Większość Polaków, którzy zdecydowali się na emigrację zarobkową, deklaruje, że zamierza w przyszłości wrócić do ojczyzny – wielu z nich rozważa zakup mieszkania lub budowę domu za pieniądze, zarobione za granicą. Często spotykam się z pytaniem, czy pracując za granicą, można otrzymać kredyt hipoteczny w polskim banku: ten wpis wyjaśnia regulacje prawne i politykę banków w tym zakresie. Sporządziliśmy również porównanie banków, umożliwiających zaciągnięcie takiego kredytu i szczegółowo przeanalizowaliśmy ich ofertę.

Kredyt hipoteczny? Tak, ale tylko w walucie, w której zarabiasz. Skutki Rekomendacji S.

W związku z wejściem w życie zmian w Rekomendacji S z dniem 1 lipca 2014 roku, waluta kredytu musi być zgodna z walutą, w której wynagrodzenie otrzymuje kredytobiorca (zobacz Jakie zarobki trzeba mieć, aby otrzymać kredyt hipoteczny?, zobacz Kredyty hipoteczne). W dokumencie, wydanym przez Komisję Nadzoru Finansowego KNF, zaznaczono również, że ta restrykcja dotyczy również osób o wysokich dochodach. Jeżeli staramy się o kredyt jako gospodarstwo domowe i zarabiamy w więcej niż jednej walucie, to punktem wyjścia do uzgodnienia środka płatniczego będzie ta waluta, w której uzyskujemy najwyższy dochód [Rekomendacja S – zapis nr 6.1]. Kolejny zapis ma znaczenie w kontekście rodzaju umowy, na podstawie której jesteśmy zatrudnieni – musi ona gwarantować stabilność i zapewniać regularną spłatę zobowiązania [Rekomendacja S – zapis nr 6.2]. Ostatni podpunkt, regulujący tę kwestie jest dość enigmatyczny – „Bank powinien posiadać politykę dotyczącą przypadków zmiany waluty, w której kredytobiorca osiąga dochody w trakcie spłaty kredytu”. [Rekomendacja S – zapis nr 6.3] KNF nie precyzuje jednak, jaki konkretnie kształt ma mieć ta polityka i co dokładnie oznacza to dla osoby, która – powiedzmy – spłaca kredyt w euro, ale znalazła lepiej płatną pracę w Szwecji i będzie zarabiać w koronach. Pozostaje jedynie mieć nadzieję, że dobro klienta będzie na pierwszym planie.

Waluty kredytu hipotecznego
Waluty kredytu hipotecznego

Rekomendacja S, czyli stanowisko KNF, zawierające „zbiór dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie”, teoretycznie ma chronić konsumentów przed ryzykiem kursowym. Pomijając fakt, że takie podejście zakłada, że świadomy klient nie jest w stanie sam zabezpieczyć się na taką ewentualność, warto zwrócić uwagę na długofalowe skutki regulacji w ich obecnej postaci. Masowy exodus siły roboczej do krajów zachodniej Europy to poważny problem dla kruchego systemu emerytalnego – starzejące się społeczeństwo z zaburzoną strukturą demograficzną potrzebuje powracających emigrantów. Politycy obiecują im złote góry, ale większość deklaracji, składanych w czasie kampanii wyborczej, to obietnice bez pokrycia. Utrudnianie życia emigrantom, skłonnym zakupić lub wybudować nieruchomość w kraju, jest działaniem ze wszech miar szkodliwym. Odbija się negatywnie na sektorze budowlanym, przyczynia się do utrzymującego się deficytu mieszkań, nie mówiąc już o tym, że powoduje frustrację u osób, które chciałyby zainwestować w nieruchomość na terenie Polski.

