15 latkowie do pracy

…a prezes Work Service nie widzi w tym wpu0142ywu na rynek pracy/gospodarku0119…

n

Work Service to najwiu0119ksza agencja zatrudnienia w Polsce. Prezes takiego przedsiu0119biorstwa odgu00f3rnie z zau0142ou017cenia uznawany jest za osobu0119 znaju0105cu0105 siu0119 na rynku pracy ale bagatelizuje mou017cliwou015bu0107 podju0119cia legalnie pracy przez 15-sto latku00f3w. Nie wiadomo co sam prezes robiu0142 w tym wieku ale wiadomo, co robiu0105 statystyczne 15-stki (obydwu pu0142ci) kiedy nie maju0105 zaju0119cia a najwyrau017aniej su0105 na etapie kiedy wpu0142yw na ich osobowou015bu0107 jest bardzo u0142atwy a umysu0142y otwarte.

n

Po 18-stym roku u017cycia mou017ce pracowau0107 kau017cdy bez ograniczeu0144, to oczywiste ale z punktu widzenia nie tylko gospodarki ale i zdrowego u017cycia psychicznego to zdecydowanie za pu00f3u017ano. Do tej pory to byu0142o to jak zru00f3wnywanie dostu0119pnou015bci uu017cywek z dostu0119pem do pracy gdzie te pierwsze dla osu00f3b poniu017cej osiemnastego roku u017cycia byu0142y stanowczo bardziej dostu0119pne. I tu wu0142au015bnie zostau0142 rozwiu0105zany duu017cy problem, ktu00f3rego prezes Work Service nie byu0142 w stanie dostrzec.

n

Problemu nie ma w tak zwanych dobrych rodzinach gdzie dzieciaki nie potrzebuju0105 pracowau0107, nie muszu0105 siu0119 tego uczyu0107 bo maju0105 zasoby u017cyciowe pod dostatkiem. To oczywiu015bcie wspaniau0142e bo du0142uu017cej mou017cna cieszyu0107 siu0119 mu0142odou015bciu0105 i wieu015bu0107 beztroskie u017cycie. Mou017cliwou015bu0107 podju0119cia legalnej pracy przez 15 latku00f3w i wzwyu017c to narzu0119dzie prospou0142eczne nie tylko daju0105ca mou017cliwou015bu0107 sprawniejszego przyuczenia do konkretnej pracy zawodowej ale taku017ce daju0105ce wiu0119cej czasu na pru00f3bowanie ru00f3u017cnych zawodu00f3w i ru00f3u017cnych form pracy, ktu00f3re pozwolu0105 potem na lepszy wybu00f3r kierunku studiu00f3w i podju0119cia wymarzonej pracy.

n

Wczeu015bniej tak jakby wychodzono z zau0142ou017cenia, u017ce praca jest czymu015b nie do kou0144ca dobrym, do czego potrzebna jest peu0142noletnou015bu0107. Jest wru0119cz przeciwnie. Wiu0119kszou015bu0107 zdrowych osu00f3b idzie do pracy ku wu0142asnej realizacji. Pomijaju0105c tych, ktu00f3rzy pracuju0105 bo muszu0105 i swojego zaju0119cia nienawidzu0105, to wiu0119kszou015bu0107 jednak dziu0119ki pracy pozostaje nie tylko w stanie utrzymau0107 swoje rodziny ale taku017ce wieu015bu0107 normalne u017cycie psychiczne.

n

Legalnie 15 latkowi mogu0105 pracowau0107 od 1 wrzeu015bnia 2018, czyli od wczoraj. To wspaniau0142e i przyczyni siu0119 na pewno do lepszego rozwoju zaru00f3wno zawodowego jak i psychicznego mu0142odzieu017cy, ktu00f3re sku0105dinu0105d bu0119dzie w przyszu0142ou015bci pracowau0107 na emerytury swoich rodzicu00f3w (tak ogu00f3lnie).

ocena
[W sumie: 0 | srednia:0]
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments