Jak działa zestawienie Faraon24?

Faraon24 to zestawienie szybkich pożyczek. Zestawienie obejmuje wszystkie aktualnie dostępne pozycje. Znajdziesz tu oferty pozabankowe i bankowe. Z naszego systemu możesz korzystać 24h/7 365 dni w roku. Nie pobieramy żadnych opłat ani prowizji od pożyczkobiorców. Nie wysyłamy spamu oraz nie prowadzimy marketingu.

Zestawienia zostały przygotowane na podstawie danych bezpośrednio uzyskanych od poszczególnych instytucji finansowych. Wszystkie publikowane na naszych łamach wpisy oceniające są subiektywnymi opiniami ich autorów.

Zasada działania jest prosta

  • wchodzisz w zestawienie
  • porównujesz ze sobą oferty
  • sam wybierasz lub korzystasz z naszych rekomendacji
  • cieszysz się zastrzykiem gotówki

W zależności od aktualności wybranego zestawienia mogą być dostępne różne mechanizmy filtrowania i sortowania. Mogą to być pola ▼▲, suwaki, listy rozwijane. Dokładamy wszelkich starań aby nasi użytkownicy odczuwali jak największą satysfakcję podczas całego procesu finansowania.

Nie musisz wertować setek stron internetowych, w Faraon24 masz zgromadzone wszystkie pożyczki a przy każdej z nich masz szczegółowy opis jej parametrów. Dla każdej oferty przygotowaliśmy osobny prospekt informacyjny dzięki któremu dowiesz się więcej o wybranej przez Ciebie usłudze. System komentarzy i opinii pozwala wystawiać rekomendacje do których dostęp mają pozostali użytkownicy Faraon24.

Mini słownik

Pożyczka: produkt finansowy polegający na przekazaniu określonej wartości pieniężnej. Umowa musi być zawarta na piśmie jeżeli wartość przekracza 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych), tak stanowi Art. 720. § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. (kodeks cywilny, Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93). Orzecznictwo sądów polskich stoi na stanowisku, że oświadczenie woli w formie elektronicznej bez bezpiecznego podpisu elektronicznego równoznaczne jest z umową zawartą ustnie. Podpis może złożyć również upoważniona osoba tj. pełnomocnik. Każda pożyczka > 1000 zł musi być zawarta w formie pisemnej z podpisem spełniającym kryteria badania grafologicznego lub kryteria kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Chwilówka: jest to pożyczka, której umowa zostaje zawarta na krótki czas od 7 do 60 dni. Przepisy regulujące zasady udzielania chwilówek zostały opisane akcie prawnym – kodeks cywilny – Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93. Słowo zostało utworzone na podstawie anglojęzycznego Payday Loan tj. pożyczka do czasu wypłaty wynagrodzenia.

Kredyt: jest to pożyczka celowa polegająca na przekazaniu określonej wartości pieniężnej na konkretnie ustalony cel. Ze względu na cel pieniądze są przekazywane dostawcy jako zapłata za towar lub usługodawcy jako zapłata za usługę. W przypadku kredytów gotówkowych celem jest konsumpcja i tylko w tym przypadku pieniądze przekazywane są do dowolnej dyspozycji stronie umowy. Pojęć kredyt czy pożyczka można używać wzajemnie w większości kontekstów.

Szybko (szybka, szybki): jest to to każdy produkt finansowy polegający na przekazaniu określonej wartości pieniężnej stronie umowy w niestandardowo krótkim czasie. Standardowy czas przekazywania pieniędzy to od 2 do 30 dni roboczych. Niestandardowy czas to przekazanie pieniędzy w ciągu jednego dnia bez względu czy jest to dzień roboczy, sobota, niedziela czy święto państwowe lub religijne. Najszybsze produkty finansowe przekazywane są bez względnej zwłoki poprzez natychmiastowe przelewy bankowe lub w oddziałach. Cała procedura uznawana jest za najszybszą w przypadku podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany bez udziału analityka przeprowadzającego ręczną weryfikację.

Tania (tanie, tanio): jest to produkt finansowy wyróżniający na tle konkurencji swoją niską ceną. Niska cena może być warunkowa lub bezwarunkowa. Warunkowa tania pożyczka zależy od skorzystania z innych produktów finansowych od tego samego dostawcy. Bezwarunkowa tania pożyczka polega na przekazaniu określonej kwoty pieniężnej po niższej niż ogół konkurencji cenie stronie umowy bez wymogu korzystania z dodatkowych produktów finansowych. Najlepszym przykładem produktów, których cena warunkowana jest innymi produktami to kredyty hipoteczne poprzez np. dodatkowe karty kredytowe lub ponadobowiązkowe ubezpieczenie.

Online: jest to produkt finansowy dostępny w sieci internetowej lub za pośrednictwem połączenia telefonicznego w formie głosowej lub przez wiadomość protokołem SMS. Zaletą jest szybkość i dostępność 24h na dobę. Wadą jest tendencja do nie czytania umowy oraz tendencja do niezapoznawania się z regulaminem produktu finansowego oraz dodatkowymi implikacjami. Tendencje do akceptacji treści umów i regulaminów, z którymi konsument nie zapoznał się są często wykorzystywane w modelach biznesowych bezpłatnych chwilówek.

Przez Internet: jest to produkt finansowy, który jest dostępny w sieci internetowej i za jej pośrednictwem odbywa się całość procedury począwszy od złożenia wniosku zakończywszy, przez weryfikację, zakończywszy na otrzymaniu przelewu na rachunek w banku internetowym. Wszystkie pożyczki przez Internet są udzielane bez odchodzenia od komputera dzięki systemom informatycznym.

W domu: jest to produkt finansowy polegający na przekazaniu określonej kwoty pieniężnej w domu strony umowy. Polega to na zamówieniu doradcy finansowego droga internetową, telefoniczną lub przez SMS. Doradca przyjeżdża pod wskazany adres w ustalonym terminie. Następuje potwierdzenie tożsamości, wytłuszczenie wszystkich warunków, przekazanie umowy i wypłata pieniędzy. Całość procedury odbywa się w domu. Spłata tak udzielonych pieniędzy odbywa się najczęściej również w ten sam sposób. Doradca przyjeżdża do domu klienta i odbiera od niego umówioną ratę spłaty za pisemnym pokwitowaniem. Produkty pozabankowe świadczone tą drogą lub podobnie w biurze lub w samochodzie są jednymi z najdroższych.

Chcesz dowiedzieć się jeszcze więcej jak działają pożyczki internetowe? więcej tutaj: https://faraon24.pl/dzialanie/wiecej/