Zarabiasz w funtach lub koronach? Możesz mieć poważny problem z uzyskaniem kredytu

Sytuacja osób, które pracują w Irlandii, Niemczech, Holandii czy Francji jest stosunkowo dobra – o wiele łatwiej znaleźć kredyt w euro, niż w funtach, nie mówiąc już o koronach – szwedzkich, duńskich czy norweskich. Trzeba to jasno powiedzieć: uzyskanie kredytu w skandynawskiej walucie (z wyjątkiem Finlandii, gdzie płaci się euro) jest praktycznie niemożliwe w przypadku większości polskich banków. Wyjątkiem od tej reguły jest oferta dostępna w Banku Pekao (zobacz Prospekt informacyjny kredyt hipoteczny Bank Pekao, zobacz stronę www kredyt hipoteczny Bank Pekao). Osoby, otrzymujące wynagrodzenie w koronach norweskich i szwedzkich, mają szansę na skorzystanie z pożyczki. Nie liczmy jednak na to, że kredytodawca potraktuje nas na takich samych zasadach, jak pozostałych klientów, zaciągających kredyt złotówkowy – jeżeli zarabiamy w obcej walucie, to musimy dysponować znacznie wyższym wkładem własnym, aby nasz wniosek został pozytywnie rozpatrzony przez bank. Przykładowo – wspomniany wcześniej kredyt w Banku Pekao, w standardowej wersji - sfinansuje do 90% wartości nieruchomości. Jeżeli jednak przy naszej comiesięcznej wypłacie widnieje skrót EUR/GBP/USD/SEK/NOK, to otrzymamy jedynie 70% sumy, potrzebnej na wybudowanie domu (zobacz W którym banku najlepiej jest wziąć kredyt na budowę domu? Sprawdzamy kredyty hipoteczne na 300.000 zł przy 350.000 zł wartości domu rozłożone na 30 lat.) lub do zakupu mieszkania (zobacz Kredyt hipoteczny na zakup i remont mieszkania – porównanie najlepszych ofert).

Porównanie kredytów hipotecznych dla osób pracujących za granicą

W poniższej tabeli porównaliśmy cztery banki, których oferty zostały uszeregowane według najmniejszej wartości rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania (zobacz Porównanie kredytów hipotecznych – jak działają porównywarki, jak z nich korzystać i na co uważać). Oprocentowanie nominalne kredytu jest obliczane na podstawie zsumowania wartości LIBOR 3M (London Interbank Offer Rate – stopa procentowa kredytów na rynku europejskim) i marży banku. W przekroju ostatniego roku, wysokość tego wskaźnika oscylowała wokół zera (obecnie – wartość LIBOR 3M jest ujemna i wynosi -0,80%); stąd stosunkowo niska miesięczna rata kredytu w euro w porównaniu z analogiczną pożyczką złotówkową, której komponentem jest WIBOR 3M, wynoszący na dzień dzisiejszy 1,65.

Założyliśmy, że klient ubiega się o kredyt hipoteczny w euro w wysokości ok. 68 000 euro (równowartość 280 000 zł), który zamierza spłacać przez najbliższe 25 lat i sfinansować z niego zakup lub budowę nieruchomości o wartości ok. 97 000 euro (równowartość 400 000 zł). Kredytobiorca jest zatrudniony na stabilnych warunkach, a w rejestrach nie figurują żadne niespłacone zobowiązania. Na dzień dzisiejszy, taka osoba może rozważać zaciągnięcie kredytu w jednym z czterech banków, których oferty porównujemy poniżej:

BANK

RRSO

RATA

OPROCENTOWANIE

PROWIZJA

WKŁAD WŁASNY

Bank Pekao

od 2,24%

od 295 euro

od 1,74%

od 1,99%

min. 30%

BZ WBK

od 3,72%

od 347 euro

od 3,40%

do 2,50%

min. 20%

Deutsche Bank

od 4,41%

od 373 euro

od 4,10%

od 2,00%

min. 10%

Alior Bank

od 4,84%

od 391 euro

od 4,50%

od 2,00%

min. 10%

Bank Pekao - Kredyt mieszkaniowy w euro

Pod względem minimalnego oprocentowania, najkorzystniej przedstawia się oferta Banku Pekao – jednak już na wstępie należy zaznaczyć, że w przypadku osób, pracujących za granicą, proces negocjowania warunków kredytu jest zindywidualizowany. Dlatego należy się spodziewać, że ostateczne warunki, na jakich pożyczka zostanie nam przyznana, mogą odbiegać od optymistycznych szacunków, które pozwoliły ofercie zająć pierwsze miejsce w naszym zestawieniu.

Wysokość prowizji – według dokumentu „Wyciąg z taryfy prowizji i opłat bankowych dla klientów detalicznych - kredyty i pożyczki” jest uzależniona od tego, czy zdecydujemy się na otworzenie w banku rachunku Eurokonto. Jeżeli tak – wyniesie ona 1,99% kwoty kredytu; jeżeli nie – wzrośnie ona do 2,49%. Dodajmy, że prowizję jest płatna gotówką, a nie odliczana od przyznanej nam kwoty. Na plus można zaliczyć to, że bank wystawi nam promesę kredytową, ważną aż 60 dni.

Relatywnie niska marża bazowa zostaje podwyższona o 1% do momentu ustanowienia hipoteki – to standardowa praktyka, ale bank uznał za stosowne, aby umieścić tę informację u dołu strony z ofertą, mikroskopijną czcionką. Korzystając z okazji, uprzedzamy, że za przewalutowanie kredytu bank pobierze od nas opłatę w wysokości 2,5% kwoty kredytu. Może to być istotne dla osób, które liczą się z ewentualnością wcześniejszego powrotu do kraju i przejścia na spłacanie kredytu w złotówkach. Pracujący za granicą klient może liczyć również na wakacje kredytowe w maksymalnym, łącznym wymiarze 12 miesięcy.

Warto podkreślić, że Kredyt Mieszkaniowy w Banku Pekao zainteresuje tylko te osoby, które dysponują co najmniej 30% wkładem własnym w euro – to najwyższy limit spośród wszystkich banków, które znalazły się w zestawieniu. Dla założonych w analizie parametrów, wymagania zostały spełnione – trudno jednak ocenić, czy grono klientów posiadających oszczędności w wysokości ok. 30 000 euro jest liczne. Pozytywnym elementem oferty jest dość szeroka gama walut, które umożliwiają zaciągnięcie hipoteki – propozycja może być brana pod uwagę nie tylko przez osoby, zarabiające w europejskiej walucie, ale także te, które otrzymują wynagrodzenie w dolarach amerykańskich, funtach brytyjskich, czy koronach norweskich lub szwedzkich. Dla Polaków pracujących w Skandynawii (z wyjątkiem Finlandii) Kredyt Mieszkaniowy w Banku Pekao może być jednym dostępnym rozwiązaniem.

Bank Zachodni WBK – Kredyt Mieszkaniowy w Euro

Zajmujący w zestawieniu drugą lokatę BZ WBK (zobacz Prospekt informacyjny kredyt mieszkaniowy Bank Zachodni WBK, zobacz stronę www kredyt mieszkaniowy Bank Zachodni WBK) w przejrzysty sposób przedstawia warunki kredytu - ustalenie, że podstawą oprocentowania jest LIBOR 3M zajmuje kilka chwil. Z prospektu informacyjnego dowiemy się również, że marża dla klientów z segmentów VIP, Premium i Classic wyniesie od 3,30 p.p. do 4,50 p. p. – w przypadku pozostałych klientów, minimalna marża wzrasta o 0,1 p.p. Standardowy udział środków własnych dla klientów zaciągających kredyt w euro wynosi 20% wartości nieruchomości. Jeżeli jednak LTV (współczynnik wysokości kredytu i wartości nieruchomości) nie przekracza 70% - taka sytuacja ma miejsce w naszym przykładzie – istnieje możliwość całkowitego zrezygnowania przez bank z wymogu wkładu własnego, o ile pożyczka nie jest nam potrzebna do budowy domu w systemie gospodarczym. Podobnie jak w przypadku Banku Pekao, mamy do czynienia z podniesieniem marży o 1 p.p. do momentu ustanowienia prawomocnej hipoteki.

Przewalutowanie kredytu na inny środek płatniczy, akceptowany przez bank, wiąże się z opłatą 1% od kwoty objętej tą procedurą. Nie dotyczy ona jednak przewalutowania kredytu mieszkaniowego z obcej waluty na złotówki. Ta oferta jest adresowana wyłącznie do osób, które otrzymują wynagrodzenie w Euro – nie ma możliwości ubiegania się o pożyczkę w innej walucie.

Deutsche Bank – db Kredyt Mieszkaniowy

Początkowo sceptyczne nastawienie do oferty Deutsche Bank (zobacz Prospekt informacyjny kredyt mieszkaniowy Deutsche Bank, zobacz stronę www kredyt mieszkaniowy Deutsche Bank) wynikało z dużych rozbieżności między reklamowaną, promocyjną marżą, wynoszącą nawet 1,2% a jej realnym poziomem, który można ustalić dopiero na podstawie analizy załącznika do umowy kredytu. Okazuje się, że w standardowej ofercie dla osób zarabiających w euro, wynosi ona domyślnie 4,1% dla założonych przez nas parametrów. Złe pierwsze wrażenie nie przesłania jednak interesujących możliwości obniżki marży – skorzystanie z oferty Pakiet Inwestycyjny lub Pakiet Ubezpieczeniowy niweluje ją do poziomu 2,9%; jeżeli zdecydujemy się na ich połączenie (Pakiet Ubezpieczeniowo-Inwestycyjny), to marża wyniesie już tylko 2,5%. Problem w tym, że zaciągając kredyt wraz z produktami wiązanymi, musimy przygotować się na wzrost dodatkowych, comiesięcznych kosztów, związanych np. ze składką ubezpieczeniową. Ostateczna wysokość całkowitej kwoty, którą przyjdzie nam spłacać, może okazać się tylko nieznacznie niższa od tej, którą zapłacimy korzystając ze standardowej wersji oferty. Pakiet Ubezpieczeniowo-Inwestycyjny pozwala również na ominięcie 2% prowizji, obecnej w zwyczajnej ofercie.

Wymogi, stawiane klientowi, nie są szczególnie wyśrubowane – klient indywidualny, zatrudniony na umowę o pracę, musi mieć przepracowane co najmniej 6 miesięcy u obecnego pracodawcy. Jeżeli prowadzimy za granicą własną działalność gospodarcza, to sprawa się nieco komplikuje – musimy udokumentować, że działamy w danej branży od minimum 2,5 roku.

Alior Bank – Megahipoteka w euro

Megahipoteka od Alior Bank (zobacz Prospekt informacyjny kredyt mieszkaniowy Alior Bank, zobacz stronę www kredyt kredyt mieszkaniowy Alior Bank)– z perspektywy osób zarabiających poza granicami Polski – wyróżnia się tym, że bazowy wkład własny dla kredytu złotówkowego i kredytu w obcej walucie jest identyczny i wynosi 10%. Kredyt może być indeksowany kursem euro, franka, funta lub dolara. Prowizja za udzielenie pożyczki nie przekroczy 5% - jednak w zależności od zdolności kredytowej klienta, może zostać obniżona nawet do 2% kwoty kredytu. Opłata za przewalutowanie pozostałej do spłaty sumy jest identyczna jak w BZ WBK i wynosi 1% zobowiązania. Niepokoić może fakt, że bank może uzależnić oprocentowanie od stawki WIBOR 3M, a nie LIBOR 3M lub EURIBOR 3M – jeżeli tak się stanie, to rzeczywista roczna stopa oprocentowania wzrośnie względem analogicznych ofert.

Dzięki temu, że w Alior Banku jest możliwe ustalenie zabezpieczenia na nieruchomości innej niż kredytowanej, a nawet takiej, której właścicielem jest osoba trzecia – np. członek rodziny lub przyjaciel, możemy zwiększyć naszą zdolność kredytową. Atutem oferty są również długie okresy karencji w spłacie – do 6 miesięcy w roku, a łącznie – nawet na 5 lat; w naszym przykładzie będzie to aż 1/5 docelowego okresu spłaty zobowiązania. Minimalny okres zatrudnienia, który musimy udokumentować, wynosi 3 miesiące. Większość banków akceptuje osoby o co najmniej półrocznym stażu na danym stanowisku, dlatego politykę Alior Banku w tym zakresie można uznać za łagodną.

