala powództwo,

II. odstępuje od obciążania stron kosztami postępowania, obciążając nimi Skarb Państwa

Sygn. akt . IIIRC 130/13

Uzasadnienie

Powód S. S. wniósł o ustanowienie z dniem 07 czerwca 2013r rozdzielności majątkowej małżeńskiej między powodem,a pozwaną I. S..

Na uzasadnienie swego żądania podał, że chce, aby w czasie trwania małżeństwa każda ze stron rozporządzała samodzielnie własnymi dochodami i opłatami bez ingerencji współmałżonka.

Pozwana I. S. wniosła o oddalenie powództwa zarzucając brak podstaw do wprowadzenia rozdzielności majątkowej w sytuacji, gdy strony osiągają porozumienie w sprawach finansowych i majątkowych małżeńskich.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Powód S. S. zawarł małżeństwo z pozwaną I. S. w dniu 19.06.1993r.Z małżeństwa maja córkę lat 18 i syna lat 11.

Strony mieszkają razem z dziećmi we własnym mieszkaniu, w którym są trzy pokoje, kuchnia i łazienka. Kupili je na raty od agencji rolnej.

Małżonkowie spłacają raty wspólnie i bezproblemowo. Do całkowitej spłaty pozostało im 4 raty.

Powód przepracował łącznie dwadzieścia kilka lat. Ostatni raz przez 5 lat pracował w warsztacie mechaniki pojazdowej we W.. Od 12 lutego 2013r jest zarejestrowany jako bezrobotny bez prawa do zasiłku z tego tytułu. Okazyjnie powód pracuje dorywczo, a zarobione pieniądze przeznacza na opłatę rachunków związanych z utrzymaniem mieszkania.

Przy braku własnych dochodów pozostaje na utrzymaniu pozwanej. Strony wspólnie żywią się i prowadzą gospodarstwo domowe. Pozwana gotuje obiady mężowi i dzieciom. 6-7 lat temu małżonkowie wspólnie pobrali pożyczkę z banku na remont mieszkania. Nie było między nimi sporu, co do jej spłaty.

Strony nie pozostają w konflikcie, nie żyją w separacji i między nimi nie toczy się sprawa o rozwód. Żadne z małżonków nie nadużywa alkoholu, nie wynosiło rzeczy z domu i nie wykorzystywało finansowo drugiego bez jego zgody.

Kiedy powód pracował , a pozwana była bezrobotna to on utrzymywał rodzinę za obopólnym porozumieniem małżonków. W ostatnim czasie między stronami dochodzi do sprzeczek i drobnych konfliktów na tle niewystarczającej ilości pieniędzy.

Ich dzieci uczą się jeszcze w szkole. Powód nigdy nie był obciążony obowiązkiem alimentacyjnym sądownie.

W przyszłości chce składać się na rachunki w mieszkaniu wspólnie z żoną.

Pozwana I. S. od 2 lat pracuje jako operator maszyn w firmie produkującej sprzęt AGD we W.. Zarabia 1500zł netto miesięcznie. Zarobki przeznacza na wyżywienie i pozostałe potrzeby dzieci oraz męża, opłatę rachunków w mieszkaniu.

We wrześniu 2012r pozwana bez wiedzy powoda pobrała kredyt w Banku (...) w kwocie 12.000zł – końcowy termin spłaty wynosi 3 lata. Spłaca go samodzielnie bez pomocy męża, w ratach po 512zł miesięcznie. Przeznaczyła go na codzienne potrzeby rodziny. Pozwana poinformowała męża o kredycie 2-3 miesiące po jego pobraniu. Powód zaakceptował zaistniałą sytuację.

W przeszłości strony wspólnie podejmowały małżeńskie decyzje finansowe a obecnie dogadują się bez przeszkód w przedmiocie codziennych wydatków.

/ dowód odpis aktu małżeństwa stron k.2, decyzja PUP k.3, zaświadczenie PUP k.5,zeznania stron k.12 odwrót -13./

Sąd zważył:

Powództwo zostało oddalone albowiem Sąd uznał, że nie ma podstaw prawnych do uwzględnienia żądania pozwu.

Zgodnie z art.52§1 kr.o każdy z małżonków może żądać rozdzielności majątkowej małżeńskiej jedynie z ważnych powodów.

Postępowanie dowodowe wykazało, że w sprawie nie zostały spełnione warunki ustawowe z powyższego przepisu. W małżeństwie stron nie istnieją, bowiem żadne ważne powody uzasadniające potrzebę ustanowienia rozdzielności. Strony przyznały zgodnie, że nie żyją w separacji, nie prowadzą pasożytniczego trybu życia w małżeństwie, nie trwonią majątku wspólnego wskutek niegospodarności, nie uchylają się z własnej winy od pomnażania i utrzymania substancji majątku wspólnego. Małżonkowie nie zatrzymują wspólnego majątku wyłącznie dla siebie nie dopuszczając drugiego z nich do korzystania z niego. W małżeństwie stron nie zachodzi sytuacja, w której wykonywanie zarządu przez każde z nich nad wspólnym majątkiem jest niemożliwe lub utrudnione, a wspólność majątkowa przestaje służyć dobru założonej przez nich rodziny. Nie istnieje też zagrożenie interesów majątkowych jednej ze stron. Małżonkowie podejmują wspólnie decyzje finansowe. Jeśli nawet wstępnie pozwana pobrała kredyt bez wiedzy i zgody męża to spłaca go samodzielnie nie obciążając nim małżonka.

Zważyć należy, że ostatecznie uzyskała również akceptację powoda na taką sytuację. Strony uzupełniają się w obowiązku utrzymania domu i dzieci. Jeśli jedno z nich tymczasowo pozostaje bez pracy to drugie podejmuje zatrudnienie w tym czasie. Małżonkowie poczuwają się, zatem do wspólnej odpowiedzialności za dobro finansowe rodziny.

Drobne nieporozumienia z powodu niewystarczającej ilości pieniędzy należy uznać za typowe sprzeczki występujące w każdej przeciętnej rodzinie.

Nie stanowią one w żadnym razie ważnego powodu w rozumieniu art.52§1 kr.o. podobnie jak indywidualna chęć powoda do rozporządzania własnymi dochodami i opłatami bez ingerencji żony. Dotychczasowy sposób wspólnego gospodarowania dochodami jest zgodny z prawidłowym funkcjonowaniem małżeństwa i rodziny stron i nie ma żadnego powodu, aby go zmieniać sądownie.

W ocenie Sądu roszczenie ustanowienia rozdzielności majątkowej ma wyłącznie życzeniowy charakter i nie jest poparte przesłankami prawnymi. Zgłaszając żądanie, powód chciał uzyskać przyzwolenie Sądu na stworzenie w małżeństwie sytuacji finansowej, która dopiero w przyszłości po jej zaistnieniu mogłaby dać podstawy do rozdzielności. Orzekając w sprawie Sąd bierze zaś pod uwagę okoliczności istniejące w dniu wydania wyroku. One natomiast nie pozwalają na uwzględnienie powództwa w sprawie stron.

Mając na uwadze powyższe Sąd orzekł jak w sentencji wyroku.

Orzeczenie o kosztach wydano na podstawie art.100.2 ustawy o kosztach w sprawach cywilnych przyjmując, że strony nie są w stanie ich ponieść bez uszczerbku dla utrzymania własnego i rodziny.

Podsumowanie

Mąż chce rozdzielności majątkowej, żona stanowczo nie. Poszli z tym do sądu aby ten rozstrzygną. Na pewno rozmawiali w domu o tym przynajmniej tak sąd zakłada ponieważ w uzasadnieniu wskazuje, że według niego w małżeństwie wszystko gra na najlepszych nutach – nie ma pijaństwa, nie wynosi się rzeczy z domu, nie ma żadnych alimentów, pożyczki są spłacane należycie i ogólnie całość małżeństwa to wielka sielanka poza drobnymi kłótniami o pieniądze, które zdarzają się w każdym domu. Fakt, że żona w tajemnicy wzięła sobie 12.000 zł kredytu nie ma znaczenia bo zeznała, że spłaca go sama przy czym równolegle korzysta z pieniędzy zarobionych przez męża. Sądzę, że jak zwykle sąd potraktował podsądnych jako małą patologię choć bez tej całej alkoholowej przemocy. Jednak w małżeństwie nic nie gra bo wszystko na to wskazuje – przecież nikt nie idzie się sądzić z własną żoną przed sąd o rozdzielność majątkową bo jeśli taka jest potrzebna to jest obopólna zgoda. Jedna strona wie, że druga ewidentnie kombinuje a ich stosunku muszą być w ruinie. Jeszcze raz podkreślam – sąd wskazał, że skoro pożyczki spłacane są terminowo to miłość kwitnie bez względu na oszustwa finansowe w rodzinie. A wystarczyło wziąć sobie przykładowe Filarum i nie spłacić. Dużo by do spłaty nie było ale sam fakt niespłacenia już jest bardzo mocnym argumentem w sądzie.

Norbert Piasecki
Autor: Email:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
O mnie
Pracowałem w bankach, pracowałem w parabankach. Znam ich metody działania i techniki manipulacji w których są mistrzami. Teraz jestem freelancerem i pomagam w rozpracowywaniu ofert finansowych. Nic się przede mną nie ukryje!

Rozdzielność majątkowa nie taka prosta jeśli wszystko w małżeństwie gra a pożyczki są spłacane (a wystarczyło np. wziąć chwilówkę online Filarum) - 5.0 out of 5 based on 1 review

Dodaj komentarz

Komentarze są elementem dodatkowym witryny. Służą do recenzowania oraz do wyrażania własnych opinii. Administracja Faraon24 nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczanych komentarzy. Dane wprowadzane w formularzu tylko w wyjątkowych przypadkach są uznawane za dane osobowe opisane w ustawie.


Kod antyspamowy
Odśwież

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Nowe wpisy

IMAGE Podróbki z chin za pożyczki internetowe - oszczędność się nie opłaciła a odsetki oddać trzeba | piątek, 08, grudzień 2017 | Otrzymałem ciekawego maila, klient pewnej firmy pożyczkowej wziął chwilówkę. Jest elektronikiem, potrzebował kupić szybko potrzebne komponenty do gadżetów, które sprzedaje. Finansowo był pod kreską i chciał kupić jak najtaniej. Wybrał internetowy chiński market elektroniczny i...
IMAGE Dzięki Kontomatik szybkie chwilówki mogą być udzielane nie tylko online ale i bez przelewania 1 grosza | czwartek, 23, listopad 2017 | Wiele osób szuka pożyczek bez przelewu weryfikacyjnego, chcą aby nie było na ich koncie śladu przelewu 1 grosza (10 gr lub 1 zł). Przyczyną są na ogół sprawy rodzinne i dostęp do konta innej osoby lub po prostu totalny brak środków na koncie lub nawet debet. Do aplikacji pozwalających...
IMAGE Pogmatwana sprawa ze pożyczkami bankowymi i spadkiem w tle. Niewiele rozumiem z uzasadnienia wyroku ale apelacja odrzucona. Uzasadnienie ma 11 stron A4 i jest bardziej pogmatwane niż wszystko do tej pory na Faraon24. | poniedziałek, 06, listopad 2017 | Długo zastanawiałem się czy publikować ten wyrok ale nie mogę go w żaden sposób znaleźć w sieci i jest tylko w wyszukiwarce wyroków, którą mało kto zna i która działa czasami jak chce bo np. niektóre z już opublikowanych w Faraon24 wyroków poznikało z jej baz danych. Może...
IMAGE Pożyczka 16.000 zł z czego prawie 10.000 zł na ubezpieczenie a do ręki 6.000 zł – wałek – na zamiast na ubezpieczenie poszło do kieszeni ale sąd to olał choć i tak okazał się miłosierny. | niedziela, 05, listopad 2017 | Uzasadnienie wyroku wspaniale pokazuje jak wałki można robić, bezczelnie kłamać przed sądem i nie ponosić żadnych konsekwencji co powoduje ciągłą tego typu praktykę a to dłużnik musi się bronić choć każdy widzi, że ewidentnie to on został oszukany, ba okradziony i dalej chce...
IMAGE Rozdzielność majątkowa nie taka prosta jeśli wszystko w małżeństwie gra a pożyczki są spłacane (a wystarczyło np. wziąć chwilówkę online Filarum) | niedziela, 05, listopad 2017 | Tym razem wyrok nie dotyczy stricte pożyczek internetowych ale tylko w tle jest pożyczka na mieszkanie i pożyczka na remont tego mieszkania. Czy sąd słusznie postępuje nie zgadzając się na istnienie rozdzielności majątkowej kiedy na zdrowy rozum podstawową przesłanką do jej...
IMAGE Podwyższanie oprocentowania pożyczki gotówkowej – bank przegrał, potem apelował i znów przegrał bo sąd od początku wiedział, że bank miał zamiar oszukać – wyrok prawomocny. | sobota, 04, listopad 2017 | Kolejny doskonały przykład jak wyglądają procesy przed sądem o pożyczki. Wybrałem ten wyrok ze względu na to, że bank przy udzielaniu pożyczki gotówkowej zawarł w umowie niedozwoloną, czyli mającą na celu oszukać klienta, klauzulę. Mimo braku dowodów na poparcie innych swoich...
IMAGE BIG DATA w firmie z pożyczkami online – wiemy wszystko o wszystkich | sobota, 04, listopad 2017 | Big Data, proces gromadzenia i przetwarzania danych oraz wyciągania z nich wniosków, to już nie tylko fanaberia programistów, speców od IT, to główne narzędzie pracy przedsiębiorstw, instytucji oraz firm udzielających pożyczek przez Internet.
IMAGE OK POŻYCZKA – oszustwo do kwadratu od IP GROUP (albo √2*-1) | sobota, 04, listopad 2017 | Jeśli tylko zobaczysz, że za jakąkolwiek czynność związaną z pożyczkami, chwilówkami czy kredytami trzeba zapłacić przed samym udzieleniem to możesz mieć 100% pewności, że to oszustwo. Jeśli widzisz gdzieś, że strona jest od IP GROUP Robert Kałuża to pewność możesz mieć...
IMAGE Skarga pauliańska owszem ale strona musiałaby wiedzieć o zamiarze pokrzywdzenia wierzyciela – kolejny wyrok jak to ludzie nie chcą oddawać pożyczki i mają po babie. | sobota, 04, listopad 2017 | Skarga pauliańska (sąd pisze z błędem „paulińska” ale rzetelności i należytego wykształcenia w sądzie wymagać nie można niestety) to coś co pozwala wierzycielowi przejąć majątek sprzedany przez dłużnika niezwiązanej z długiej osobie. Aby skorzystać z dobrodziejstw takiej...
IMAGE Szybka schizofreniczna chwilówka czyli dawanie pożyczek na własne ryzyko – chorzy psychicznie biorą pożyczki ale nawet sąd nie każe ich zwracać. | sobota, 04, listopad 2017 | Wiele osób szuka sposobu na branie chwilówek i ich nie spłacanie. Jest ich wiele ale każdy wiąże się z pewnymi niedogodnościami, których lepiej nie mieć tak samo jak tych pieniędzy. Będąc w stanie choroby psychicznej można (choć nie powinno się) pożyczać bez oddawania i na...
Reklama

Nowe komentarze