Faraon24 » Pożyczka na 500 plus. Szybka pożyczka na raty. 500+ lub alimenty.
Pożyczka na 500 plus faraon24.pl

Pożyczka na 500 plus. Szybka pożyczka na raty. 500+ lub alimenty.

Super Grosz

AIQLABS - ile z 500 można pożyczyć?

ile?
do 10,000 PLN
na jak długo?
do 50 mies.

AIQLABS, spółka z Warszawy obsługująca platformę SuperGrosz od kuchni finansowej w pełni akceptuje dochody z tytułu świadczenia 500 plus. PrzyGotują przelewy dla beneficjentów, będą pilnować spłaty rat, to kredytodawca od strony formalnej. 

 • szybkość: 5/5
 • przyznawalność: 4/5
 • cena do jakości: 4/5
 • największa zaleta: bez zaświadczeń
 • największa wada: trzeba zwrócić
VISSET Biznes

Visset - jakie warunki z 500 plus?

ile?
do 12,000 PLN
na jak długo?
do 6 mies.

Warunki do spełnienia są prostsze niż wypełnienie wniosku o świadczenie opiekuńcze, są to:

 • wykonanie kwestionariusza – wypełniamy odpowiednie pola na stronie www
 • weryfikacja – tożsamość, konto, bazy BIK, KRD, ERIF są sprawdzane
 • decyzja – wysyłana SMS-em, email i pokazywana na stronie www
 • przelew – otrzymasz go niezwłocznie po akceptacji umowy i transakcji
 • szybkość: 4/5
 • przyznawalność: 3/5
 • cena do jakości: 3/5
 • największa zaleta: dualność
 • największa wada: mała suma krótkoterminowej
Wonga

Jak Wonga traktuje dochody z 500+?

ile?
do 15,000 PLN
na jak długo?
do 36 mies.

Małoletni, pośredni beneficjenci 500+, posiadając rodzeństwo, zwiększają swoim rodzicom bądź opiekunom prawnym zdolność kredytową. Oznacza to możliwość pożyczenia dzięki kolejnym 500 plus-om jeszcze więcej aż do górnego limitu 15,000 PLN. Wonga akceptuje 500 plus w całej rozciągłości na każde dziecko, które nie ukończyło 18 roku życia.

 • szybkość: 4/5
 • przyznawalność: 3/5
 • cena do jakości: 3/5
 • największa zaleta: dualność
 • największa wada: mała suma krótkoterminowej

Polityka banków odnośnie wliczania 500 plus do wyliczania maksymalnej wysokości kredytu i ilości rat miesięcznych

Bank

wpływ 500 plus na procedurę analizy i oceny zdolności kredytowej klienta banku

Alior Bankwlicza kwalifikując 500+ jako czynnik obniżający miesięczne koszty utrzymania gospodarstwa domowego
Bank BPS S.A.nie wlicza

Bank Pekao

wlicza

Bank Pocztowy

wlicza kwalifikując 500+ jako czynnik obniżający miesięczne koszty utrzymania gospodarstwa domowego

Bank Millenniumwlicza
Banki spółdzielcze SGBwliczają
Banki Spółdzielcze z grupy BPSwliczają

BGŻ BNP Paribas

wlicza, maksymalny okres to data 18 urodzin dziecka objętego świadczeniem 500+

Citi Handlowy

wlicza, nie może być jedynym dochodem, może łączyć się z innymi dochodami kwalifikowanymi, także z alimentami

Credit Agricolewlicza

Euro Bank S.A.

nie wlicza

Getin Bankwlicza
ING Bank Śląski

wlicza, do 36 miesięcy, maksymalny okres to data 18 urodzin dziecka objętego świadczeniem 500+

mBank

nie wlicza

Nest Bankwlicza

PKO Bank Polski

nie wilicza

Idea Banknie wlicza

Raiffeisen Bank Polska S.A.

nie wlicza

Santander Bank Polska

wlicza
SGB-Bank S.A.wlicza
T-Mobile usługi bankowewlicza kwalifikując 500+ jako czynnik obniżający miesięczne koszty utrzymania gospodarstwa domowego

Część banków podchodzi bardzo liberalnie do polityki akceptacji dochodów ze świadczeń socjalnych, inne w ogóle nie akceptują 500 plus ani alimentów jako elementu sumy dochodów liczonych do zdolności kredytowej traktując świadczenia socjalne jako tymczasowe, niestałe i niepewne.

Który bank da kredyt na 500 plus?