Wysokość miesięcznej raty jest wyższa w porównaniu z liderem rankingu aż o 100 euro – to niebagatelna kwota. Jeszcze raz należy jednak podkreślić, że ostateczne warunki, na których osoba pracująca za granicą zaciąga kredyt hipoteczny, mogą znacznie różnić się od standardowych parametrów – bank bierze pod uwagę wiele czynników, które rzutują na zapisy w umowie.

Kredyt w euro – wady i zalety

Najważniejsza zaleta to fakt, że w większości przypadków kredyt w obcej walucie będzie tańszy od jego równowartości, zaciągniętej w złotówkach. Dlaczego? Wynika to z mechanizmu obliczania oprocentowania. Stawka bazowa (LIBOR 3M/EURIBOR 3M) jest aktualnie niższa od WIBOR 3M, właściwego dla kredytów złotówkowych. Ryzyko kursowe i zarabianie przez bank na spreadach (różnicach pomiędzy kwotą kupna/sprzedaży waluty przez bank) jest związane z kredytami, zaciąganymi na starych zasadach – czyli takich, które były zaciągane w obcej walucie przez osoby, zarabiające w złotówkach. Uzgodnienie waluty kredytu i waluty, w której zarabia osoba pracująca za granicą stanowi bufor, zabezpieczający przed wahaniami kursowymi – nawet dramatyczne osłabienie złotówki nie wpłynie na wysokość raty, o ile zarabiamy w danej walucie i w niej spłacamy kredyt.

Załóżmy, że zamierzamy pozostać dłużej poza granicami kraju – ze środków kredytu sfinansowaliśmy zakup mieszkania. Jeśli sytuacja na rynku nieruchomości będzie nam sprzyjać, możemy wynająć je po korzystnej cenie. W niektórych przypadkach, czynsz może nawet przewyższyć miesięczną ratę, dzięki czemu opłata za wynajem odciąży nasz domowy budżet. W dowolnym momencie możemy zrezygnować z przeznaczenia lokalu pod wynajem – np. powracając do kraju.

Niestety, należy przygotować się na dodatkowe wydatki, związane z uzyskaniem kredytu: większość banków wymaga, aby dokumenty, takie jak: umowa o pracy, zaświadczenie o dochodach, deklaracja podatkowa, czy raport z zagranicznego biura informacji kredytowej, zostały przetłumaczone na j. polski przez tłumacza przysięgłego. W zależności od objętości dokumentacji wymaganej przez bank i języka dokumentów, będziemy musieli się przygotować na wydatek od kilkuset do nawet kilku tysięcy złotych.

Dopełnienie formalności wymaga wizyt w placówkach banku – to duża przeszkoda dla osób, pracujących za granicą. Na szczęście, jest możliwość ustanowienia pełnomocnika, który w naszym imieniu przebrnie przez proces rozpatrywania naszego wniosku przez bank. Może to być osoba zawodowo związana z finansami, lub po prostu ktoś, do kogo mamy zaufanie i kogo upoważnimy do występowania w naszym imieniu.

Podsumowanie

Stale rosnąca liczba emigrantów zarobkowych może w najbliższych latach wpłynąć na banki i spowodować rozszerzenie oferty, skierowanej specjalnie do tych osób. Obecnie, Polacy pracujący za granicą mają utrudniony dostęp do instrumentów finansowych, takich jak kredyt hipoteczny. Jeżeli zarabiamy poza granicami kraju i planujemy zakup mieszkania lub budowę domu, to powinniśmy uważnie przeanalizować bankowe oferty pod kątem naszych możliwości. Zacznijmy od ustalenia wysokości wkładu własnego, na jaki nas stać – im wyższy, tym korzystniejsze będą warunki kredytowania. Warto odłożyć jak największą sumę – wtedy nasza pozycja w rozmowach z bankiem będzie lepsza, co ilustruje zamieszczony we wpisie ranking.

Norbert Piasecki
Autor: Email:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
O mnie
Pracowałem w bankach, pracowałem w parabankach. Znam ich metody działania i techniki manipulacji w których są mistrzami. Teraz jestem freelancerem i pomagam w rozpracowywaniu ofert finansowych. Nic się przede mną nie ukryje!

Kredyt hipoteczny a praca za granicą - waluty, porównanie, wady i zalety - 4.5 out of 5 based on 2 reviews

Komentarze  

+1 # RE: Kredyt hipoteczny a praca za granicą - waluty, porównanie, wady i zaletyjarold 2015-09-11 09:37
Ja tak co miesiąc przeliczam kalkulatorem walutowym https*//www.in***/kalkulator-w alutowy ratę i jestem coraz bardziej przerażony. Chyba czas na przewalutowanie kredytu na złotówki.
[red. to jest przykład spamu - czasem to publikujemy]
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
+1 # Czy ktoś z Was brał w NOKMarcin 2016-07-31 21:52
Tak jak w tytule - czy ktoś z Was korzystał już z kredytu w NOK?
Trochę się obawiam, choć teraz zarabiam w NOK, to co będzie jak zmienię pracę i będę zarabiał w innej walucie?
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
+2 # RE: Czy ktoś z Was brał w NOKTomek 2016-08-03 21:13
Niestety Ja mam kredyt w NOK. Pekao, jako monopolista ma niesłychanie nie korzystne warunki. Nam trafiła się okazja na kolejne mieszkanie i musiałem skorzysta, ale gdybym wiedział jakie niespodzianki mnie czekają w życiu bym się nie zdecydował. Do konta nie ma karty, wpłacać środki można tylko na dwa sposoby: gotówką w złotówkach (czyli musisz dwa razy przewalutować) albo przelewem na konto w pekao (bank pobiera za każdy przelew przychodzący prowizje). A jeśli stracisz prace w trakcie trwania umowy kredytowej, masz obowiązek powiadomić o tym bank. I najprawdopodobniej dostaniesz wypowiedzenie umowy...
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
0 # RE: Czy ktoś z Was brał w NOKBasiunia 2017-02-01 21:32
Ale jak to bierzesz w nok norweskich kredyt a spłacać w zł. Pl?a nie robi się przelewu w nokia?,???
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
+4 # RE: Czy ktoś z Was brał w NOKTomek 2017-02-05 15:12
Właśnie to jest paradoks i głupota tego kredytu. Mogę przynieść gotówkę (PLN) do banku i wpłacić na konto walutowe służące do spłaty kredytu (prowadzone w NOK), albo przelać korony, za co bank pobiera dodatkowa opłatę. Jeśli miałbym wpłacać złotówki osobiście w banku, to wiąże się to dla mnie z dwukrotnym przewalutowaniem środków.
Zarabiam w koronach i najpierw korony musiałbym zamienić na PLN, które wpłacając w banku zostały by zamienione z powrotem na NOK. Ale bardzo inteligentni pracownicy Pekao nadal uważają, ze wpajając złotówki u nich w okienku, nie ponoszę żadnych kosztów. Co tam podwójny spread...
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
0 # Kredyt w nokYaro 2017-10-29 05:41
Mam kredyt w nok i niestety ale tak naprawdę wielkość kapitału nadal zależy od kursu waluty. Chociaż niby mamy w korona to kapitał do spłacenia w koronach jest różny. Podam przykład , mając kredyt we franku 50 tys rata kredytu 200chf , przy kursie 3pln bank wpyłaci150 tys płn. Co miesiąc place 600 płn, jak kurs w wzrasta do 5 płn, rata wynosi już 1000 PLN, a kredyt w złotówkach 250 tys PLN, ale we frank nic się nie zmienia, nadal jest to 200 rata I 50 tys kredyt. Teraz jak to jest w nok w pekao. Biorę kredyt powiedzmy 700 tys nok, rata kredytu 6 tys nok. Kredyt wpłacony w PLN bo taki jest środek płatniczy w Polsce, po kursie 0,50 czyli 350 tys. I teraz ciekawy zabieg. Bank liczy jednak ze ty wziąłeś kredyt w PLN i ta kwota bazowa jest do określenia ile masz do spłacenia czyli jak korona jest po 0,40 PLN to twoje zadłużenie wzrasta do 875 tys koron. Tak wiec to nie jest kredyt w nok a w złotówkach . Ale to klientowi wydaje się że nie ma wpływu kurs złotówki do korony.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować

Dodaj komentarz

Komentarze są elementem dodatkowym witryny. Służą do recenzowania oraz do wyrażania własnych opinii. Administracja Faraon24 nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczanych komentarzy. Dane wprowadzane w formularzu tylko w wyjątkowych przypadkach są uznawane za dane osobowe opisane w ustawie.


Kod antyspamowy
Odśwież

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Nowe wpisy

IMAGE Kredyty-Chwilówki – upadek offline czy początek online? | sobota, 20, styczeń 2018 | Jak poinformowały władze spółki Kredyty-Chwilówki firma zamyka wszystkie swoje oddziały i zwalnia wszystkich pracowników. Nie udało się uratować firmy a pomogły w tym długoletnie postępowanie przed KNF (są na ich liście ostrzeżeń od 5 lat), brak inwestorów, liczne afery związane...
IMAGE Czy „lewe” zaświadczenia o zatrudnieniu za 2000 zł wystarczy aby dostać kredyt nie-online? | piątek, 19, styczeń 2018 | Dziś ostrzegam przed „lewymi” zaświadczeniami o zatrudnieniu włącznie z drukami RMUA, rejestracją w ZUS, weryfikacją telefoniczną, nawet potwierdzeniem wpływu wynagrodzenia na wskazany ROR. Oferta jest przygotowana bardzo dobrze (jak na obrzydliwego przestępcę) i wywołuje wrażenie,...
IMAGE Pożyczki na dowód → dostępne online dla Warszawa → ale jest Międzyrzecz i Poznań | piątek, 29, grudzień 2017 | Narzędzie bardzo często służące do poszukiwań usług finansowych znów daje mi zaskakujące wyniki. Próbując wyszukać pożyczki na dowód w Warszawie system zamiast pokazać, że nie ma takich wyników pokazuje wyniki z innych regionów. Dla klienta może to być bardzo kłopotliwe...
IMAGE ♥ Pożyczki bez BIK ♥ Łódź ♥ | środa, 27, grudzień 2017 | Łódź z racji swojej wielkości wymagała rozszerzenia standardowych metod wyszukiwania. Sprawdziłem z wielką upartością większość dostępnych miejsc gdzie znajdują się listy firm, oferty i różnego rodzaju ogłoszenia. Do publikacji wykorzystałem ostatecznie tylko Panoramę Firm (PF)...
IMAGE Pożyczka bez zaświadczeń a Śląsk czyli gotówka od ręki w Katowicach i okolicach | poniedziałek, 25, grudzień 2017 | W samym mieście Katowice wstępne wyszukiwanie dało wynik 296 firm spełniających założone kryteria co do udzielania pożyczek gotówkowych – ma być szybko, sprawnie i przyjemnie. Założenia zupełnie z drugiej strony lustra co doskonale wiedzą stali czytelnicy. Szczegółowe wyszukiwanie...
IMAGE Podróbki z chin za pożyczki internetowe - oszczędność się nie opłaciła a odsetki oddać trzeba | piątek, 08, grudzień 2017 | Otrzymałem ciekawego maila, klient pewnej firmy pożyczkowej wziął chwilówkę. Jest elektronikiem, potrzebował kupić szybko potrzebne komponenty do gadżetów, które sprzedaje. Finansowo był pod kreską i chciał kupić jak najtaniej. Wybrał internetowy chiński market elektroniczny i...
IMAGE Dzięki Kontomatik szybkie chwilówki mogą być udzielane nie tylko online ale i bez przelewania 1 grosza | czwartek, 23, listopad 2017 | Wiele osób szuka pożyczek bez przelewu weryfikacyjnego, chcą aby nie było na ich koncie śladu przelewu 1 grosza (10 gr lub 1 zł). Przyczyną są na ogół sprawy rodzinne i dostęp do konta innej osoby lub po prostu totalny brak środków na koncie lub nawet debet. Do aplikacji pozwalających...
IMAGE Pogmatwana sprawa ze pożyczkami bankowymi i spadkiem w tle. Niewiele rozumiem z uzasadnienia wyroku ale apelacja odrzucona. Uzasadnienie ma 11 stron A4 i jest bardziej pogmatwane niż wszystko do tej pory na Faraon24. | poniedziałek, 06, listopad 2017 | Długo zastanawiałem się czy publikować ten wyrok ale nie mogę go w żaden sposób znaleźć w sieci i jest tylko w wyszukiwarce wyroków, którą mało kto zna i która działa czasami jak chce bo np. niektóre z już opublikowanych w Faraon24 wyroków poznikało z jej baz danych. Może...
IMAGE Pożyczka 16.000 zł z czego prawie 10.000 zł na ubezpieczenie a do ręki 6.000 zł – wałek – na zamiast na ubezpieczenie poszło do kieszeni ale sąd to olał choć i tak okazał się miłosierny. | niedziela, 05, listopad 2017 | Uzasadnienie wyroku wspaniale pokazuje jak wałki można robić, bezczelnie kłamać przed sądem i nie ponosić żadnych konsekwencji co powoduje ciągłą tego typu praktykę a to dłużnik musi się bronić choć każdy widzi, że ewidentnie to on został oszukany, ba okradziony i dalej chce...
IMAGE Rozdzielność majątkowa nie taka prosta jeśli wszystko w małżeństwie gra a pożyczki są spłacane (a wystarczyło np. wziąć chwilówkę online Filarum) | niedziela, 05, listopad 2017 | Tym razem wyrok nie dotyczy stricte pożyczek internetowych ale tylko w tle jest pożyczka na mieszkanie i pożyczka na remont tego mieszkania. Czy sąd słusznie postępuje nie zgadzając się na istnienie rozdzielności majątkowej kiedy na zdrowy rozum podstawową przesłanką do jej...
Reklama

Nowe komentarze

 • Adam 17.01.2018 16:27
  Pożyczka z Francji od Palka Agnieszka
  Kolejni oszuści z Francji, kredyt na 100 tyś euro z okresem spłaty 150 miesięcy płatne po 754.02 euro ...
   
 • Michael Straus 27.12.2017 05:48
  RE: Nie siedzi
  30 zł – właśnie – kradzież małej sumy jest wykroczeniem a nie przestępstwem. Jak się zapłaci karę ...
   
 • Grażyna 27.12.2017 01:22
  Nie siedzi
  Co Pan myśli o tym Ip-Group co uokik mu dał kare a oni dalej pożyczki oferują za smsa po 30 złoty.
   
 • Michael Straus 26.12.2017 18:59
  RE: Śląsk
  O biedzie z mojego punktu widzenia będę się upierał (nie tylko pieniądze ale też potencjał i ...
   
 • Sendero 26.12.2017 12:11
  Śląsk
  Witam panie Michaelu. Z tą biedą na śląsku to bym się nie zgodził tak do końca. Perspektywy drożejącego ...
   
 • Michael Straus 20.12.2017 07:57
  RE: Gary JONES, CLAUDE ALPHONSO
  Nikomu się nie udało bo takich pożyczek nie ma. Jedyne miejsca gdzie można otrzymać pożyczkę to ...
   
 • Edyta 19.12.2017 10:15
  Gary JONES, CLAUDE ALPHONSO
  Podobna sytuacja u mnie. Pan Gary Jones niby załatwił pożyczkę w First Investment Bank ,kazał założyć ...
   
 • Norbert Piasecki 13.12.2017 05:28
  RE: Pożyczki bez KRD – kto daje, kto odmawia
  Jeśli pan podaje, że wszystkie dziadowskie firmy sprawdzają to warto wymienieć te dziadowskie. Wystarczy ...
   
 • adam 11.12.2017 20:13
  bajdy adelajdy
  głupoty tu opisujecie wszystkie dziadowskie firmy pozabankowe sprawdzają wszystkie bazy wiec ten kto ...
   
 • Janusz 11.12.2017 16:34
  Nie polecam Credit Company
  Podpisali ze mną umowę i nie wypłacili pieniędzy...