Pożyczki Internetowe a bezpieczeństwo danych (GIODO)

Przetwarzanie danych osobowych reguluje odpowiednia ustawa a jej stróżem jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych GIODO co implikuje wiele obowiązków wobec udzielającego pożyczki internetowej. Istnieje szereg wymogów, które muszą być spełnione jeśli mamy mówić o bezpiecznym miejscu do pożyczania pieniędzy.

O danych osobowym mówimy wtedy jeśli dane te w sposób bezpośredni lub pośredni identyfikują konkretną osobę. Może to być numer identyfikacyjny, który można połączyć z danymi identyfikacyjnymi lub odcisk palca. Dane, które interesują podmioty finansowe to pełne dane identyfikacyjne mogące w sposób bezpośredni zidentyfikować konkretną osobę. Do tego przetwarzane są tu jeszcze personalne dane finansowe czyli dane newralgiczne. Ma to szczególne znaczenie ponieważ im bardziej dane są newralgiczne tym bardziej powinno nam zależeć na ich ochronie.

Większość legalnie działających podmiotów finansowych wypełnia wymogi ustawy bardzo dobrze, a prawidłowe przetwarzanie danych osobowych polega na:

zarejestrowaniu w GIODO przetwarzanego zbioru z oznaczeniem administratora z imienia i nazwiska lub nazwy jeśli dotyczy innego podmiotu niż osoba (spółka, urząd)

ujawnieniu w miejscu wprowadzania danych osobowych stosownej noty informacyjnej jaka podstawa prawna reguluje proces

Oznaczenie wszystkich własnych danych w sposób umożliwiający skorelowanie ich danymi z z wyszukiwarki zbiorów przetwarzanych danych w e-GIODO (https://egiodo.giodo.gov.pl/search_advanced.dhtml)

Pożyczki internetowe od Pożyczkomat

W dobry sposób egzemplifikuje to firma Friendly Finance Poland Sp. z o.o., operator pożyczek internetowych Pożyczkomat. Podając na stronie swoje pełne dane:

Friendly Finance Poland Sp. z o.o. 
00-019 Złota 7 lok. 18, Warszawa
NIP: 1070025046 
REGON: 146512445 
KRS:0000448749 

w prosty sposób każdy jest w stanie zweryfikować firmę pożyczkową.

Po wprowadzenie numeru REGON 146512445 w pole wyszukiwarki e-GIODO otrzymujemy wynik. W wyniku widać pełny, poprawny, adres uzupełniony o powiat warszawski zachodni (Warszawa). Zbiór nosi nazwę „Baza kredytobiorców Friendly Finance Poland Sp. z o.o.”.

Cel przetwarzania danych w zbiorze: Dane osobowe przetwarzane są w celu zawarcia umowy kredytu konsumenckiego, w tym weryfikacji wiarygodności kredytowej kredytobiorcy oraz bieżącej obsługi zawartej umowy.

Opis kategorii osób, których dane dotyczą: Dane dotyczą osób – obywateli polskich – zawierających lub chcących zawrzeć umowę kredytu konsumenckiego z Wnioskodawcą.

Zakres przetwarzanych w zbiorze danych o osobach:

  • nazwiska i imiona,
  • imiona rodziców,
  • data urodzenia,
  • adres zamieszkania lub pobytu,
  • numer ewidencyjny PESEL,
  • miejsce pracy
  • zawód,
  • wykształcenie,
  • seria i numer dowodu osobistego,
  • numer telefonu

Sposób zbierania danych do zbioru: od osób, których dotyczą.

Każda księga rejestru oznaczona jest meta nagłówkiem, w przypadku Pożyczkomatl wygląda on tak:

Nr księgi: 142727 Data zatw./aktual.: 2014-03-11  Nr zgł.: 017305/2013  Data wpł.: 2013-09-06

Poprawne zgłoszenie przez firmę internetową zbioru przetwarzanych danych osobowych ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa finansowego obywateli. Przed przystąpieniem do wypełniania wniosków kontaktowych należy dobrze sprawdzić wiarygodność każdego podmiotu, któremu pozostawiamy informacje o sobie. W portalu Faraon24 wszystkie kredyty zostały pozytywnie zweryfikowane i stanowią bezpieczną listę.