Banki, które dają kredyt na 500 plus to:

 • Alior Bank
 • Bank Pekao
 • Bank Pocztowy
 • Bank Millenium
 • Banki spółdzielcze SGB
 • Banki Spółdzielcze z grupy BPS
 • BGŻ BNP Paribas
 • Citi Handlowy
 • Credit Agricole
 • Getin Bank
 • ING Bank Śląski
 • Nest Bank
 • Santander Bank Polska
 • SGB-Bank S.A.
 • T-Mobile usługi bankowe

 

Stanowisko KNF w sprawie wliczania przez banki 500 plus do dochodu kwalifikowanego

Komisja Nadzoru Finansowego KNF wielokrotnie w swoich raportach kwartalnych i rocznych od 2015 roku stoi na stanowisku, że program „Rodzina 500+”  to zjawisko pozytywne.

W przypadku kredytów dla gospodarstw domowych, wpływ na rozwój akcji kredytowej ma też Program „Rodzina 500+”, który może powodować wzrost skłonności części gospodarstw domowych do zwiększenia swojego zadłużenia, jak też skłonność banków do rozszerzenia akcji kredytowej, choć z drugiej strony, poprawa sytuacji finansowej gospodarstw domowych może też prowadzić do wzrostu realizacji potrzeb konsumpcyjnych przez gospodarstwa domowe w oparciu o środki własne, zwłaszcza w przypadku zaspokajania potrzeb konsumpcyjnych o niższej wartości (zjawisko korzystne z punktu widzenia całej gospodarki).
 
Niedługo część kredytobiorców CHF skorzysta z programu Rodzina 500+, co dodatkowo wzmocni ich sytuację finansową
– raport 2016 – informacja w zakresie skutków projektu ustawy
o sposobach przywrócenia równości stron
niektórych umów kredytu i umów pożyczki. Wpływ na instytucje kredytowe: https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Skutki_finansowe_projektu_58134.pdf

Program „Rodzina 500+” powinien prowadzić do wzrostu depozytów części gospodarstw domowych

– raport o sytuacji banków w I półroczu 2016: https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/RAPORT_O_SYTUACJI_BANKOW_2016_06_prezentacja_48309_55622.pdf

Co jest podstawą prawną 500 plus?

Podstawa prawna 500 plus to ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. 2016 poz. 195).

W szczególności art. 5 .1.:

art. 5. 1. Świadczenie wychowawcze przysługuje osobom, o których mowa
w art. 4 ust. 2, w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko

w związku z art. 4 ust.2:

art. 4. 2. Świadczenie wychowawcze przysługuje:

 • 1) matce albo ojcu, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 2a, albo
 • 2) opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu opiekuna faktycznego, albo
 • 3) opiekunowi prawnemu dziecka, albo
 • 4) dyrektorowi domu pomocy społecznej

Zasiłek 500 plus z mocy przepisów jest dodatkiem stałym, niezbywalnym, nie dziedziczonym, nie podlegającym windykacji i egzekucji komorniczej.

Kazus – alimenty, 500 plus i komornik sądowy: w przypadku kiedy dwoje rodziców wychowuje osobno dzieci małoletnie przynajmniej po jednym każde a jedno z rodziców ma zasądzone alimenty to nie mogę one być przeznaczane na przymusowe pokrywanie zaległości alimentacyjnych, które mogą stanowić wyjątek dla ogólnych zasad proporcjonalności kwot egzekwowanych w postępowaniu komorniczym.

Czy Alimenty i 500 plus łączą się?

Świadczenie alimentacyjne dodatnie, czyli to otrzymywane tak samo jak 500 plus łączą się i zwiększają zdolność kredytową. Świadczenie alimentacyjne jest dochodem w rozumieniu przepisów dotyczących badania zdolności kredytowej. Alimenty i 500 plus jako świadczenia stałe, wymagalne i nieprzedawniające się co do roszczenia wstecznego są kwalifikowane jako czynnik powiększający majątek.

Podwyższona zdolność może być zastosowana przy większych chwilówkach krótkoterminowych, co do zasady w pierwszej kolejności tych darmowych – bezpłatnych czy gratisowych z RRSO 0% nieoprocentowanych bez kosztów (wszystkie występujące nazwy wymienione). 

Łącząc wszystkie dochody własne i dodając do nich świadczenia alimentacyjne i 500 plus w wielu bankach otrzymamy korzystny kredyt gotówkowych. Planując zakup lub budowę nieruchomości przy pomocy kredytu hipotecznego również mamy „boost” czyli „dopalacze” kredytowe na starcie ale tylko jeśli mamy zamiar przygotować się do hipoteki poprzez budowę scoringu w BIK biorąc wcześniej kredyt gotówkowy i spłacając go w całości w okresie minimum 12 miesięcy.

Kto się kwalifikuje do pożyczki na 500 plus?

Gdzie 500 plus w ogóle kwalifikuje a gdzie zwiększa kwotę możliwej sumy do pożyczenia?

To zależy od pozostałych naszych dochodów. Jeśli 500+ miało by być jedynym źródłem dochodu to można by liczyć tylko na małą chwilówkę online do 300, nie często 400 PLN.

Jak składa się wniosek o 500 plus?

Pożyczka na 500 plus - ile to kosztuje?

Koszty pożyczek z akceptacją świadczenia 500+ jako części składowej i element dochodów kwalifikowanych są zbieżne z kosztami standardowymi podawanymi na stronach i w prospektach kredytodawców oraz zgodne dla statystycznych 2/3 (dwóch trzecich) klientów zgodnie z obowiązkowo publikowanymi przykładami reprezentatywnymi.

Ile można pożyczyć?

W zależności od sumy kwalifikowanego jako dochodu świadczenia (500+, alimenty, inne) i dochodu pierwotnego kredytobiorcy można pożyczyć od  200 do 15,000 PLN.

Końcowa kwota oraz jej stosunek do ilości rat wyznaczający wysokość raty wiąże się z analizą zdolności kredytowej jako całość. Do sumy kwot dochodów trzeba przystawić analizę rejestrów BIK i KRD (i podobne BIG-i). Im gorsza ocena scoringu z BIK tym o kredyt trudniej – może być mniejszy, droższy i na krótszy okres. Natomiast im więcej wpisów w KRD i innych BIG-ach jak ERIF, Infomonitor, etc tym w ogóle szansa na pozytywną decyzję spada. Drobne mandaty, rachunki z telefon < 200 PLN nie powinny być problemem, tak samo jak w BIK widoczny niespłacony okres karty kredytowej > 60 dni i < 200 PLN.

Na ile rat można pożyczyć?

Czas trwania umowy jest powiązany z wysokością raty, którą sam wyznacza jako stosunek sumy pożyczonej i czasu jako termin spłaty opisanego w umowie.

Im rata niższa tym okres może być dłuższy i na odwrót – zależy to tak samo ile można pożyczyć od zdolności kredytowej czyli sum dochodów kwalifikowanych połączoną z weryfikacją baz historii kredytowej i rejestrów niesolidnych dłużników.

Czy jeśli 500 plus zostanie zakończone to nadal trzeba będzie spłacać pełną kwotę pożyczki?

Zakończenie programu 500 plus nie jest w żaden sposób przewidywane na najbliższe 5-10 lat od chwili powstania niniejszego opracowania (aktualizacja i dostęp: 24.07.2020).

Program działa już 5 lat i przez ten czas skutecznie pomagał w budowaniu nie tylko poprawnej sytuacji socjalnej w rodzinach ale również pomagał budować zdolność kredytową również pośrednio dla kredytów hipotecznych (przygotowanie scoringu BIK) a często też zwykłych pożyczek hipotecznych dedykowanych remontom.

W kredyty gotówkowe i chwilówki 500 plus jest wplecione na stałe dwutorowo:

 • obniżanie popytu na pożyczanie aby nie musieli pożyczać Ci z najuboższym budżetem domowym
 • zwiększanie zdolności kredytowej tym, którzy chcą realizować swoje plany z kredytem

Czy pożyczkodawcy weryfikują wiek dziecka aby wiedzieć ile czasu jeszcze będziemy otrzymywać 500 plus?

500 plus, jako czynnik zwiększający zdolność kredytową lub peirwotnie tylko kwalifikujący do kredytu konsumenckiego, jest limitowany w czasie tylko jednym faktorem. Faktor ten to wiek dziecka.

Jeśli dziecko przekroczy 18 lat automatycznie rodzic traci prawo do pobierania świadczenia.

Kredytodawcy nie pytają  i sami nie prognozują kiedy świadczenie kwalifikowane do podwyższenia dochodu straci ważność. Dla pożyczek, gdzie dochody sprawdzane są automatycznie 3 miesiące wstecz na podstawie przelewów przychodzących na konto nie ma to żadnego znaczenia. Istotne jest pobieranie świadczenia wcześniej. Niemniej jednak to kredytodawca stoi w obowiązku poinformowania każdorazowo kredytodawcy o każdej zmianie wpływającej na zdolność kredytową i ogólne warunki finansowe.

Obawy beneficjentów 500 plus - co kiedy 500+ zniknie a zobowiązania powstałe w jego skutek pozostaną? Czy rząd będzie spłacać proporcjonalnie długi takich osób?

Z założeń Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wiemy, że świadczenie 500+ ma tylko kilka jasko określonych celów:

 • pobudzenie wzrostu demograficznego (motywacja do prokreacji)
 • eliminacja stref biedy
 • wyrównanie poziomu życia dzieci na tle kontrastu zamożności rodziców lub opiekunów prawnych

Z uwagi na to, że program świadczeń nie jest wsparciem ku zadłużaniu się nie ma żadnej formalnej możliwości wsparcia dla dłużników, którzy wpadki w problemy finansowe wskutek pożyczenia większej kwoty dzięki wsparciu dochodu kwalifikowanego (takę alimenty i inne świadczenia).

0 0 Głosy
Łączna ocena
guest

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments